THÔNG BÁO: Thánh lễ Truyền Chức Phó Tế tại Hà Nội ngày 21/5/2019

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 01 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám Mục Hà Nội, sẽ cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế vào lúc 9h30′ sáng thứ Ba, ngày 21/5/2019, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Danh sách những ứng viên sẽ lãnh nhận chức Phó Tế cho Tổng Giáo Phận Hà Nội:

1. Giuse NGUYỄN MINH CHÍ, sinh năm 1981, Giáo xứ Nghĩa Ải

2. Gioan B. NGUYỄN VIẾT HOAN, sinh năm 1978, Giáo họ An Xá, Giáo xứ Động Linh

3. Giuse TRẦN ĐỨC HỘI, sinh năm 1985, Giáo xứ Công Xá

4. Giuse PHẠM HOÀNG HUY, sinh năm 1980, Giáo xứ Hà Thao

5. Giuse TRẦN MẠNH PHONG, sinh năm 1984, Giáo xứ Bàng Ba

6. Phêrô TẠ VĂN THẮNG, sinh năm 1985, Giáo xứ Phú Đa

7. Giuse TRẦN XUÂN THẮNG, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá

8. Micae NGUYỄN NGỌC THANH, sinh năm 1984, Giáo họ Chi Long, Giáo xứ Đồng Phú

9. Giuse TRẦN TIẾN THẠO, sinh năm 1983, Giáo xứ Thánh Mẫu, Bùi Chu

10. Giuse TRẦN VĂN TUẤN, sinh năm 1985, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên

Xin quý cha và anh chị em đến hiệp thông Thánh lễ cầu nguyện cho các thày và cho Tổng Giáo Phận.

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội