Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật V Mùa Chay B

1. Thiên Chúa             

2. Ông Philípphê                     

3. Anrê                                   

4. Tôn Vinh

5. Trơ trọi                   

6. Coi thường                         

7. Theo Thầy                          

8. Dân chúng

9. Xao xuyến               

10. Phán xét                           

11. Thủ lãnh thế gian             

12. Giương cao

13. Chết cách nào      

14. Trong sa mạc

Từ khóa: TÔN VINH DANH CHA

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org