Thông báo chương trình học giáo lý năm 2020

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

BAN GIÁO LÝ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO LÝ – NĂM 2020

TẢI VỀ FILE PDF

 

Kính thưa Quý Cha, quý Anh chị em giáo lý viên và các Học viên giáo lý!

Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh qua việc sống Đức tin và học hỏi Giáo lý, Kinh bổn trong Mùa Chay.

Theo lời mời gọi và động viên khích lệ của Bề trên Giáo phận, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong lời giới thiệu “Sách Giáo Lý Năm Nên Thánh 2020” đã cổ võ: “ Năm 2020 này, Tổng Giáo phận Hà Nội đã chọn chủ đề “Nên thánh”, với ước mong mọi thành phần Dân Chúa cùng cố gắng sống và thực thi lời dạy của Chúa để thay đổi bản thân, duyệt lại đời sống Đức tin cá nhân, nỗ lực trau dồi những đức tính cần thiết để nên giống Chúa Giêsu trong cuộc sống đời thường.”

Nay, Ban Giáo Lý xin trân trọng gửi tới quý Cha và toàn thể anh chị em nội dung chương trình học hỏi để quý Cha phổ biến cho mọi thành phần dân Chúa trong các Giáo hạt, Giáo xứ, cũng như các hội đoàn mà quý Cha phụ trách.

Nội dung học hỏi gồm 3 phần:

– Phần I: Giáo lý Hội Thánh Công giáo, phần thứ III – “Đời sống trong Đức Kitô” (Bản hỏi thưa Giáo lý Hội Thánh Công giáo): Mục Thứ Hai: Mười Điều Răn, từ bài 58 đến bài 69, nghĩa là từ câu 469 đến câu 583).

– Phần II: Học hỏi về Năm Nên Thánh 2020

– Phần III: Học hỏi Kinh: Kinh tối – sáng ngày thường và Chúa Nhật. (Trích sách Kinh Tổng Giáo phận Hà Nội).

Kính mong quý Cha Quản Hạt, quý Cha Phụ trách Giáo lý tổ chức thi cấp Giáo Hạt trước, đội tuyển các Giáo Hạt sẽ về dự thi cấp Giáo Phận vào dịp tháng 8 năm 2020.

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

 Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020

Ban Giáo Lý

Lm Giuse Vũ Quang Học

 

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

BAN GIÁO LÝ

 

HỌC HỎI GIÁO LÝ

NĂM NÊN THÁNH

 

LỜI GIỚI THIỆU

Trong các sách Tin Mừng, Đức Giêsu được trình bày như một “Giáo Lý Viên” hoàn hảo và chuyên cần. Trong ba năm sống công khai, bất kỳ đi đến nơi đâu và bất kỳ lúc nào, Chúa cũng dạy giáo lý cho người dân: ở bờ biển, trên núi. tại bờ giếng, trong nhà hội, tại tư gia, như thánh Mác-cô viết: Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời…” (Mc 9,35).

Các tông đồ được trao phó sứ mạng tiếp nối công việc của Chúa, và họ là những “Giáo lý viên” rất nhiệt thành. Thánh Luca kể lại: “Chúa sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. …Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi(Lc 9,1-6).

Trước khi về trời, Chúa đã truyền lệnh cho các tông đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16).

Trải qua hai mươi thế kỷ, Giáo Hội không ngừng thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng. Dạy giáo lý chính là loan báo Tin Mừng. Đây là công việc quan trọng, nhất là đối với các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Nhờ việc năng học Giáo lý, các em có nền tảng đức tin vững chắc, sau này trở thành những tín hữu trưởng thành, có thể đối diện với những khó khăn của thời đại, vì “sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường” (2 Tm 4,3-4).

Năm 2020 này, Tổng Giáo phận Hà Nội đã chọn chủ đề “Nên thánh”, với ước mong mọi thành phần Dân Chúa cùng cố gắng sống và thực thi lời dạy của Chúa để thay đổi bản thân, duyệt lại đời sống đức tin cá nhân, nỗ lực trau dồi những đức tính cần thiết để nên giống Chúa Giêsu trong cuộc sống đời thường.

Hưởng ứng lời mời gọi của Tổng Giáo phận, và cùng chung những thao thức giúp mọi người nên thánh, Ban Giáo lý của Tổng Giáo phận đã soạn cuốn “Sách Giáo Lý Năm Nên Thánh”. Với nội dung chính là Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, tài liệu này giúp các học viên sống tốt trong các mối tương quan xã hội, đạt tới đời sống mới trong Đức Kitô. Bằng hình thức “hỏi-thưa” truyền thống và bình dân, cuốn sách này sẽ giúp mọi người dễ dàng tiếp cận những kiến thức căn bản của Giáo lý và giúp họ nên hoàn thiện trong hành động, lời nói và việc làm.

Tôi xin cám ơn Cha Giuse Vũ Quang Học, Đặc trách Giáo lý của Tổng Giáo phận, và các cộng sự viên, đã tâm huyết soạn thảo cuốn “Sách Giáo Lý Năm Nên Thánh” này, đồng thời giới thiệu với Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân. Ước mong cuốn sách được đón nhận và trở nên hữu ích cho mọi người.

Xin Chúa chúc lành cho Ban soạn thảo và những ai đón nhận cuốn sách đơn sơ nhưng giá trị này.

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2020

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội

 

MỤC LỤC

MỤC THỨ HAI MƯỜI ĐIỀU RĂN

BÀI 58 – MƯỜI ĐIỀU RĂN

CHƯƠNG MỘT “NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI,HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI”

BÀI 59 – ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT: TA LÀ ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CÓ THẦN NÀO KHÁC

BÀI 60 – ĐIỀU RĂN THỨ HAI: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC KÊU TÊN THIÊN CHÚA CÁCH BẤT XỨNG.

BÀI 61 – ĐIỀU RĂN THỨ BA: NGƯƠI PHẢI THÁNH HÓA NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA

CHƯƠNG HAI “NGƯƠI PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH”

BÀI 62 – ĐIỀU RĂN THỨ BỐN: NGƯƠI HÃY THẢO KÍNH CHA MẸ

BÀI 63 – ĐIỀU RĂN THỨ NĂM: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI

BÀI 64 – TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

BÀI 65 – ĐIỀU RĂN THỨ SÁU: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NGOẠI TÌNH

BÀI 66 – ĐIỀU RĂN THỨ BẢY: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP

BÀI 67 – ĐIỀU RĂN THỨ TÁM: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG GIAN 

BÀI 68 – ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC HAM MUỐN VỢ NGƯỜI TA.

BÀI 69 – ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC HAM MUỐN TÀI SẢN CỦA NGƯỜI TA.

PHẦN II: HỌC HỎI VỀ NĂM NÊN THÁNH 2020.

PHẦN III: HỌC HỎI KINH SÁNG, TỐI NGÀY THƯỜNG và CHÚA NHẬT 

PHẦN I: 

HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

PHẦN THỨ BA:

ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ (368-583)

 

MỤC THỨ HAI: MƯỜI ĐIỀU RĂN

 

BÀI 58 – MƯỜI ĐIỀU RĂN

“Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi”.  (1 V 2,3).

469.H. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải làm gì để được sự sống đời đời?

T. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tuân giữ các điều răn và bước theo Ngài để được sự sống đời đời. [434]

470.H. Chúa Giêsu giải thích Lề Luật thế nào?

T. Chúa Giêsu giải thích Lề Luật dưới ánh sáng của điều răn yêu thương là mến Chúa yêu người. [435]

471.H. “Mười Điều Răn” là gì?

T.  Mười Điều Răn là “mười lời” tóm tắt Lề Luật mà Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en qua ông Mô-sê tại núi Si-nai, trong khung cảnh của Giao ước mới. [436]

472.H. Mười Điều Răn Chúa dạy là những điều nào?

T. Là những điều này:

 – Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự;

 – Thứ hai chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ;

 – Thứ ba giữ ngày Chúa Nhật;

 – Thứ bốn thảo kính cha mẹ;

 – Thứ năm chớ giết người;

 – Thứ sáu chớ làm sự dâm dục;

 – Thứ bảy chớ lấy của người;

 – Thứ tám chớ làm chứng dối;

 – Thứ chín chớ muốn vợ chồng người;

 – Thứ mười chớ tham của người.

473.H. Mười Điều Răn có liên hệ với Giao ước thế nào?

T. Mười Điều Răn là thành phần của Giao ước và chỉ có ý nghĩa đích thực nhờ Giao ước. [437]

474.H. Hội Thánh dành cho Mười Điều Răn tầm quan trọng nào?

T. Hội Thánh nhìn nhận Mười Điều Răn có tầm quan trọng và ý nghĩa hàng đầu, đồng thời buộc người Kitô hữu phải tuân giữ các điều răn ấy. [438]

475.H. Vì sao mọi người phải tuân giữ Mười Điều Răn?

T. Vì Mười Điều Răn trình bày những bổn phận căn bản của con người đối với Thiên Chúa và tha nhân. [440]

476.H. Vì sao chúng ta có thể tuân giữ Mười Điều Răn?

T. Vì Đức Kitô đã ban cho chúng ta Thánh Thần và ân sủng của Ngài. [441]

 

CHƯƠNG MỘT
“NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN ĐỨC CHÚA,
THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, HẾT LÒNG,
HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI”

 

BÀI 59 – ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT: TA LÀ ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI,

NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CÓ THẦN NÀO KHÁC

“Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi” (Mt 22,37).

477.H. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự. [442]

478.H. Chúng ta phải làm gì để thờ phượng Thiên Chúa?

T. Chúng ta phải tin kính, trông cậy và yêu mến Ngài. [442]

479.H. Chúng ta phải tin kính Thiên Chúa thế nào?

T. Chúng ta phải tin kính Thiên Chúa hết lòng, không được nghi ngờ hoặc chối bỏ những gì Ngài đã mạc khải và Hội Thánh truyền dạy. [442]

480.H. Chúng ta phải làm gì để lớn lên trong đức tin?

T. Chúng ta phải học hỏi giáo lý, siêng năng cầu nguyện, sống và thông truyền đức tin. [GLHTCG 2088]

481.H. Có những tội nào nghịch lại đức tin?

T. Có những tội này:

– Một là thờ ơ không chịu tìm hiểu các chân lý mạc khải;

– Hai là cố ý nghi ngờ hoặc chối bỏ các chân lý ấy, mà trở thành rối đạo, bỏ đạo hoặc ly khai khỏi Hội Thánh. [442]

482.H. Hội Thánh Công Giáo có ngăn cấm việc thờ cúng tổ tiên không?

T. Hội Thánh Công Giáo chẳng những không ngăn cấm mà còn khuyến khích các tín hữu bày tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo đối với tổ tiên, miễn là cách thức biểu lộ phù hợp với đức tin công giáo (x. Thông cáo HĐGMVN, Đà Lạt, 14.6.1965).

483.H. Chúng ta phải trông cậy Thiên Chúa thế nào?

T. Chúng ta phải luôn trông cậy vững vàng, phó thác mọi sự trong tay Chúa, để được Ngài ban phúc lành đời này và đời sau. [GLHTCG 2090]

484.H. Có những tội nào phạm đến đức cậy?

T. Có ba tội này:

– Một là ỷ vào tình thương của Chúa mà không chịu hoán cải;

– Hai là thất vọng mà buông theo đàng tội lỗi;

– Ba là chỉ dựa vào sức riêng của mình mà thôi. [442]

485.H. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa thế nào?

T. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, cùng vâng theo thánh ý Ngài, để đáp lại tình Ngài thương ta. [442]

486.H. Chúng ta phải làm gì để yêu mến Thiên Chúa?

T. Chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa, cầu nguyện, dâng lễ và chu toàn các lời khấn hứa với Thiên Chúa. [443]

487.H. Việc nào tôn thờ Thiên Chúa hoàn hảo nhất?

T. Thánh lễ là việc tôn thờ Thiên Chúa hoàn hảo nhất, vì nhờ đó chúng ta kết hợp với hy lễ của Đức Kitô. [443]

488.H. Có những tội nào nghịch lại đức mến?

T. Có những tội này:

– Một là dửng dưng trước tình yêu của Thiên Chúa;

– Hai là vô ơn không đáp lại tình yêu của Ngài;

– Ba là lười biếng không chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa;

– Bốn là thù ghét và chống lại Ngài. [442]

489.H. Vì sao con người có quyền thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và tự do?

T. Vì phẩm giá con người cho họ quyền tự do tìm kiếm và gắn bó, đón nhận và trung thành với chân lý, qua việc dâng lên Thiên Chúa một sự thờ phượng đích thực. [444]

490.H. Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ nhất?

T. Có những tội này:

– Một là tôn thờ tà thần và các loài thụ tạo;

– Hai là mê tín dị đoan;

– Ba là thử thách Thiên Chúa, phạm sự thánh hay buôn thần bán thánh;

– Bốn là chối bỏ Thiên Chúa;

– Năm là cho rằng con người không thể biết gì về Thiên Chúa. [445]

491.H. Vì sao chúng ta có thể tôn kính ảnh tượng?

T. Vì Con Thiên Chúa đã làm người, nên chúng ta có thể dùng ảnh tượng để dễ hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh mà noi gương các Ngài. [446]

 

BÀI 60 – ĐIỀU RĂN THỨ HAI:
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC KÊU TÊN THIÊN CHÚA
CÁCH BẤT XỨNG

“Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng”. (Xh 20,7).

492.H. Điều răn thứ hai dạy chúng ta sự gì?

T.  Điều răn thứ hai dạy chúng ta phải tôn kính Danh Chúa, vì Danh Ngài là Thánh. [447]

493.H. Chúng ta phải tôn kính Danh Chúa thế nào?

T. Chúng ta phải kêu cầu, chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Danh Chúa. [447]

494.H. Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ hai?

T.  Có những tội này:

 – Một là lấy Danh Chúa làm chứng cho tội ác như thề gian, bội thề;

 – Hai là sử dụng Danh Chúa cách bất xứng như kêu tên Chúa vô cớ, lộng ngôn, nguyền rủa và không tuân giữ những lời hứa nhân danh Chúa. [447]

495.H. Vì sao chúng ta không được thề gian?

T.  Vì khi thề gian, chúng ta nại đến Thiên Chúa là chân lý để làm chứng cho lời nói dối. [448]

496.H. Vì sao chúng ta không được bội thề?

T.  Vì khi bội thề, chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành với lời Ngài đã hứa. [449]

 

BÀI 61 – ĐIỀU RĂN THỨ BA:
NGƯƠI PHẢI THÁNH HÓA NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA

 “Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi”. (Xh 20,8-10a).

497.H. Điều răn thứ ba dạy chúng ta sự gì?

T.  Điều răn thứ ba dạy chúng ta phải thánh hóa Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. [453]

498.H. Chúa Nhật nghĩa là gì?

T.  Chúa Nhật là ngày của Chúa theo hai nghĩa này:

 – Một là nhắc nhở việc sáng tạo mới, được thực hiện nhờ cuộc Phục sinh của Đức Kitô;

 – Hai là hoàn tất ý nghĩa ngày lễ nghỉ của dân Do Thái và loan báo sự nghỉ ngơi muôn đời nơi Thiên Chúa. [452]

499.H. Chúng ta phải làm gì để thánh hóa Chúa Nhật và các ngày lễ buộc?

T.  Chúng ta phải tham dự Thánh lễ, tránh mọi hoạt động làm ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa hay làm mất đi niềm vui trong ngày của Chúa, cũng như sự nghỉ ngơi cần thiết cho tinh thần và thể xác. [453]

500.H. Vì sao chúng ta phải kiêng việc xác hay tránh lao động vào Chúa Nhật và các ngày lễ buộc?

T.  Vì khi lập ra Chúa Nhật, Thiên Chúa muốn mọi người có thời giờ nghỉ ngơi và giải trí, để có thể chăm lo đời sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo. [GLHTCG 2184]

501.H. Khi nào chúng ta được miễn chuẩn kiêng việc xác hay được lao động vào Chúa Nhật và các ngày lễ buộc?

T.  Chúng ta được miễn chuẩn kiêng việc xác hay được lao động vào Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, khi có trách nhiệm gia đình và nghĩa vụ xã hội quan trọng. [GLHTCG 2185]

502.H. Chúng ta phải tham dự Thánh lễ Chúa Nhật thế nào cho đúng luật Hội Thánh?

T. Chúng ta phải tích cực tham dự Thánh lễ từ đầu đến cuối. Ai cố tình bỏ lễ Chúa Nhật mà không có lý do chính đáng thì mắc tội trọng. [GLHTCG 2180-2181]

503.H. Chúng ta nên làm gì khi có lý do chính đáng mà không thể tham dự Thánh lễ Chúa Nhật?

T. Chúng ta nên cử hành phụng vụ Lời Chúa, cầu nguyện, và làm việc lành. [GLHTCG 2183]

504.H. Vì sao người Kitô hữu phải làm cho luật dân sự công nhận Chúa Nhật là ngày lễ nghỉ?

T. Vì Chúa Nhật giúp mọi người có thời gian để nghỉ ngơi và chăm lo việc tôn giáo, gia đình, văn hóa và xã hội. [454]

 

 CHƯƠNG HAI

“NGƯƠI PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI THÂN CẬN
NHƯ CHÍNH MÌNH”

BÀI 62 – ĐIỀU RĂN THỨ BỐN:
NGƯƠI HÃY THẢO KÍNH CHA MẸ

“Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12).

505.H. Điều răn thứ bốn dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ bốn dạy chúng ta thảo kính cha mẹ và những người được Chúa trao quyền để mưu ích cho chúng ta. [455]

506.H. Gia đình là gì trong kế hoạch của Thiên Chúa?

T. Gia đình vừa là cộng đoàn yêu thương mà Thiên Chúa đã thiết lập, để cha mẹ và con cái chung sống hạnh phúc, vừa là Hội Thánh tại gia vì là cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến. [456]

507.H. Gia đình có vai trò nào trong xã hội?

T. Gia đình là tế bào đầu tiên và là nền móng để xây dựng một xã hội vững bền. [457]

508.H. Xã hội có trách nhiệm gì đối với gia đình?

T. Xã hội có trách nhiệm nâng đỡ và củng cố gia đình, đồng thời tôn trọng và bảo vệ các quyền hạn của gia đình. [458]

509.H. Con cái có những bổn phận nào đối với cha mẹ?

T. Con cái có bổn phận hiếu thảo, biết ơn và vâng phục cha mẹ, đồng thời phải trợ giúp các ngài về vật chất cũng như tinh thần, khi còn sống cũng như khi đã qua đời. [459]

510.H. Cha mẹ có những bổn phận nào đối với con cái?

T. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời giúp con cái chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống và giáo dục chúng trong đời sống đức tin. [460]

511.H. Cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái bằng cách nào?

T. Cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái bằng gương sáng, kinh nguyện, dạy giáo lý trong gia đình và tham dự vào đời sống Giáo Hội. [461]

512.H. Vì sao các mối liên hệ trong gia đình không có giá trị tuyệt đối?

T. Vì ơn gọi của Kitô hữu là yêu mến Đức Kitô và bước theo Ngài, nên các mối liên hệ trong gia đình không có giá trị tuyệt đối. [462]

513.H. Quyền bính phải được thực thi thế nào trong xã hội?

T. Quyền bính phải phục vụ những quyền lợi chính đáng của con người và phải được thực thi dựa trên chân lý về Thiên Chúa, về con người và về thế giới. [463]

514.H. Người công dân có những bổn phận nào đối với quyền bính dân sự?

T. Người công dân có bổn phận cộng tác với quyền bính dân sự, để xây dựng xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới và tự do. [464]

515.H. Khi nào người công dân không phải vâng phục những quy định của chính quyền dân sự?

T. Người công dân không phải vâng phục những quy định của chính quyền dân sự, khi chúng đi ngược lại với các đòi hỏi của luân lý. [465]

 

BÀI 63 – ĐIỀU RĂN THỨ NĂM:
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI

“Ngươi không được giết người” (Xh 20,13).

516.H. Điều răn thứ năm dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ năm dạy chúng ta phải tôn trọng sự sống con người mà Chúa đã ban, vì chỉ mình Ngài mới là chủ và có quyền trên sự sống ấy mà thôi. [466]

517.H. Có những trường hợp nào xâm phạm đến sự sống người khác mà không mắc tội?

T. Có những trường hợp này:

– Một là bảo vệ mạng sống của mình hay của người khác vì bị kẻ ác tấn công;

– Hai là bảo vệ tổ quốc chống lại ngoại xâm. [467]

518.H. Hình phạt được chính quyền đề ra có những mục đích nào?

T. Hình phạt được chính quyền đề ra có những mục đích này:

– Một là sửa chữa những xáo trộn do lỗi lầm gây ra;

– Hai là bảo vệ trật tự công cộng;

– Ba là góp phần cải hóa phạm nhân;

– Bốn là ngăn ngừa tội ác lan tràn. [468]

519.H. Chính quyền có thể đưa ra những hình phạt nào?

T. Chính quyền có thể đưa ra những hình phạt tương xứng với hành vi tội ác, nhưng phải phù hợp với phẩm giá con người và tạo cơ hội cho phạm nhân sửa sai lỗi đã phạm. [469]

520.H. Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ năm?

T. Có những tội này:

– Một là cố ý giết người;

– Hai là trực tiếp hay cộng tác vào việc phá thai;

– Ba là làm cho chết êm dịu;

– Bốn là tự sát hay cộng tác vào việc ấy;

– Năm là làm gương xấu khiến người khác phạm tội trọng;

– Sáu là phá hoại hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình và của người khác. [470]

521.H. Khi gần kề cái chết, bệnh nhân có được phép ngưng chữa trị không?

T. Khi gần kề cái chết, bệnh nhân vẫn phải được tiếp tục điều trị, được phép dùng thuốc giảm đau và có thể từ chối việc chữa trị quá tốn kém mà chẳng đem lại hiệu quả gì. [471]

522.H. Vì sao xã hội có trách nhiệm bảo vệ thai nhi?

T. Xã hội có trách nhiệm bảo vệ thai nhi, vì quyền sống của con người ngay từ lúc thụ thai là một yếu tố làm thành xã hội dân sự và luật pháp của xã hội. [472]

 

BÀI 64 – TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

“Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 8,6-7).

523.H. Chúng ta phải làm gì để tôn trọng sự sống siêu nhiên của con người?

T. Chúng ta phải quan tâm đến lợi ích linh hồn, tránh gây dịp tội và không làm gương xấu cho người khác. [473]

524.H. Chúng ta phải làm gì để tôn trọng sự sống tự nhiên của con người?

T. Chúng ta phải chăm sóc sức khỏe của mình và của người khác cách hợp lý, tránh xa việc tôn thờ thân xác và mọi sự thái quá, tránh sử dụng ma túy cùng những gì gây nguy hại cho sự sống con người. [474]

525.H. Có được phép thí nghiệm khoa học, y khoa hay tâm lý trên con người không?

T. Được phép, nếu chúng phục vụ cho lợi ích con người và xã hội, với sự đồng ý của đương sự mà không gây ra những rủi ro cho sự sống và sự toàn vẹn của họ. [475]

526.H. Có được phép hiến tặng hoặc ghép các bộ phận hay không?

T. Hiến tặng các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý, nhưng trước khi lấy các bộ phận đó, phải xác định chắc chắn người hiến tặng đã chết. Việc ghép các bộ phận có thể được chấp nhận với sự ưng thuận của người cho và không gây nguy hiểm quá đáng cho họ. [476]

527.H. Những việc nào không tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của con người?

T. Những việc không tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của con người đó là bắt cóc, bắt làm con tin, khủng bố, tra tấn, bạo hành, triệt sản và cắt bỏ một phần thân thể với mục đích không chính đáng. [477]

528.H. Chúng ta phải chăm sóc những người hấp hối như thế nào?

T. Chúng ta phải giúp họ sống những giây phút cuối đời một cách xứng đáng và bình an, nhất là cầu nguyện và giúp họ lãnh nhận các bí tích để chuẩn bị gặp gỡ Chúa. [478]

529.H. Chúng ta phải đối xử với thân xác người chết thế nào?

T. Chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, trong niềm tin tưởng vào sự phục sinh. [479]

530.H. Thiên Chúa đòi chúng ta phải làm những gì để xây dựng hòa bình?

T. Thiên Chúa đòi chúng ta phải làm những điều này:

 – Một là có sự bình an trong tâm hồn, không giận dữ oán thù người khác;

 – Hai là tìm mọi cách để ngăn ngừa chiến tranh;

 – Ba là kiên trì thực hiện công lý và tình huynh đệ. [480-482]

531.H. Khi nào được phép sử dụng sức mạnh quân sự?

T. Chỉ được phép sử dụng sức mạnh quân sự khi hội đủ những điều sau đây:

 – Một là phải chắc chắn có sự thiệt hại trầm trọng và kéo dài do đối phương gây ra;

 – Hai là mọi giải pháp hòa bình đều vô hiệu;

 – Ba là triển vọng thành công khá chắc chắn;

 – Bốn là việc sử dụng các vũ khí không gây ra sự tàn phá lớn hơn sự thiệt hại cần phải loại bỏ. [483]

532.H. Trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý đòi buộc điều gì?

T. Trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý đòi buộc phải đối xử nhân đạo với người dân, thương binh và tù binh, đồng thời không được hủy diệt hàng loạt mạng sống con người. [485]

533.H. Chúng ta phải làm những gì để tránh chiến tranh?

T. Chúng ta phải làm những điều này:

 – Một là không tích trữ và buôn bán vũ khí;

 – Hai là tránh những bất công về mặt kinh tế và xã hội;

 – Ba là tránh kỳ thị chủng tộc và tôn giáo. [486]

 

BÀI 65 – ĐIỀU RĂN THỨ SÁU:
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NGOẠI TÌNH

“Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác” (1 Cr 6,13b).

534.H. Con người có bổn phận gì đối với giới tính của mình?

T. Con người phải chấp nhận giới tính của mình, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của nó, cũng như tính đặc thù của mỗi giới và sự bổ túc lẫn cho nhau. [487]

535.H. Điều răn thứ sáu dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ sáu dạy chúng ta giữ khiết tịnh trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

536.H. Đức khiết tịnh là gì?

T. Đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban, giúp chúng ta làm chủ bản năng tính dục, để sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong bậc sống của mình. [488]

537.H. Đức khiết tịnh đem lại cho chúng ta điều gì?

T. Đức khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của chúng ta được nguyên tuyền, để có thể hiến trọn bản thân cho Chúa và cho tha nhân theo bậc sống của mình. [GLHTCG 2338]

538.H. Đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?

T. Đức khiết tịnh đòi hỏi tập luyện tính tự chủ, tức là tập sống sự tự do của con người, hướng đến việc tự hiến bản thân. [489]

539.H. Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế nào?

T. Chúng ta sống khiết tịnh nhờ những phương thế này:

 – Một là đón nhận ân sủng của Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện và lãnh các bí tích;

 – Hai là thực hành khổ chế và các nhân đức, đặc biệt là đức tiết độ. [490]

540.H. Người Kitô hữu sống khiết tịnh theo những bậc sống nào?

T. Người Kitô hữu sống khiết tịnh theo những bậc sống này:

 – Một là những người sống đời thánh hiến, được mời gọi hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa;

 – Hai là những người lập gia đình, được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc vợ chồng;

 – Ba là những người không lập gia đình, được mời gọi sống tiết dục. [491]

541.H. Có những tội nào nghịch lại đức khiết tịnh?

T. Có những tội này:

 – Một là nhìn ngắm hoặc nghĩ tưởng những điều dâm ô;

 – Hai là nói những lời thô tục hoặc ám chỉ ý xấu và phổ biến phim ảnh sách báo khiêu dâm;

 – Ba là tìm thú vui nhục dục một mình hoặc với người khác ngoài cuộc sống hôn nhân;

 – Bốn là có hành vi đồng tính luyến ái;

 – Năm là lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. [492]

542.H. Vì sao điều răn thứ sáu chỉ nói “Ngươi không được ngoại tình”, lại ngăn cấm tất cả các tội nghịch lại đức khiết tịnh?

T. Vì truyền thống Hội Thánh vẫn theo sát các giáo huấn luân lý của Cựu ước và Tân ước, luôn xem điều răn thứ sáu cũng bao gồm tất cả các tội nghịch lại đức khiết tịnh. [493]

 543.H. Chính quyền có trách nhiệm gì trong việc giúp mọi người sống khiết tịnh?

T. Chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người và góp phần tạo ra môi trường xã hội thuận lợi giúp cho mọi người sống khiết tịnh. [494]

544.H. Tình yêu vợ chồng được thánh hóa bởi Bí tích Hôn Phối đem lại những thiện hảo nào?

T. Tình yêu vợ chồng được thánh hóa bởi Bí tích Hôn Phối đem lại sự duy nhất, thủy chung, bất khả phân ly và mở ngỏ cho việc sinh sản con cái. [495]

545.H. Hành vi vợ chồng có ý nghĩa gì?

T. Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa không thể tách rời nhau:

 – Một là hòa hợp nên một;

 – Hai là sinh sản con cái. [496]

546.H. Khi nào việc điều hòa sinh sản phù hợp với luân lý?

T. Việc điều hòa sinh sản phù hợp với luân lý khi có lý do chính đáng và sử dụng những phương pháp tự nhiên như tiết dục định kỳ và áp dụng vào thời kỳ không thể thụ thai. [497]

547.H. Những phương pháp điều hòa sinh sản nào không phù hợp với luân lý?

T. Đó là những phương pháp nhân tạo như triệt sản hoặc ngăn cản sự thụ thai. [498]

548.H. Vì sao thụ tinh và thụ thai nhân tạo không hợp với luân lý?

T. Vì nó tách rời việc sinh sản với hành vi vợ chồng, do người khác can dự vào. [499]

549.H. Con cái phải được nhìn nhận thế nào?

T. Con cái phải được nhìn nhận như một tặng phẩm tuyệt hảo của Thiên Chúa và phải được tôn trọng như một nhân vị ngay từ lúc được thụ thai. [500]

550.H. Vợ chồng có thể làm gì nếu không có con?

T. Họ có thể sống quảng đại qua việc bảo trợ hay nhận con nuôi, hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân. [501]

551.H. Những tội nào phạm đến phẩm giá của hôn nhân?

T. Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là ngoại tình, ly dị, đa thê, loạn luân, tự do sống chung ngoài hôn nhân hoặc ăn ở với nhau trước hôn nhân. [502]

 

BÀI 66 – ĐIỀU RĂN THỨ BẢY:
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP

“Anh em nợ ai cái gì, thì hãy trả cho người ta cái đó” (Rm 13,7).

552.H. Điều răn thứ bảy dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ bảy dạy chúng ta sống công bằng theo ba nghĩa này:

 – Một là tôn trọng của cải người khác, vì mỗi người được quyền có của cải riêng;

 – Hai là để bảo đảm nhân phẩm và nhu cầu cuộc sống, gọi là quyền tư hữu’

 – Ba là tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng. [503-505]

553.H. Điều răn thứ bảy đòi buộc những gì?

T. Điều răn thứ bảy đòi buộc những điều này:

 – Một là tôn trọng của cải người khác;

 – Hai là giữ các lời hứa đã cam kết;

 – Ba là đền bù thiệt hại đã gây ra và trả lại cho người khác những gì đã lấy;

 – Bốn là sử dụng khôn ngoan và chừng mực những tài nguyên thiên nhiên. [506]

554.H. Con người phải có thái độ nào đối với các động vật?

T. Con người phải đối xử tốt đẹp với các động vật, vì chúng là những thụ tạo của Thiên Chúa, tránh yêu thương thái quá hoặc sử dụng cách mù quáng. [507]

555.H. Điều răn thứ bảy cấm những điều gì?

T. Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, trả lương không công bằng, đầu cơ tích trữ, giả mạo chi phiếu hay hóa đơn, gian lận, trốn thuế, cho vay nặng lãi, tham nhũng, lạm dụng hoặc lãng phí của công, cố ý phá hoại tài sản của công và làm không tốt công việc bổn phận. [508]

556.H. Điều răn thứ bảy có vai trò nào trong Học thuyết xã hội của Hội Thánh?

T. Điều răn thứ bảy là nền tảng cho Học thuyết xã hội của Hội Thánh. [503]

557.H. Hội Thánh trình bày những gì trong Học thuyết xã hội?

T. Hội Thánh trình bày có hệ thống các chân lý của Tin Mừng về phẩm giá và chiều kích xã hội của con người, đề ra những nguyên tắc để suy tư, quy định những tiêu chuẩn để phán đoán, trình bày những quy luật và định hướng để hành động. [509]

558.H. Khi nào Hội Thánh can thiệp vào lãnh vực xã hội?

T. Hội Thánh can thiệp vào lãnh vực xã hội khi các quyền căn bản của con người, lợi ích chung hoặc ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi. [510]

559.H. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện thế nào?

T. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện nhằm phục vụ con người toàn diện và cộng đồng nhân loại, trong sự tôn trọng công bằng xã hội. [511]

560.H. Điều gì nghịch lại Học thuyết xã hội của Hội Thánh?

T. Các hệ thống kinh tế và xã hội chủ trương hy sinh những quyền lợi căn bản của con người hay coi lợi nhuận là quy luật tuyệt đối và mục đích tối hậu của chúng, đều nghịch lại Học thuyết xã hội của Hội Thánh. [512]

561.H. Lao động có ý nghĩa gì đối với con người?

T. Lao động vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, nhờ đó con người cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo và cứu độ. [513]

562.H. Người lao động được hưởng những quyền nào?

T. Người lao động được quyền có việc làm ổn định và lương thiện, không bị kỳ thị bất công, được tự do lựa chọn về mặt kinh tế và được hưởng lương xứng đáng với công sức của mình. [514]

563.H. Nhà nước có trách nhiệm gì về vấn đề lao động?

T. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm sự tự do cá nhân và quyền tư hữu, cũng như giá trị tiền tệ ổn định và những dịch vụ công ích có hiệu quả; đồng thời phải giám sát và hướng dẫn việc thực thi các quyền con người trong lãnh vực kinh tế. [515]

564.H. Những người lãnh đạo xí nghiệp phải có trách nhiệm gì về vấn đề lao động?

T. Những người lãnh đạo xí nghiệp phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do công việc của họ, đồng thời phải chú tâm đến lợi ích của mọi người. [516]

565.H. Các công nhân có trách nhiệm gì?

T. Các công nhân phải chu toàn công việc một cách có lương tâm, thành thạo và nhiệt tình, tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại. [517]

566.H. Các quốc gia và các tổ chức phải làm gì để thực hiện sự công bằng và tình liên đới?

T. Các quốc gia và các tổ chức phải hoạt động theo tình liên đới và nguyên tắc bổ trợ, nhằm giảm thiểu sự bất bình đẳng về tài nguyên và kinh tế, giảm nợ cho các nước nghèo, tránh mọi hình thức bóc lột và bất công. [518]

567.H. Các Kitô hữu giáo dân tham gia vào đời sống chính trị và xã hội thế nào?

T. Các Kitô hữu giáo dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị và xã hội, bằng cách làm cho tinh thần Kitô giáo thấm nhập vào các thực tại trần thế và cộng tác với mọi người để kiến tạo công lý và hòa bình. [519]

568.H. Đâu là nền tảng của tình yêu đối với người nghèo?

T. Tình yêu đối với người nghèo đặt nền tảng trên Tám Mối Phúc của Tin Mừng và gương Chúa Giêsu, Đấng luôn quan tâm đến người nghèo. [520]

 

BÀI 67 – ĐIỀU RĂN THỨ TÁM:
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG GIAN

“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắc điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).

569.H. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ tám dạy chúng ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý và tôn trọng danh dự của mọi người. [521]

570.H. Vì sao chúng ta phải sống thành thật?

T. Chúng ta phải sống thành thật vì ba lẽ này:

 – Một là Thiên Chúa là Đấng Chân Thật;

 – Hai là sự thành thật làm tăng giá trị con người;

 – Ba là sự thành thật rất cần cho đời sống chung. [521]

571.H. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng thế nào?

T. Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực, dù phải hy sinh mạng sống. [522]

572.H. Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ tám?

T. Có những tội này:

 – Một là làm chứng gian, thề gian và nói dối;

 – Hai là xét đoán hồ đồ, nói xấu, vu khống và bôi nhọ;

 – Ba là nịnh hót, tâng bốc và xu nịnh nhằm thủ lợi bất chính. [523]

573.H. Điều răn thứ tám đòi buộc những gì?

T. Điều răn thứ tám đòi buộc phải tôn trọng sự thật và danh dự của mọi người, nhất là trong lãnh vực truyền thông, đồng thời phải luôn bảo vệ các bí mật nghề nghiệp cũng như tôn trọng những chuyện riêng tư mà chúng ta đã hứa giữ kín. [524]

574.H. Chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội thế nào?

T. Chúng ta phải sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội để thông tin cách đúng đắn và đầy đủ sự thật, đồng thời phải diễn tả cách chân thật và thích hợp, nhằm phục vụ quyền lợi chính đáng và phẩm giá con người. [525]

575.H. Khi nào mỹ thuật thánh phục vụ Chân Thiện Mỹ?

T. Mỹ thuật thánh phục vụ Chân Thiện Mỹ khi gợi lên và tôn vinh mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Kitô, dẫn chúng ta đến việc thờ lạy và yêu mến Thiên Chúa, là Vẻ đẹp tối cao của Chân lý và Tình yêu. [526]

 

BÀI 68 – ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN:
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC HAM MUỐN VỢ NGƯỜI TA

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28).

576.H. Điều răn thứ chín dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ chín dạy chúng ta phải chiến thắng đam mê xác thịt, trong tư tưởng cũng như trong ước muốn. [527]

577.H. Điều răn thứ chín cấm chúng ta điều gì?

T. Điều răn thứ chín cấm chúng ta chiều theo những ý tưởng và ước muốn trái với đức khiết tịnh. [528]

578.H. Phải làm gì để đạt tới sự trong sạch của tâm hồn?

T. Phải chế ngự các giác quan và trí tưởng tượng, đồng thời phải chuyên chăm cầu nguyện và cậy vào ơn Chúa. [529]

579.H. Sự trong sạch còn đòi buộc những điều nào khác nữa không?

T. Sự trong sạch còn đòi buộc những điều này:

 – Một là sống nết na và đoan trang;

 – Hai là ngăn chặn thói khiêu dâm đang lan tràn;

 – Ba là thanh tẩy môi trường xã hội bằng cách chống lại sự suy thoái phong hóa, do quan niệm sai lạc về tự do của con người. [530]

580.H. Chúng ta phải làm gì khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí?

T. Chúng ta phải mau mắn loại bỏ và tránh dịp tội, đồng thời cầu xin Chúa và Đức Mẹ trợ giúp để thắng vượt cám dỗ. [529]

 

BÀI 69 – ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI:
NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC HAM MUỐN TÀI SẢN CỦA NGƯỜI TA

“Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta” (Xh 20,17).

581.H. Điều răn thứ mười dạy chúng ta sự gì?

T. Điều răn thứ mười dạy chúng ta phải tôn trọng tài sản của người khác, không ganh tị, tham lam và ham muốn của cải một cách bất chính. [531]

582.H. Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta điều gì khi dạy tinh thần khó nghèo?

T. Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự và biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa trong tinh thần khó nghèo của Nước Trời. [532]

583.H. Khao khát lớn nhất của con người là gì?

T. Khao khát lớn nhất của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài mới là nguồn hạnh phúc đích thực. [533]

 

PHẦN II: HỌC HỎI VỀ NĂM NÊN THÁNH 2020

 

1. Trong năm mục vụ 2020, Tổng Giáo phận Hà Nội có chương trình mục vụ như thế nào?

T.  Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên đề nghị và mời gọi sống năm mục vụ 2020 là Năm Nên Thánh, bắt đầu từ tháng 12 năm 2019 tới tháng 11 năm 2020.

2. Mục đích của Năm Nên Thánh là gì?

T.  Đức Tổng Giám mục mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận sống tinh thần hiệp thông với Chúa, với Hội Thánh và với tha nhân, trong việc thánh hóa và chu toàn sứ vụ đã được trao phó, nhằm tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương, phục vụ mọi người để “nên giống Chúa Kitô”, hầu xây dựng Trời Mới – Đất Mới ngay trên mảnh đất của Tổng Giáo phận thân yêu.

3. Những ngày lễ cho các giới này được cử hành tại những địa điểm nào?

T.  Những ngày lễ cho các giới được cử hành tại những địa điểm sau:

– Tháng 12-2019: Nên thánh trong gia đình

(Ngày 14/12/2019 tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội – giáo hạt Chính Toà)

– Tháng 1-2020: Nên thánh trong Giáo xứ

(Ngày 04/01/2020 tại nhà thờ Canh Hoạch – giáo hạt Thanh Oai)

 – Tháng 2-2020: Nên thánh trong đời tu (Tu sĩ, chủng sinh)

(Ngày 01/02/2020 tại TTHH Bằng Sở – giáo hạt Phú Xuyên)

– Tháng 3-2020: Nên thánh đối với người cao tuổi

(Ngày 7/03/020 tại TTHH Sở Kiện – giáo hạt Phủ Lý)

– Tháng 4-2020: Nên thánh đối với giới trẻ

(Ngày 05/04/2020 tại nhà thờ Thạch Bích – giáo hạt Thanh Oai)

– Tháng 5-2020: Nên thánh đối với những thành viên Hội đồng Mục vụ

(Ngày 02/05/2020 tại nhà thờ Xuân Bảng – giáo hạt Nam Định)

– Tháng 6-2020: Nên thánh đối với Linh mục

(Ngày 06/06/2020 tại nhà thờ Chính Toà – giáo hạt Chính Toà)

– Tháng 7-2020: Nên thánh đối với thiếu nhi và giáo lý viên

(Ngày 04/07/2020 tại nhà thờ Phú Đa – giáo hạt Lý Nhân)

– Tháng 8-2020: Nên thánh đối với các bệnh nhân

(Ngày 01/08/2020 tại nhà thờ Hoàng Nguyên – giáo hạt Phú Xuyên)

– Tháng 9-2020: Nên thánh đối với trí thức, sinh viên

(Ngày 05/09/2020 tại nhà thờ Cửa Bắc – giáo hạt Chính tòa)

– Tháng 10-2020: Nên thánh trong đời sống công nhân, doanh nhân

(Ngày 03/10/2020 tại nhà thờ Cát Lại– giáo hạt Lý Nhân)

– Tháng 11-2020: Nên thánh trong đời sống xã hội.

(Ngày 07/11/2020 tại nhà thờ Phú Ốc – giáo hạt Nam Định)

 

THÁNG 12/2019: NÊN THÁNH TRONG GIA ĐÌNH

4.H. Tại sao gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội?

T.  Gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội vì hai lý do:

– Một là gia đình làm thành nền tảng cho xã hội và không ngừng tiếp sức cho xã hội bằng việc phục vụ sự sống. (Sắc Lệnh về Tông Đồ Giáo dân, số 11)

– Hai là gia đình phải mở rộng đến những gia đình khác và đến với xã hội, bằng việc lãnh nhận vai trò xã hội của mình. (Tông huấn về Gia đình, số 12)

5.H. Giáo Huấn của Giáo Hội nói về gia đình như thế nào?

T. Giáo Huấn của Giáo Hội ví gia đình như một “Giáo Hội Tại Gia” vì ba điểm này:

– Một là gia đình phản ánh hình ảnh sống động và là một biểu hiện mầu nhiệm Hội Thánh bằng cách phục vụ cho việc xây dựng Nước Thiên Chúa trong lịch sử và dự phần vào cuộc sống cũng như sứ mạng của Hội Thánh. (Tông huấn về Gia đình, số 49)

– Hai là cha mẹ phải là người giáo dục đức tin cho con cái bằng chính đời sống của mình. (Hiến Chế Tín Lý: Ánh sáng muôn dân, số 11)

– Ba là cha mẹ trở thành thầy dạy như Hội Thánh Toàn Cầu. (Tông huấn về Gia đình, số 38)

6.H. Trong tinh thần “Giáo Hội Tại Gia”, việc nên thánh của mỗi thành viên trong gia đình cần thực hiện như thế nào?

T. Trong tinh thần “Giáo Hội Tại Gia”, việc nên thánh của mỗi thành viên trong gia đình cần được diễn tả tình yêu qua nhiều cách: Bằng việc chân thành lắng nghe, chia sẻ, quan tâm, dành thời gian cho nhau và cầu nguyện chung với nhau…Những biến cố vui mừng và cực nhọc, hy vọng và u buồn cũng phải trở thành những cơ hội cho lời tạ ơn, khẩn nguyện, cho sự tin tưởng phó thác của gia đình trong bàn tay của Thiên Chúa. (Tông huấn về Gia đình, số 59)

 

THÁNG 01/2020: NÊN THÁNH TRONG GIÁO XỨ

7.H. Giáo Huấn của Giáo Hội định nghĩa thế nào về Giáo xứ?

T. Giáo Huấn của Giáo Hội giúp chúng ta hiểu:

Trước hết Giáo xứ có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp “paroikia” nghĩa là láng giềng, là sống gần nhau, đồng thời cũng có nghĩa là khách kiều cư, là người ở trọ. Như vậy, giáo xứ chính là tập hợp những khách kiều cư đang trên con đường về Nước Trời.

Hơn nữa, “Giáo xứ còn là một cộng đồng tín hữu, được thiết lập cách bền vững ở trong Giáo Hội địa phương, và việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho Cha xứ làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám mục giáo phận” (Giáo Luật, điều 515§1)

8.H. Hiện trạng các giáo xứ tại Giáo hội Việt Nam như thế nào?

T.Xét về hình thức bên ngoài: Việc tổ chức chặt chẽ và sinh hoạt sầm uất, đó chính là nét nổi bật nhất trong khuôn mặt của Giáo Hội Công Giáo.

– Tuy nhiên, xét về chiều kích bên trong: Một số giáo xứ có nguy cơ làm lãng quên khía cạnh nội tâm và bác ái, coi nhẹ việc sống Tin Mừng và loan truyền Đức tin. Một số kitô hữu vẫn chỉ sống đạo theo kiểu gắn đời mình vào nếp sinh hoạt theo phong trào trong giáo xứ hay đoàn thể. Họ bận tâm nhiều đến cách thức tổ chức bề ngoài, nhưng lại ít để ý tới chính Đức Tin của mỗi cá nhân và cộng đoàn.

9.H. Vì sao Thánh Gioan Giáo Hoàng lại ví Giáo xứ như một giếng nước đầu làng?

T. Vì 4 lẽ này:

–   Thứ nhất: Giáo xứ được mời gọi trở nên điểm hẹn quen thuộc để người tín hữu tìm thấy sự nâng đỡ ủi an.

–   Thứ hai: Giáo xứ là tác nhân gắn bó những rạn nứt giữa các cá nhân và các gia đình.

–   Thứ ba: Giáo xứ là nơi cung cấp cho mọi người nguồn nước thiêng liêng là Thánh Thể và Lời Chúa, để mọi người đều được nuôi dưỡng trong Đức tin và tình mến.

–   Thứ tư: Giáo xứ là một gia đình, nơi không ai còn cảm thấy cô đơn hay bị quên lãng, nhưng mọi người đều được quan tâm. Dưới sự hướng dẫn và điều hành của Cha xứ, gia đình ấy sẽ cùng hướng về mục đích là sống thánh thiện và yêu thương. 

 

THÁNG 02/2020:  NÊN THÁNH ĐỐI VỚI TU SĨ

10.H. Có bao nhiêu Dòng tu, Tu đoàn và Tu hội đang hiện diện tại Tổng Giáo phận Hà Nội?

T. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội, có hơn 30 đơn vị đời sống tu trì đang hiện diện bao gồm các Dòng tu, Tu đoàn và Tu hội. Tuy các hình thức tu trì khác biệt về linh đạo và đặc sủng nhưng tất cả đều chung một lý tưởng: đó là nên thánh. Họ cùng chung một mục đích: nhằm làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày và phục vụ trong mọi lãnh vực khác nhau: Giáo dục, y tế, bác ái, mục vụ.

11.H. Có mấy đặc điểm chính yếu của đời tu?

T.  Có ba đặc điểm chính yếu của đời tu đó là tìm kiếm Chúa, sống tinh thần hiệp thông huynh đệ và phục vụ tha nhân.

12.H. Người tu sĩ làm chứng cho hạnh phúc Nước Trời bằng cách nào?

T. Người tu sĩ cũng làm chứng cho hạnh phúc Nước Trời bằng sự hiến dâng toàn diện diễn tả qua ba lời khấn: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục. Khi sống trọn vẹn ba lời khấn này, đời tu đúng là một phương thế đặc biệt có thể làm cho công cuộc Phúc âm hóa được kết quả. (Tông huấn Giáo Hội tại Á châu, số 44).

13.H. Trong Tông thư năm Đời sống thánh hiến (2014-2016), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói lên những mong đợi của người nơi các tu sĩ nam nữ như thế nào?

T. Trong Tông thư năm Đời sống thánh thiến (2014-2016), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói lên 4 mong đợi của người nơi các tu sĩ nam nữ:

Một là: “Ở đâu có các Tu Sĩ, thì có niềm vui”.

Hai là: “Các Con hãy đánh thức thế giới“, bởi vì điểm làm nên đặc tính Đời sống Thánh hiến là chức năng ngôn sứ.

Ba là:  Các con hãy trở thành các chuyên viên của sự hiệp thông.

Bốn là:  Các con hãy đi ra khỏi chính mình để đi tới các vùng ngoại ô của cuộc sống.

THÁNG 3/2020: NÊN THÁNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

14.H. Vì sao nói: “được sống đến tuổi già là một ân huệ”?

T. Vì Kinh Thánh đã ca tụng tuổi già là hồng ân của Thiên Chúa ban, là phúc lành của Chúa (x. St 11, 10-32). Tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu nhiệm Phục sinh một cách sâu xa hơn, và được trở nên kho tàng kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội. (ĐGH Gioan Phao lô II)

15.H. Người cao niên được mời gọi nên thánh bằng cách nào?

T. Người cao niên được mời gọi nên thánh qua việc hội nhập vào cuộc sống gia đình, tiếp tục dự phần vào đó một cách tích cực và có trách nhiệm, nhất là trở nên chứng nhân của quá khứ và nguồn mạch khôn ngoan cho các người trẻ trong tương lai.

16.H. Cuộc sống của những người già giúp chúng ta nhận ra điều gì?

T. Cuộc sống của những người già giúp chúng ta thấy rõ bậc thang các giá trị nhân bản, nó cho thấy sự tiếp nối các thế hệ và là một bằng chứng tuyệt diệu về sự tùy thuộc lẫn nhau trong mầu nhiệm Giáo Hội.

 

THÁNG 4/2020: NÊN THÁNH ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ

 T. Các Kitô hữu trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của toàn thể Giáo hội. Để thể hiện mối quan tâm này, Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XV họp tại Rôma vào tháng 10 năm 2018 đã bàn về chủ đề “Giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi”. Từ đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (Christus vivit) cho Giáo Hội.

18. H. Người trẻ hiện nay đang gặp phải những thách thức nào?

T. Người trẻ đang phải đối diện với những thách thức của thời đại mới. Hiện tượng di dân vừa đem lại những hiệu quả tích cực vừa gây nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống gia đình và xã hội. Thế giới kỹ thuật số vừa là một phương thế rất hữu hiệu cho việc truyền thông và thiết lập các mối tương quan, nhưng cũng là nguyên nhân gây nên nhiều tác hại cho bản thân người trẻ.

19. H. Chủ nghĩa cá nhân đã ảnh hưởng thế nào cho việc nên thánh của người trẻ?

T. Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, sống thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng.

 

THÁNG 5/2020:

NÊN THÁNH ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

20.H. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) là gì?

T. HĐMVGX là một tổ chức do Linh mục Chính xứ đứng đầu, thành viên bao gồm những giáo dân đạo đức, có uy tín, có tinh thần phục vụ trong Giáo xứ, được bầu lên để tham gia vào việc chăm sóc mục vụ của Giáo xứ chiếu theo chức vụ, và góp phần cổ vũ sinh hoạt mục vụ, được điều hành theo quy tắc của Đức Giám mục Giáo phận ban hành.

21.H. Hoạt động của tông đồ giáo dân cần thiết như thế nào trong đời sống Giáo Hội?

T. Công Đồng Vatican II đã khẳng định: “Nơi các cộng đoàn Giáo Hội, hoạt động của giáo dân thật cần thiết, đến nỗi nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả trọn vẹn”.

22.H. Các thành viên của Hội đồng Mục vụ giáo xứ nên thánh bằng cách nào?

T. Các thành viên của Hội đồng Mục vụ giáo xứ nên thánh bằngnhững cách này:

– Một là, thánh hoá trần gian bằng cầu nguyện và chu toàn bổn phận mỗi ngày;

– Hai là, làm chứng bằng gương sáng và lời giảng dạy;

– Ba là, mở rộng Nước Chúa bằng cách làm theo ý Chúa hằng ngày.

THÁNG 6/2020: NÊN THÁNH ĐỐI VỚI LINH MỤC

 23.H. Phương thức nên thánh của linh mục là gì?

T. Phương thức nên thánh của linh mục là nên đồng hình dạng với Đức Giêsu Kitô là Đầu và Mục Tử trong việc thực thi đức ái mục vụ. Đời sống thiêng liêng và thánh thiện ấy phải được biểu lộ trong việc thi hành thừa tác vụ, đồng thời, phải luôn gắn liền với những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng trong ba lời khuyên: vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh. ( Pastores Dabo Vobis, giới thiệu tông huấn II.2.e.)

24.H. Các lời khuyên Phúc Âm và đời sống cộng đoàn có vai trò gì trong đời sống linh mục?

T. Hồng ân của các lời khuyên Phúc Âm và của đời sống chung biểu lộ hơn bao giờ hết sự thuận lợi để đạt được sự “thánh thiện” do chức linh mục đòi hỏi, chiếu theo nhiệm vụ đối với Thân thể bí tích hoặc huyền nhiệm của Đức Kitô. (GIOAN PHAOLÔ II, Các Tu sĩ linh mục, 15-02-1995, số 2.)

25.H. Đâu là nguồn mạch của sự thánh thiện nơi linh mục?

T. Chúa Thánh Thần được ban tặng nhờ bí tích Truyền Chức Thánh là nguồn mạch thánh thiện và là lời mời gọi thánh hoá. Bởi vì, trước hết, Ngài làm cho linh mục nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và giao phó cho linh mục chu toàn sứ mệnh làm ngôn sứ, làm tư tế và làm vua nhân danh Đức Kitô. Tiếp đến, Ngài thôi thúc linh mục và tạo sinh khí cho cuộc sống thường nhật của linh mục, vun đắp bằng những ân huệ và những đòi buộc, những nhân đức và những khí thế, cụ thể hoá trong đức ái mục vụ. (Pastores Dabo Vobis, số 27)

THÁNG 7/2020: NÊN THÁNH

ĐỐI VỚI THIẾU NHI VÀ GIÁO LÝ VIÊN

 26.H. Thiếu nhi nên thánh bằng cách nào?

T. Thiếu nhi nên thánh qua việc thực hiện tôn chỉ là sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ, nhất là làm tông đồ cho giới trẻ như Công Đồng Vaticanô II trong sắc lệnh Tông đồ Giáo dân số 12 dạy: “Người trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ”. (Nội quy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, số 4)

27.H. Chúa Giêsu có vai trò gì trong đời sống của thiếu nhi?

T. Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm và nguồn động lực cho đời sống đức tin, là nguồn sống và là lý tưởng của thiếu nhi. Người luôn hiện diện và hoạt động trong đời sống chúng ta. (Nội quy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, số 2)

28.H. Ơn gọi của Giáo lý viên là gì?

T. Ơn gọi giáo lý viên không những bắt nguồn từ bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, mà còn do lời mời gọi đặc biệt của Chúa Thánh Thần hay một “đặc sủng được Hội Thánh nhìn nhận” và được Đức Giám mục minh nhiên ủy nhiệm. Như vậy, ơn gọi của Giáo lý viên vừa có tính “chuyên biệt” vì dành riêng cho Huấn giáo, vừa có tính “tổng quát vì tham gia vào các tác vụ tông đồ để xây dựng và phát triển Hội Thánh. (Hiến chế tín lý: Đến với muôn dân, số 15).

29.H. Vai trò của Giáo lý viên là gì?

T. Vai trò cùa giáo lý viên được thực thi đúng đắn trong tương quan với hoạt động truyền giáo. Phục vụ này vừa rộng lớn lại vừa đa dạng: trước tiên là công khai rao truyền sứ điệp Kitô giáo, đồng hành với các dự tòng, những người lãnh nhận các bí tích cho đến khi trưởng thành đức tin trong Chúa Kitô. Kế đến là hiện diện và làm chứng bằng cách thăng tiến con người, nỗ lực hội nhập văn hóa và đối thoại. (Giáo Luật, 773-780 và 785).

THÁNG 8/2020: NÊN THÁNH ĐỐI VỚI CÁC BỆNH NHÂN

 30.H. Giáo Hội quan tâm đến các bệnh nhân như thế nào?

T. Bằng phép Xức Dầu Thánh và lời cầu nguyện của các linh mục, toàn thể Giáo Hội phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và hiển vinh để Người an ủi và cứu rỗi họ. Hơn nữa, Giáo Hội còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu chết để mưu ích cho Dân Thiên Chúa. (Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, số 11).

31.H. Các bệnh nhân cần làm gì trong tình trạng đau khổ của mình?

T. Một chân lý duy nhất có thể trả lời cho mầu nhiệm đau khổ và mang lại cho các bệnh nhân sự an ủi chân thật: Đó là đức tin và sự kết hiệp với con người đau khổ là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng bị đóng đinh vì tội lỗi cũng như để cứu rỗi chúng ta. (Công đồng Vaticanô II, Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Gửi Ðến Tất Cả Mọi Người, số 27)

32.H. Các bệnh nhân được mời gọi đặt niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu như thế nào?

T. Các bệnh nhân là những người đang “vất vả gồng gánh nặng nề” vì bệnh tật và do đó lôi kéo cái nhìn và trái tim của Chúa Giêsu. Nơi Ngài, các bệnh nhân sẽ tìm thấy ánh sáng để chiếu soi những khoảnh khắc đen tối nhất; tìm được niềm hy vọng làm dịu nỗi đau của họ; và tìm thấy sức mạnh để đối mặt với những vấn nạn đang tấn công thể xác và tâm hồn họ. Quả vậy, Chúa Kitô đã không cho chúng ta những toa thuốc, nhưng nhờ cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi sự kìm kẹp của cái ác. (x. ĐGH. PHANXICÔ, Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân thứ 28,11/2/2019, số 3)

THÁNG 9/2020: NÊN THÁNH

ĐỐI VỚI TRÍ THỨC, SINH VIÊN

 33.H. Đứng trước một thế giới tri thức đang tiến triển không ngừng, Giới Trí thức Công Giáo đang phải đối diện với những khó khăn nào?

T. Trong một thế giới luôn biến chuyển không ngừng, với những thành tựu vượt trội của khoa học-kỹ thuật, con người đang bị cuốn theo cơn lốc của thời đại, cơn lốc của nhiều tư tưởng, giá trị đi ngược lại Tin Mừng. Chúng ta là những người đã và đang hòa nhịp vào nền tri thức nhân loại, không tránh khỏi bị ảnh hưởng, thậm trí bị băng hoại về các giá trị luân lý, đạo đức, với sự tìm kiếm những niềm vui chóng qua, dẫn đến nguy cơ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình. (Ánh Sáng Đức Tin, Số 25).

34.H. Vai trò nào của Giới Tri thức trong việc loan báo Tin Mừng?

T. Giới Tri thức góp phần rất lớn để chúng ta hòa nhịp với xã hội hiện đại, không những để hiểu, để sống, nhưng quan trọng là để làm cho Tin Mừng được thấm nhập vào trong một thế giới tri thức đang làm cho con người dần xa lìa Thiên Chúa.

35.H. Chúng ta phải làm gì để trở thành người Công Giáo trí thức?

T. Công Đồng Vatican II đã khẳng định: Trong thế giới phẳng, người ta rất tôn trọng năng lực và tài giỏi, nghĩa là phẩm chất. Để trả lời cho các vấn nạn của con người, có thiện chí quảng đại thôi tự nó vẫn chưa đủ.Thiện chí rất cần thiết, nhưng chưa đủ, trừ phi có kèm theo những hiểu biết và những kỹ thuật thích hợp giúp chúng ta hiểu các hiện tượng văn hóa đang ảnh hưởng tới đời sống hiện nay, và các Kitô hữu còn cần khả năng đối phó với những hiện tượng ấy bằng sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về mầu nhiệm Đức Kitô. Muốn thế, cần phải có tinh thần kỷ luật tri thức thật vững chắc. Như thánh Augustinô đã nói: Tôi ao ước có thể dùng trí khôn để dò thấy những gì tôi đã hết lòng tin tưởng, đã tranh luận rất nhiều và cũng đã vất vả nhiều (Pastores Dabo Vobis, số 52).

 

THÁNG 10/2020: NÊN THÁNH

TRONG ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, DOANH NHÂN

36.H. Đâu là những thách đố mà công nhân, doanh nhân Công Giáo đang gặp phải trong môi trường hiện đại?

T. Những thách đố mà công nhân, doanh nhân Công Giáo đang gặp phải trong môi trường hiện đại đó là dần đánh mất mình, để chạy theo những cám dỗ của tiền tài, danh vọng. Từ đó, chúng ta chỉ tìm mọi cách thu tích, vun vén cho bản thân mà quên đi giá trị tinh thần cốt lõi của Tin Mừng là yêu thương và trao gửi yêu thương cho mọi người.

37.H. Người công nhân, doanh nhân Công Giáo cần làm gì trước một xã hội như thế?

T. Các công nhân, doanh nhân cần có sự khiêm tốn, nhẫn nại, để dần dần “văn hóa Kitô giáo”- văn hóa của sự thật, của công bình, bác ái, yêu thương với sự chia sẻ được lan tỏa trong gia đình, công ty; biết nêu gương đời sống phục vụ trong khiêm hạ. Tất cả phải dựa trên nền tảng “Mến Chúa, yêu người”, nghĩa là luôn biết hướng về Chúa, vì tha nhân nhằm giúp chia sẻ nỗi lo của người khác.

 

 THÁNG 11/2020:

NÊN THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

38.H. Những thách thức về đức tin mà các tín hữu Công giáo gặp phải trong xã hội hiện nay là gì?

T. Đức tin Công Giáo của nhiều người ngày nay đang bị thách thức bởi sự nở rộ các phong trào tôn giáo, một số có khuynh hướng cực đoan trong khi một số khác đề nghị một linh đạo không có Thiên Chúa. Điều này dẫn đến tiến trình tục hoá có khuynh hướng giản lược đức tin và Hội Thánh vào lãnh vực cá nhân, riêng tư. Hơn nữa, bằng việc phủ nhận cái siêu việt, nó làm cho đạo đức ngày càng xuống cấp, ý thức của cá nhân và tập thể về tội lỗi suy yếu dần, và chủ nghĩa tương đối ngày càng gia tăng. (Niềm vui của Tin Mừng, số 63 – 64).

39.H. Điều gì xảy đến nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống xã hội?

T. Nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống xã hội, thì con người cũng sẽ không còn tin tưởng nhau, sẽ chỉ còn sợ hãi và sự ổn định xã hội bị đe dọa. (Ánh Sáng Đức Tin, số 55).

 

40.H. Lời mời gọi của Hội Thánh đối với các tín hữu trong việc xây dựng xã hội là gì?

T. Mọi Kitô hữu, bao gồm cả các mục tử của họ, được kêu gọi bày tỏ quan tâm đối với việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là điều cơ bản, vì tư tưởng xã hội của Hội Thánh chủ yếu là tích cực: Hội Thánh cống hiến các đề nghị, Hội Thánh hoạt động cho sự thay đổi và theo nghĩa này Hội Thánh vạch ra niềm hi vọng phát sinh từ trái tim yêu thương của Đức Giêsu Kitô. Đồng thời, Hội Thánh nối kết “sự dấn thân của chính mình với sự dấn thân trong lãnh vực xã hội của các Hội Thánh và các Cộng Đồng Hội Thánh khác, dù trên bình diện suy tư về học thuyết hay bình diện thực hành”. (Niềm vui của Tin Mừng, số 150).

41.H. Làm thế nào để kiến tạo hòa bình trong xã hội?

T. Để kiến tạo hòa bình trong xã hội thì trước hết nơi con người chúng ta phải có sự hội nhất, tức là sự thống nhất nội tâm, vì “Nếu các trái tim bị phân tán thành hàng ngàn mảnh, thì không dễ tạo được hoà bình đích thực trong xã hội.” (Niềm vui của Tin Mừng, số 229).

42.H. Hai vấn đề nào về xã hội mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đặc biệt nhấn mạnh sẽ định hình tương lai của nhân loại?

T. Đó là vấn đề người nghèo trong xã hội và vấn đề hòa bình-đối thoại xã hội. (Niềm vui của Tin Mừng, số 185)

 

PHẦN III: HỌC HỎI KINH
KINH SÁNG, TỐI NGÀY THƯỜNG và CHÚA NHẬT

 

DẤU THÁNH GIÁ

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

1. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

3. KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.

4. KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

5. KINH THỜ LẠY

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài; Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.

6. KINH ĐỘI ƠN

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.

7. KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

8. KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

9. KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

10. KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

11. KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

12. KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

13. KINH THÚ NHẬN

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh (chị) em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

14. KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

15. KINH PHÙ HỘ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng đã thương để chúng con đến sớm mai nay thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

16. KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

17. KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thày con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

18. KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

19. KINH LẠY THÁNH MẪU

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.

20. KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

21. KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

22.KINH TRƯỚC KHI XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

23.KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con, là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

24.KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đổ hết máu mình ra và chết trên Thánh giá, để đền tội chúng con và cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin Chúa ban cho chúng con được nhẫn nại can đảm chịu ốm đau bệnh tật, lập nhiều công phúc, xin cho chúng con được chết đang khi có ơn nghĩa cùng Chúa và được Chúa gọi vào Nước Chúa như người trộm lành xưa.

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đứng dưới Thánh giá lúc Chúa Giêsu thở hơi cuối cùng, Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa; suốt đời Mẹ đã suy ngắm các mầu nhiệm của Chúa, nhất là mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh, sau cùng Mẹ đã chết êm ái, và được lên trời cả hồn cả xác. Xin Mẹ cho chúng con biết sống như Mẹ, được chết như Mẹ và cùng Mẹ hưởng hạnh phúc trên trời.

Lạy Thánh Cả Giuse, là đầu Thánh gia, là gương mẫu cho các bậc cha mẹ, Người đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria giúp đỡ an ủi lúc sắp qua đời. Xin Người cho chúng con và cả gia đình chúng con được sống bình an, được chết lành như Người.

Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con được chết đang lúc có ơn nghĩa, được chết êm ái, được chết lành và được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn đời đời. Amen.

25. KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

26.KINH NGHĨA ĐỨC TIN

Ngày Chúa Nhật hôm nay {bằng có ngày lễ nào, thì đọc: Ngày lễ…}, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khấng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.

Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét; kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

27. KINH MƯỜI ĐIỂU RĂN

ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MƯỜI ĐIỀU RĂN

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

28. KINH SÁU ĐIỀU RĂN

HỘI THÁNH CÓ SÁU ĐIỀU RĂN

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật, cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

29. KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH

ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Thứ nhất: Là phép Rửa tội.

Thứ hai: Là phép Thêm sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: Là phép Giải tội.

Thứ năm: Là phép Xức dầu thánh.

Thứ sáu: Là phép Truyền chức thánh.

Thứ bảy: Là phép Hôn phối.

30. KINH MƯỜI BỐN MỐI

THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI

Thương xác bảy mối

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

31. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI

CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.

32. KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

PHÚC THẬT TÁM MỐI

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật; vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

33. CÁC LỜI NGUYỆN VẮN TẮT

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

– Xin thương xót chúng con.

+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Xin cầu cho chúng con

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Xin cầu cho chúng con.

KINH MÂN CÔI

NĂM SỰ VUI

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích giao hòa.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sáng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Lưu ý: Sử dụng sách kinh Tổng Giáo Phận Hà Nội, Nxb Tôn Giáo, 2002.)

————————————–

TM BAN GIÁO LÝ

    Lm Giuse Vũ Quang Học
      Trưởng ban

 

MỤC LỤC

MỤC THỨ HAI MƯỜI ĐIỀU RĂN.. 3

BÀI 58 – MƯỜI ĐIỀU RĂN.. 3

CHƯƠNG MỘT “NGƯƠI PHẢI YÊU MẾN ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI,HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN VÀ HẾT TRÍ KHÔN NGƯƠI”  5

BÀI 59 – ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT: TA LÀ ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CÓ THẦN NÀO KHÁC. 5

BÀI 60 – ĐIỀU RĂN THỨ HAI: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC KÊU TÊN THIÊN CHÚA CÁCH BẤT XỨNG.. 8

BÀI 61 – ĐIỀU RĂN THỨ BA: NGƯƠI PHẢI THÁNH HÓA NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA   9

CHƯƠNG HAI “NGƯƠI PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH”. 11

BÀI 62 – ĐIỀU RĂN THỨ BỐN: NGƯƠI HÃY THẢO KÍNH CHA MẸ  11

BÀI 63 – ĐIỀU RĂN THỨ NĂM: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI 13

BÀI 64 – TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI 14

BÀI 65 – ĐIỀU RĂN THỨ SÁU: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NGOẠI TÌNH   17

BÀI 66 – ĐIỀU RĂN THỨ BẢY: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP  20

BÀI 67 – ĐIỀU RĂN THỨ TÁM: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG GIAN   24

BÀI 68 – ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC HAM MUỐN VỢ NGƯỜI TA.. 26

BÀI 69 – ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC HAM MUỐN TÀI SẢN CỦA NGƯỜI TA.. 27

PHẦN II: HỌC HỎI VỀ NĂM NÊN THÁNH 2020. 288

PHẦN III: HỌC HỎI KINH SÁNG, TỐI NGÀY THƯỜNG và CHÚA NHẬT   45