Giáo xứ Thành Lập đón Cha phó Phê-rô Trần Duy Hương

Thứ Sáu, ngày 29/9/2023, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thành Lập hân hoan mừng lễ kính các Tổng lãnh thiên thần và chào đón Cha Phê-rô Trần Duy Hương, phó xứ Bái Xuyên, thường trực tại Giáo xứ Thành Lập. Thánh lễ tạ ơn do Cha xứ Giu-se Mai Văn Thùy chủ sự lúc 10h00.

Đúng 9h00, Cha Phê-rô về đến Giáo xứ Thành Lập trong sự chào đón hân hoan của cộng đoàn. Sau khi cùng cộng đoàn viếng Mình Thánh Chúa, Cha xứ Giu-se Mai Văn Thùy giới thiệu Cha phó mới với cộng đoàn.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha phó Giu-se Nguyễn Văn Chung đã đọc văn thư bổ nhiệm Cha Phê-rô làm phó xứ Bái Xuyên, thường trực tại Giáo xứ Thành Lập.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha An-tôn Trần Quang Tiến mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn bằng cách làm triển nở những hồng ân đã lãnh nhận. Kế đến, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho Cha phó Phê-rô để Cha chu toàn sứ vụ mà Chúa đã trao phó.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ có lời chúc mừng Cha tân phó xứ Phê-rô, cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các đoàn hội và quý cộng đoàn. Những tâm tình ấy được gói trọn trong bó hoa tươi thắm thể hiện tấm lòng yêu mến được dâng lên để chúc mừng Cha phó Phê-rô.

BTT Gx. Thành Lập

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org