Giáo xứ Đồng Trì chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận 2023

“Thánh Thể nguồn sức sống”. Đó là ý lực sống mời gọi cộng đoàn tâm niệm trong ngày chầu lượt của giáo xứ Đồng Trì vào Chúa Nhật 16 thường niên ngày 23/7/2023.

Sau tam nhật chầu Thánh Thể trang trọng và sốt sắng, sáng Chúa nhật ngày 23/7 vào lúc 6h00, cha xứ Giuse Nguyễn Cường Khang đã chủ sự Thánh lễ khai mạc ngày Chầu lượt và đặt Mình Thánh Chúa. Tham dự ngày chầu cùng Giáo xứ, có nhiều giáo xứ trong và ngoài Giáo hạt cùng các giáo họ đã đến chung chia niềm vui và thay phiên chầu Mình Thánh Chúa.

Cao điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế do Cha Antôn Trần Duy Lương – Quản hạt Chính Toà, nguyên chính xứ Đồng Trì chủ tế. Ngoài ra còn có sự hiện diện của quý Cha quản hạt, quý Cha nguyên chính xứ, quý Cha trong và ngoài giáo hạt, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse gửi lời chào mừng và cảm ơn quý Cha, quý khách đã đến hiệp thông trong ngày chầu lượt của Giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, đi từ Tin mừng theo thánh Matthêu, cha Giuse Nguyễn Quốc Sỹ – chính xứ Cao Mật Bến đã giúp cộng đoàn hiểu về Nước Trời qua Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là Nước Trời đang diễn ra ở trần gian này bởi vì Thánh Thể là hy tế tình yêu mà Chúa dọn cho chúng ta. Đó là bữa tiệc mà chúng ta chuẩn bị để về Nước Trời và ở trên Thiên Quốc sau này. Tiếp đến, cha Giuse giải thích về 3 dụ ngôn của Nước Trời: dụ ngôn về cỏ lùng, dụ ngôn về hạt cải và dụ ngôn về nắm men để nói lên rằng Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của sự dữ, Thiên Chúa là đấng nhân từ và kiên nhẫn chờ đợi, Thiên Chúa là Đấng hy vọng. Cách riêng hôm nay cũng là ngày Thế giới cầu nguyện cho ông bà và người cao tuổi, cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho ông bà và người cao tuổi, nhắc nhở con cháu biết kính trọng ông bà và người cao tuổi, đối xử vẹn tình, đúng đạo làm con.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang trọng và linh thiêng.

Sau Thánh lễ, Cha chủ sự đã đặt Mình Thánh để cộng đoàn tiếp tục tôn vinh Thánh Thể đến 17h30. Ngay sau đó, Cha xứ Giuse Nguyễn Cường Khang đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, để cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ, tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo xứ muôn ơn lành.

 

Hình ảnh: Giuse Song Hào
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ