Ban tư vấn tuyên xưng đức tin

Ngày 20/8/2019 tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, 9 thành viên trong Ban tư vấn đã tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Giáo hội trong sứ vụ của mình theo như luật định. Quyết định bổ nhiệm các thành viên trong Ban tư vấn được ký ngày 21/6/2019. Ban Tư vấn gồm có 9 linh mục, trong đó có tất cả 6 linh mục quản hạt và 3 linh mục theo chức danh: Tổng đại diện, Tổng quản lý, và Giám đốc Đại Chủng Viện. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã hiện diện trong nghi thức này tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục.

 

16100 ban tu van

Tại nhà nguyện Fatima trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Hà Nội lúc 11h00 ngày 20/8/2019

16100 ban tu van 1

Cha thư ký Gioan Nguyễn Văn Toàn công bố Lời Chúa

16100 ban tu van 1

Đức Tổng Giám mục Giuse nhắn nhủ quý cha về tầm quan trọng của Ban tư vấn và mời gọi mỗi thành viên nỗ lực tham gia vào công việc chung của Tổng Giáo phận

16100 ban tu van 1

Các thành viên tuyên xưng đức tin

16100 ban tu van 1

Các thành viên thề hứa trung thành trong sứ vụ

16100 ban tu van 1

Từng thành viên ký vào bản tuyên xưng đức tin và bản thề hứa trung thành với Giáo hội

16100 ban tu van 1

Toàn Ban tư vấn nhiệm kỳ 2019-2024 cùng Đức Tổng Giám mục Giuse

BBT
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]