Thông báo – Truyền chức linh mục năm 2019

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO
Truyền Chức Linh Mục

 

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên dự định truyền chức Linh mục cho các Phó tế thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội có tên dưới đây vào lúc 9:00 thứ Hai ngày 28/10/2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Giuse NGUYỄN MINH CHÍ, sinh năm 1981, Giáo xứ Nghĩa Ải

Gioan B. NGUYỄN VIẾT HOAN, sinh năm 1978, Giáo họ An Xá, Giáo xứ Động Linh 

Giuse TRẦN ĐỨC HỘI, sinh năm 1985, Giáo xứ Công Xá

Giuse PHẠM HOÀNG HUY, sinh năm 1980, Giáo xứ Hà Thao

Giuse TRẦN MẠNH PHONG, sinh năm 1984, Giáo xứ Bàng Ba

Phêrô TẠ VĂN THẮNG, sinh năm 1985, Giáo xứ Phú Đa

Giuse TRẦN XUÂN THẮNG, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá

Micae NGUYỄN NGỌC THANH, sinh năm 1984, Giáo họ Chi Long, Giáo xứ Đồng Phú

Giuse TRẦN TIẾN THẠO, sinh năm 1983, Giáo xứ Thánh Mẫu, Bùi Chu

Giuse TRẦN VĂN TUẤN, sinh năm 1985, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên

 

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư khiếu nại cần phải ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

 

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội: Đt. 024 3825 4424; ttgmhn@gmail.com

NB: Xin quý cha đọc thông báo trong 3 Chúa Nhật ngày 29 tháng 9, 6 và 13 tháng 10. 

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]