Cung nghinh Thánh Thể Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội 2018

Lúc 16h00 chiều Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh lễ mừng trọng thể mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội và cung nghinh Mình Thánh Chúa bên ngoài nhà thờ. Cùng đồng tế với ngài, có Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, quý Cha, quý nam nữ tu sỹ, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng Y đã quảng diễn về ý nghĩa của ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa. Đây là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Một tình yêu vô cùng cao quý, bởi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã hiến ban chính thân mình làm của ăn của uống cho nhân loại.

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y đã giải thích các bài đọc Thánh Kinh, để làm nổi bật lên ý nghĩa của ngày lễ:

Bài đọc I, trích sách Xuất Hành, nói về giao ước giữa dân Israel và Thiên Chúa sau khi họ được Thiên Chúa giải thoát khỏi Ai-cập. Với giao ước này, Thiên Chúa đã trở nên Thiên Chúa của dân Israel, và dân Israel trở nên dân của Thiên Chúa.

Bài Tin mừng vài bài đọc II nói tới giao ước mới, một giao ước không còn dùng nghi thức bên ngoài là máu chiên bò làm biểu tượng, nhưng giao ước được ký kết bằng chính máu thịt của Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa.

Qua các bài đọc Thánh Kinh, Đức Hồng Y nhắn nhủ tới cộng đoàn về sự hiện diện thật của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Trên bàn thờ, Chúa Ki-tô tiếp tục dâng hy tế ngang qua thừa tác viên của Chúa là các linh mục, để trao ban chính mình cho loài người. Lãnh nhận sức sống tình yêu này, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô trong đời sống.

Sau Thánh lễ, Đức Hồng Y đã chủ sự cuộc rước kiệu trọng thể suy tôn Mình Thánh Chúa xung quanh khuân viên Nhà thờ, qua Đại Chủng Viện và trở lại Nhà thờ, cùng với sự hiện diện của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Cung nghinh Thánh Thể là một hành động mang tính thánh thiện, trong đó các giáo sĩ và giáo dân cùng bước đi từ nơi này đến nơi kia trong một cuộc rước nhằm mục đích phụng thờ Thiên Chúa một cách cụ thể qua việc tôn vinh Thánh Thể Chúa được đặt trong Mặt nhật. Trong cuộc rước này, thông qua các hành động, lời ca tiếng hát, kinh nguyện và suy niệm… các tín hữu làm chứng đức tin một cách công khai vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể và biểu lộ lòng sùng kính đối với nhiệm tích này; ngoài ra các tín hữu cũng cầu xin ân huệ của Chúa, cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân đã nhận được và xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi xúc phạm đến Ngài.

Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng và đạo đức. Trước Thánh Thể Chúa, mọi người đều kính cẩn nghiêng mình, đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa.

14116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 1914116 chinh toa 19

BTT Gx. Chính Tòa