THÔNG BÁO: Việc xây dựng tại Trường Tiểu Học Tràng An, 29 Nhà Chung, Hoàn Kiếm

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Nhà Chung, Hà Nội

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Vv: Xây dựng tại Trường Tiểu Học Tràng An, 29 Nhà Chung, Hoàn Kiếm

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội thông báo:

Hiện nay Trường Tiểu học Tràng An, số 29 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, đối diện với cổng chính Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, đang bắt đầu tiến trình thi công xây dựng với máy xúc trong sân trường, bịt kín tường rào, và không có họa đồ xây dựng niêm yết bên ngoài. Đây là đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội với bằng khoán điền thổ số 1794 quyển 9 trang 191.

Từ nhiều năm nay Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã liên tục đề nghị chính quyền các cấp trao lại Tòa Khâm Sứ cũ và Trường Hoàn Kiếm nằm trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục, nhưng chưa được chính quyền giải quyết. Nay chính quyền lại tiếp tục xây dựng trên mảnh đất khác thuộc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Ngày 05/11/2018 Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh đã kiến nghị khẩn cấp đến chính quyền thành phố và các cơ quan liên hệ để phản đối việc xây dựng và yêu cầu dừng ngay việc thi công trên đất đang có tranh chấp.

Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện để quyền lợi và sự phục vụ của Giáo Hội được bảo vệ.

 

Kính báo,

Linh mục Anphongsô Phạm Hùng

Chánh Văn Phòng

IMG 1342