Tháng Giêng – 2023 | Tổng Giáo Phận Hà Nội

Tháng Chạp (đ), tháng Giêng (t) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Tháng Thánh Gia và Gia Đình

Trong tháng này, các tín hữu hãy sốt sắng tôn kính Thánh Gia và quan tâm đặc biệt đến gia đình mình. Hãy ngắm xem gương lành của Thánh Gia và cố gắng bắt chước.

Để tôn kính Thánh Gia và cầu nguyện cho các gia đình, hãy đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và kinh Thánh Gia.

01 10/12 Tr CHÚA NHẬT. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Đức Ma-ri-a là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hằng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, và những nỗi buồn sầu trên đồi Can-vê; nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang kêu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa, Đấng làm chủ gió bão, dẹp yên những dông tố trong những con tim gây hấn của con người và ban cho chúng ta hoà bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hoà bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế cũng như của những người mạnh thế; dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của người này có thể được đảm bảo, trong khi quyền lợi của những người khác lại bị lãng quên hoặc bị xúc phạm (Đức Phao-lô VI).

Xứ Hàm Long, Lý Nhân, Đồng Gianh, Lập Thành, Tử Thanh, Vạn Lương và họ Ro Nha chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Cùng nhau học giáo lý

590. Hỏi: Hội thánh xin gì khi cầu nguyện “Nước Cha trị đến”?

Thưa: Hội thánh xin cho Nước Thiên Chúa trị đến một cách dứt khoát qua việc Ðức Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng Hội thánh cũng cầu xin cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong hiện tại qua việc thánh hóa con người trong Chúa Thánh Thần, và nhờ sự cố gắng của họ trong việc phục vụ công lý và hòa bình theo các Mối phúc. Lời cầu xin này là tiếng kêu của Chúa Thánh Thần và của Hiền thê: “Lạy Chúa Giêsu! xin hãy đến” (Kh 22,20).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).  

02 11 Tr Thứ Hai Mùa Giáng Sinh.

Ca vịnh tuần II.

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (2003). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Trong tuần này đọc kinh Tiền Tụng lễ Hiển Linh hoặc mùa Giáng Sinh.

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03 12 Tr Thứ Ba Mùa Giáng Sinh.

(Tr) Kính Danh rất thánh Chúa Giêsu.

1Ga 2,29–3,6; Ga 1, 29-34.

04 13 Tr Thứ Tư Mùa Giáng Sinh.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

1Ga 3,7-10; Ga 1, 35-42.

05 14 Tr Thứ Năm Mùa Giáng Sinh.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

1Ga 3,11-21; Ga 1, 43-51.

06 15 Tr Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38)

07 16 Tr Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh.

(Tr) Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho (Raymond Peñafort), Linh mục.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

08 17 Tr CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ trọng.

Trong thánh lễ hôm nay, sau bài Tin mừng, có thể loan báo ngày Lễ Phục Sinh và những ngày lễ chính trong năm (xem trang 40-41).

Xứ Bảo Long, Thượng Thụy, Vụ Bản, Cao Bộ, Thượng Trang, và Thủy Trú chầu Mình Thánh.

Hôm nay tất cả các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ quyên góp để giúp đỡ trẻ em nghèo đói trên toàn thế giới theo lời kêu gọi của Chương Trình Tòa Thánh Trợ Giúp Trẻ Em Nghèo (Pontificium Opus a Sancta Infantia). Tất cả các tiền thu được trong các Thánh lễ Chúa Nhật này sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám Mục.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Cùng nhau học giáo lý

591. Hỏi: Tại sao chúng ta cầu xin: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”?

Thưa: Ý muốn của Cha chúng ta là “tất cả mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,3). Vì thế, Chúa Giêsu đã đến để chu toàn cách trọn hảo ý định cứu độ của Cha. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa là Cha kết hợp ý muốn của chúng ta vào ý muốn Con của Ngài, theo gương của Ðức Trinh Nữ rất Thánh và của các thánh. Chúng ta cầu xin cho ý định của tình yêu nhân hậu của Ngài được thực hiện trọn vẹn dưới đất như đã được thực hiện trọn vẹn trên trời. Chính nhờ lời cầu nguyện này mà chúng ta có thể “nhận ra ý muốn của Thiên Chúa” (Rm 12,2) và “kiên trì thi hành thánh ý” (Dt 10,36).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

09 18 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 42,1-4.6-7 (hoặc Cv 10,34-38); Mt 3,13-17.

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm A

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

10 19 X Thứ Ba Tuần I Thường Niên.

Ca vịnh tuần I.

Hr 2,5-12; Mc 1,21-28.

11 20 X Thứ Tư Tuần I Thường Niên.

Hr 2,14-18; Mc 1,29-39.

12 21 X Thứ Năm Tuần I Thường Niên.

Hr 3,7-14; Mc 1,40-45.

13 22 X Thứ Sáu Tuần I Thường Niên.

(Tr) Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm, quan án (+1859); Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả, cai tổng (+1859); và Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn, cai tổng (+1859), Tử đạo.

Hr 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

14 23 X Thứ Bảy Tuần I Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

Hr 4,12-16; Mc 2,13-17.

15 24 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Trình Xuyên, Thụy Ứng, Vũ Điện, Bằng Sở, họ Thôn Thượng, và họ Đông Mỹ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Cùng nhau học giáo lý

592. Hỏi: Lời cầu “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” có nghĩa gì?

Thưa: Với lòng phó thác tin tưởng của phận làm con, chúng ta xin Thiên Chúa ban lương thực hằng ngày để mọi người được sống và chúng ta công nhận Ngài là Cha chúng ta, Ðấng tốt lành vượt quá mọi sự tốt lành. Chúng ta cũng xin Ngài cho biết phải hoạt động thế nào để công lý và tình liên đới buộc những ai dư đầy biết giúp đỡ các nhu cầu của những kẻ thiếu thốn.

593. Hỏi: Lời cầu xin này có ý nghĩa đặc thù nào cho người Kitô hữu?

Thưa: Vì “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4), lời cầu xin này cũng bao hàm cả cơn đói khát Lời Chúa và Mình Thánh Chúa trong Bí tích Thánh Thể, cũng như đói khát Chúa Thánh Thần. Chúng ta cầu xin những điều này với lòng tin tưởng tuyệt đối cho ngày hôm nay của Thiên Chúa. Những điều này được ban cho chúng ta đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể, một sự tham dự trước vào bàn tiệc của Vương quốc sẽ đến.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

16 25 X Thứ Hai Tuần II Thường Niên.

Hr 5,1-10; Mc 2,18-22.

17 26 Tr Thứ Ba Tuần II Thường Niên.

Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ.

Từ ngày 18 đến ngày 25 là Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu. Trong tuần lễ này, có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất.

Hr 6,10-20; Mc 2,23-28.

18 27 X Thứ Tư Tuần II Thường Niên.

Hr 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

19 28 X Thứ Năm Tuần II Thường Niên.

Hr 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

20 29 X Thứ Sáu Tuần II Thường Niên.

(Đ) Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, Tử đạo.

(Đ) Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử đạo.

 Hr 8,6-13; Mc 3,13-19.

21 30 Đ Thứ Bảy Tuần II Thường Niên.

Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

Hr 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN

Ban sáng, cử hành lễ thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ; chiều tối cử hành lễ tất niên theo bản văn của lễ này.

Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9;

Lc 1,39-55.

22 01/1 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Vĩnh Đà chầu Mình Thánh.

CHÚA NHẬT LỜI CHÚA (ĐTC Phanxicô thiết lập ngày 30/9/2019).

Cử hành: – Rước sách Tin Mừng một cách trọng thể, khi tới cung thánh, sách Tin Mừng được đặt trang trọng trên bàn thờ;

 – Khởi đầu Thánh lễ, xin quý cha nói về việc ĐTC Phan-xi-cô thiết lập Chúa nhật Lời Chúa và trong bài giảng, xin quý cha nói thêm về mối liên hệ giữa Lời Chúa với phụng vụ và với cộng đoàn tín hữu. Hơn nữa, có thể thêm một ý cầu nguyện trong Lời nguyện tín hữu về Lời Chúa.

TẾT NGUYÊN ĐÁN – QUÝ MÃO

Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Thờ Lạy, kính thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin Đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin.

Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana) (+1745); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục (+1745), Tử đạo.

Cử hành các Thánh lễ và Các giờ Kinh phụng vụ Chúa nhật III Thường niên với ý cầu nguyện, xin Chúa ban bình an cho năm mới. Ý cầu nguyện này, có thể đưa vào bài giảng và lời nguyện tín hữu.

Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hoặc Mt 4,12-17)

Cùng nhau học giáo lý

594. Tại sao chúng ta nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”?

Thưa: Khi xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Ngài. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng lòng thương xót của Ngài, vì trong Chúa Con và qua các Bí tích, “chúng ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Cl 1, 14). Tuy nhiên, lời cầu xin của chúng ta chỉ có thể được nhậm lời, với điều kiện là, về phần chúng ta, chúng ta phải tha thứ trước.

595. Hỏi: Làm sao có thể tha thứ được?

Thưa: Lòng thương xót chỉ có thể đi vào tâm hồn, nếu như chính chúng ta biết tha thứ cho cả kẻ thù của mình. Dù đối với con người, điều này xem ra không thể thực hiện được, nhưng một trái tim rộng mở cho Chúa Thánh Thần sẽ có khả năng, như Chúa Giêsu, yêu thương cho đến cùng, biến đổi thương đau thành lòng trắc ẩn, và sự xúc phạm thành lời chuyển cầu. Tha thứ chính là tham dự vào lòng khoan dung của Thiên Chúa và là một trong những đỉnh cao của kinh nguyện Kitô giáo.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

23 02 X Thứ Hai Tuần III Thường Niên.

(Tr) Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, kính Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Đọc Kinh Vực Sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

24 03 Tr Thứ Ba Tuần III Thường Niên.

Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

(Tr) Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm.

Hôm nay lần hạt 50, đọc Kinh Sáng Soi.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội thụ phong linh mục (1988). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Lễ ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm, bậc lễ cao hơn lễ thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Vì vậy, trong ngày mồng ba tết, cử hành các Thánh lễ theo bản văn lễ dành cho lễ này.

Có thể cử hành lễ an táng.

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

25 04 Tr Thứ Tư Tuần III Thường Niên.

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Có thể cử hành lễ an táng.

26 05 Tr Thứ Năm Tuần III Thường Niên.

Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27 06 X Thứ Sáu Tuần III Thường Niên.

(Tr) Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.

Hr 10,32-39; Mc 4,26-34.

28 07 Tr Thứ Bảy Tuần III Thường Niên.

Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Hr 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

29 08 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Lảnh Trì, Hà Đông, và Tướng Loát chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Xp 2,3;3.12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

Cùng nhau học giáo lý

596. Hỏi: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” nghĩa là gì?

Thưa: Chúng ta xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, đừng để chúng ta đơn độc dưới quyền lực của cơn cám dỗ. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần để biết nhận định, một đàng, giữa thử thách giúp ta tăng trưởng trong sự lành và sự cám dỗ dẫn đến tội lỗi và sự chết, và đàng khác, giữa bị cám dỗ và thuận theo cơn cám dỗ. Lời cầu xin này kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu, Ðấng đã chiến thắng cám dỗ bằng lời cầu nguyện của Người. Lời cầu này cũng van xin ơn tỉnh thức và bền đỗ đến cùng.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

30 09 X Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.

Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục (+1860), Tử đạo.

Hr 11,32-40; Mc 5,1-20.

31 10 Tr Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.

Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ.

Hr 12,1-4; Mc 5,21-43.

Post Views: 1