Ngày chầu lượt tại Giáo xứ Trung Lương

Cùng với các giáo xứ trong lịch chầu Mình Thánh Chúa thay mặt địa phận, Chúa Nhật VII Phục Sinh, ngày 12/5/2024, Giáo xứ Trung Lương hân hoan tổ ngày chầu lượt hồng ân.

Sau Thánh lễ lúc 6h00 sáng dành cho các em thiếu nhi, Cha xứ Giu-se Trần Mạnh Hiệp đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn luân phiên tới hiệp thông tham dự ngày chầu.

Vào lúc 10h30, Thánh lễ đồng tế được cử hành do Cha Giu-se Bùi Quang Tào, quản hạt Phủ Lý. Cùng đồng tế với ngài có quý cha trong giáo hạt và có sự hiệp thông tham dự của quý sơ dòng Mân Côi Bùi Chu, quý khách xa gần và cộng đoàn dân Chúa.

Được biết, vào chiều thứ Bảy, ngày 11/5/2024, giáo xứ tổ chức dâng hoa và rước kiệu kính Đức Mẹ. Cùng với các đội hoa, có quý sơ dòng Mân Côi Bùi Chu dâng lên Mẹ Ma-ri-a những đóa hoa tươi tượng trưng cho mỗi tấm lòng của con dâng trong giáo xứ Trung Lương.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày lễ:

Một số hình ảnh ngày dâng hoa và rước kiệu kính Đức Mẹ:

BTT Gx. Trung Lương

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org