Hình ảnh Thánh lễ Tro – khởi đầu mùa Chay thánh tại Giáo xứ

Vào lúc 18h00 Thứ 4 (06/3/2019), Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã chủ sự Thánh lễ Tro – khởi đầu mùa Chay thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ. Thánh lễ đã diễn ra một cách long trọng và sốt sáng. 

Sau bài giảng, Cha xứ Antôn đã long trọng đọc lời nguyện làm phép tro. Với bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ đã sốt sắng tiến lên để được xức tro trên đầu với lời mời gọi “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Sau đây là một số hình ảnh:

Hình ảnh: Giuse Song Hào
BAN TRUYỀN THÔNG