Thông Báo: Lễ Phục Sinh với Phép lành ban ơn Toàn xá cho cả những người tham dự trực tuyến

Dưới đây là thời gian và địa chỉ để tham dự trực tiếp qua truyền hình Thánh lễ Vọng Phục Sinh và các Thánh lễ trong ngày Đại lễ Chúa Kitô Phục Sinh tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội.

Đặc biệt trong Thánh lễ Đại triều lúc 10 giờ sáng, Đức TGM Giuse chủ tế sẽ ban Phép lành với Ơn Toàn Xá cho tất cả những ai tham dự Thánh lễ trực tiếp qua các phương tiện truyền thông. 

Xin lưu ý: Việc tham dự trực tiếp Thánh lễ này được hiểu là tham dự trực tuyến đồng thời từ lúc 10 giờ sáng tại:

trang tonggiaophanhanoi.org

hoặc trên YouTube tại kênh TGP Hà Nội

hoặc trên Facebook tại kênh: facebook.com/tonggiaophanhanoi.org.

Việc phát lại trên các kênh khác không được hiểu là trực tiếp Thánh lễ.

Chương trình cụ thể:

Thứ 7

20h00 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: 

https://youtu.be/zBKpZixKUb8

Chúa nhật Phục Sinh

7h00: Thánh Lễ: https://youtu.be/7rnNsnexxO4               

 

10h00: Thánh lễ Đại triều: 

https://youtu.be/vZaVC_LQLzY

(Trong Thánh lễ này, Đức TGM Giuse sẽ ban Phép lành với ơn Toàn xá cho cả những ai tham dự trực tiếp qua truyền hình)

15h00: Giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa

ngày thứ ba trong tuần cửu nhật: https://youtu.be/VwKViQZ-R0E

18h00: Thánh Lễ: https://youtu.be/BwZZmzLArF0

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org