Trò chơi ô chữ – Chúa nhật VII Phục sinh 2024 – Năm B

Tin Mừng (Ga 17,11b-19)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Đáp án: Ô chữ – Chúa nhật VI Phục sinh 2024 – Năm B

1. Thầy
2. Ông Mô-sê
3. Thập điều
4. Năm lần
5. Hesed
6. Tân ước
7. Quan hệ chủ tớ
8. Bạn hữu
9. Chúa Cha
10. Hoa trái
11. Hy sinh
12. Tên
13. Vui mừng
TỪ KHÓA: HÃY YÊU NHƯ CHÚA YÊU

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org