Bổ nhiệm Ban Tư vấn tại Tổng Giáo phận Hà Nội 2019

Hôm nay ngày 21/6/2019, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã ra quyết định bổ nhiệm các thành viên cho Ban Tư vấn tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Quyết định có hiệu lực ngay khi được bổ nhiệm và có thời hiệu 5 năm kể từ ngày ra quyết định.

Theo như quyết định, Ban Tư vấn gồm có 9 linh mục, trong đó có tất cả 6 linh mục quản hạt và các linh mục theo chức danh: Tổng đại diện, Tổng quản lý, và Giám đốc Đại Chủng Viện.

Trước đó, ngày 13/6/2019, linh mục An-tôn Trần Duy Lương đã được bổ nhiệm làm Quản hạt của giáo hạt Chính Tòa Hà Nội.

Danh sách các thành viên Ban Tư vấn:

1. Linh mục An-tôn Nguyễn Văn Thắng, Tổng Đại diện

2. Linh mục Thomas Aq. Nguyễn Xuân Thủy, Tổng Quản lý

3. Linh mục Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Đại Chủng viện

4. Linh mục An-tôn Trần Duy Lương, Hạt trưởng Hạt Chính tòa

5. Linh mục Giuse Bùi Quang Tào, Hạt trưởng Hạt Phủ Lý

6. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hy, Hạt trưởng Hạt Nam Định

7. Linh mục Phan-xi-cô Xavie Lê Thanh Nghị, Hạt trưởng Hạt Lý Nhân

8. Linh mục Bruno Nguyễn Văn San, Hạt trưởng Hạt Thanh Oai

9. Linh mục Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, Hạt trưởng Hạt Phú Xuyên

bo nhiem ban tu van

BBT
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]