Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2018

Nội dung:

  –  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường niên năm B

  –  7 vị Chân phước được tuyên phong Hiển thánh

  –  Thượng Hội đồng Giám mục: Các nghị phụ bàn về phụ nữ, di dân, ‘những nười vô danh’

  –  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ phải làm cho Giáo hội thức tỉnh!

 

 

Tập tin đính kèm

[embeddoc url=”http://hdgmvietnam.com/upload/files/TuanTin2018_so47.pdf” download=”none”]

 

WHĐ

(Nguồn: hdgmvietnam.com)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]