Thuyên chuyển và bổ nhiệm mới các linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội tháng 11/2019

Đức Tổng Giám mục Giuse trao văn thư bổ nhiệm

Trong giờ bế mạc tuần tĩnh tâm năm 2019, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã công bố danh sách các linh mục được thuyên chuyển và bổ nhiệm mới.

Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2019

Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội kết thúc tuần tĩnh tâm năm 2019

Trong danh sách 32 linh mục này có 02 linh mục chính xứ được thuyên chuyển, 05 linh mục được bổ nhiệm chính xứ, 15 linh mục phó xứ được thuyên chuyển, và 10 linh mục mới chịu chức ngày 28/10 được bổ nhiệm phó xứ.

Với đợt thuyên chuyển và bổ nhiệm này, có 12 giáo xứ chưa bao giờ hoặc đã từ lâu không có linh mục ở thường trực nay có linh mục ở thường trực để làm mục vụ.

Hiệu lực của các văn thư thuyên chuyển và văn thư bổ nhiệm này có giá trị vào các thời điểm khác nhau, sớm nhất là ngày 17/11/2019 và muộn nhất là ngày 12/12/2019.

Ngay sau Thánh lễ tạ ơn, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã trao văn thư thuyên chuyển và văn thư bổ nhiệm tới quý cha trong tâm tình người môn đệ được sai đi rao giảng Tin Mừng sau tuần tĩnh tâm sâu lắng trong Chúa Kitô.

Sau đây là danh sách các ngài:

1, Linh mục Giuse Đỗ Hữu Thoả, hiện là Chính xứ Tuỵ Hiền, được thuyên chuyển làm Chính xứ Đông Lao

2, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình, hiện là Chính xứ Phú Thứ, được thuyên chuyển làm Chính xứ Đồng Yên, kiêm nghiệm Cao Đường

3, Linh mục Antôn Nguyễn Văn Độ, hiện là Giám quản Lam Điền, được bổ nhiệm làm Chính xứ Tuỵ Hiền

4, Linh mục Gioan Nguyễn Huy Thịnh, hiện là Phó xứ Vỉ Nhuế, được bổ nhiệm làm Chính xứ Canh Hoạch

5, Linh mục Giuse Tạ Ngọc Nghiệp, hiện là Thường trực Phúc Lâm, được bổ nhiệm làm Chính xứ Phú Thứ

6, Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Sỹ, hiện là Giảng viên Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, được bổ nhiệm làm Chính xứ Cao Mật Bến

7, Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Trường, hiện là Phó xứ Thạch Bích, được bổ nhiệm làm Chính xứ Lam Điền

8, Linh mục Luca Nguyễn Văn Trì, hiện là Phó xứ Bái Xuyên, được thuyên chuyển làm Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý

9, Linh mục Giuse Bùi Văn Hoàn, hiện là Phó xứ Bích Trì, được thuyên chuyển làm Phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú

10, Linh mục Giuse Đặng Anh Việt, hiện là Phó xứ Chằm Hạ, được thuyên chuyển làm Phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang

11, Linh mục Gioan Trần Văn Chiều, hiện là Phó xứ Nam Định, được thuyên chuyển làm Phó xứ Hà Thao, thường trực Kẻ Nghệ

12, Linh mục Giuse Vương Văn Đệ, hiện là Phó xứ Tuỵ Hiền, được thuyên chuyển làm Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ

13, Linh mục Giuse Trần Khắc Hạnh, hiện là Phó xứ Bút Đông, được thuyên chuyển làm Phó xứ Thượng Lâm, thường trực Phúc Lâm

14, Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Khánh, hiện là Phó xứ Cát Thuế, được thuyên chuyển làm Phó xứ Hà Đông, thường trực Yên Lộ

15, Linh mục Giuse Đỗ Văn Kiên, hiện là Phó xứ Lại Xá, được thuyên chuyển làm Phó xứ Tân Hội, thường trực Gò Cáo

16, Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Lam, hiện là Phó xứ Sở Kiện, được thuyên chuyển làm Phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hoà

17, Linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tâm, hiện là Phó xứ Chính Toà, được thuyên chuyển làm Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát

18, Linh mục Giuse Trần Văn Thắng, hiện là Phó xứ Lảnh Trì, được thuyên chuyển làm Phó xứ Vỉ Nhuế, thường trực Thôi Ngôi

19, Linh mục Giuse Nguyễn Minh Chí, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Bảo Long

20, Linh mục Gioan B. Nguyễn Viết Hoan, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Lảnh Trì

21, Linh mục Giuse Trần Đức Hội, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Bằng Sở

22, Linh mục Giuse Phạm Hoàng Huy, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Bích Trì

23, Linh mục Giuse Trần Mạnh Phong, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Chính Toà

24, Linh mục Phêrô Tạ Văn Thắng, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Thạch Bích

25, Linh mục Giuse Trần Xuân Thắng, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Nam Định

26, Linh mục Micae Nguyễn Ngọc Thanh, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Sở Kiện

27, Linh mục Giuse Trần Tiến Thạo, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Đồng Bào

28, Linh mục Giuse Trần Văn Tuấn, mới chịu chức, được bổ nhiệm làm Phó xứ Bút Đông

29, Linh mục Gioan B. Nguyễn Văn Chiến, hiện là Phó xứ Bút Sơn, được thuyên chuyển làm Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập

30, Linh mục Fx. Trần Văn Liên, hiện là Phó xứ Nghĩa Ải, được thuyên chuyển làm Phó xứ Mường Cắt, thường trực Vụ Bản

31, Linh mục Antôn Trần Cao Tích, hiện là Chính xứ Bút Sơn, được thuyên chuyển về trụ sở chính của Tu đoàn Truyền Tin

32, Linh mục Antôn Trần Văn Mạnh, hiện là Phó xứ Kim Bảng, được bổ nhiệm làm chính xứ Bút Sơn

BBT
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]