Hình ảnh – Tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Nối tiếp ngày thứ Năm Tuần Thánh, hôm nay, vào lúc 18h00 ngày 29/3/2024, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự nghi thức tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Cùng hiệp thông với ngài, có Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Phụng vụ ngày thứ Sáu Tuần Thánh là một nghi thức mà Giáo Hội cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Ki-tô, Chiên Thiên Chúa hiến tế trên Thập Giá vì yêu thương nhân loại. Nghi thức diễn ra trang nghiêm sốt sắng với các phần: 1, Công bố Lời Chúa; 2, Lời nguyện chung trọng thể; 3, Suy tôn Thánh Giá; 4, Rước lễ với Mình Thánh đã được truyền phép ngày thứ Năm hôm trước.

Nghi thức tưởng niệm được nối dài với việc suy ngắm 14 chặng đàng Thánh giá xung quanh khuôn viên Nhà thờ do Đức TGM Giu-se chủ sự cùng hiệp thông của mọi thành phần dân Chúa với nến sáng trên tay tham dự trong tâm tình sốt mến.

HIGHLIGHT – THỨ NĂM VÀ THỨ SÁU TUẦN THÁNH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI

Dưới đây là một vài hình ảnh của nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh:

BBT

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org