Các Linh Mục Giáo Hạt Chính Tòa Họp Mặt Cuối Hè 2018

họp hạt chính tòa

Hôm nay, thứ Sáu ngày 24/08/2018, các Linh mục đang thi hành mục vụ trên địa bàn Giáo hạt Chính tòa nhóm họp thường kỳ. Lần họp mặt cuối Mùa Hạ này diễn ra tại giáo xứ Phùng Khoang. Do vẫn còn đang trong kỳ hè, nên một số cha giáo chủng viện vắng mặt, và một số cha xứ vì nhu cầu mục vụ nên cũng không thể tham dự được.

Buổi họp mặt bắt đầu với thời gian gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể tại ngôi thánh đường của giáo xứ trong giờ chầu Thánh Thể.

Sau giờ gặp gỡ Chúa nơi Nhà Chầu, các cha di chuyển ra vườn thánh giáo xứ Phùng Khoang, viếng mộ phần cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng mới được Chúa gọi về ngày 04 tháng 07 năm 2018 vừa qua.

Tiếp đó, các cha nhóm họp tại phòng hội nhà xứ. Cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Trung Thiên điểm lại một số hoạt động mục vụ trong Giáo hạt kể từ lần họp mặt trước. Trong các hoạt động ấy phải kể đến Hội thi Giáo lý Giáo hạt diễn ra ngày 21/7/2018 tại giáo xứ Cổ Nhuế đã thu lại nhiều ích lợi. Hoạt động đáng lưu ý khác đó là Quý cha và một số Huynh trưởng đại diện của Giáo hạt vừa trở về lúc sáng sớm ngày hôm nay từ Đại hội Huynh trưởng toàn quốc diễn ra 2 ngày (22 – 23/08) tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang.

Tiếp đến, cha Quản hạt cùng Quý cha tìm người bổ khuyết một số vị trí trong Giáo hạt:

1. Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể Giáo hạt, thay thế cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng đã về với Chúa.

2. Cha chính xứ Đồng Trì Antôn Trần Duy Lương đặc trách thánh nhạc.

3. Cha Giám quản xứ Cổ Nhuế Giuse Nguyễn Văn Ban đặc trách Giáo lý, thay thế cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, CSSR., đã thuyên chuyển nhiệm sở.

4. Cha Gioan B. Lê Xuân Tuyến, chính xứ Hàng Bột, đặc trách Sinh viên giới trẻ, thay thế cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều đã thuyên chuyển nhiệm sở. Cha Gioan Đỗ Khắc Doãn, SDB., chính xứ Vạn Phúc, vẫn làm phó ban.

Mục vụ giới trẻ Giáo hạt Chính tòa hiện nay mới chỉ dừng lại ở công việc mục vụ cho sinh viên giới trẻ từ các nơi khác về địa hạt học tập và làm việc. Nhìn nhận thực trạng ấy, cha Quản hạt cùng Quý cha trong Giáo hạt mong muốn mời gọi và thúc đẩy các bạn trẻ là người của Giáo hạt tham gia vào các hoạt động giới trẻ.

Xét thấy những ích lợi mang lại, trong buổi họp bàn, các cha cũng thống nhất tiếp tục duy trì ngày Hội hoan ca Thánh nhạc mừng Chúa Giáng sinh của Giáo hạt diễn ra hàng năm. Đồng thời tổ chức lại cho chặt chẽ, quy củ hơn, chất lượng hơn, hầu mang lại nhiều hiệu quả hơn nữa.

Ngoài ra, các cha còn họp bàn về các vấn đề trong mục vụ hôn nhân, một số vấn đề luân lý trong thi hành mục vụ Bí tích Giao hòa.

Buổi họp mặt kết thúc sau bữa cơm trưa với sự hiện diện của Đức cha Phụ tá Laurensô, Giám đốc chủng viện.

14472 chinh toa 414472 chinh toa 414472 chinh toa 4

BTT Giáo hạt Chính tòa
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)