Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2018

Nội dung:

  –  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 30 Thường niên năm B

  –  Thánh lễ Khánh thành và Làm phép Tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa

  –  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ đã không được trọng dụng chứ không phải là vô dụng

  –  Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 43.

Tập tin đính kèm

[embeddoc url=”http://hdgmvietnam.com/admin/upload/files/TuanTin2018_so48.pdf” download=”none”]

 

WHĐ

(Nguồn: hdgmvietnam.com)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]