Quy chế Ủy ban Truyền thông TGP Hà Nội

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
ỦY BAN TRUYỀN THÔNG

QUY CHẾ
ỦY BAN TRUYỀN THÔNG TGP HÀ NỘI

I. THÀNH LẬP

Điều 1. Tên gọi

Tên gọi đầy đủ là “Ủy Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội” và được viết tắt là “UBTT TGP Hà Nội”.

Điều 2. Khẩu hiệu và Logo nhận diện

1. Khẩu hiệu chung là: RAO TRUYỀN TIN YÊU

2. Logo nhận diện là hình nửa vòng tròn màu xanh ôm hình Thánh giá màu vàng, với hình nhà thờ Chính Tòa Hà Nội màu vàng nằm bên cánh phải Thánh giá, và chữ Tổng Giáo phận Hà Nội màu đỏ bên dưới. (Logo đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam)

Điều 3. Trụ sở

Địa chỉ văn phòng thường trực:

Tầng 10, Trung tâm Mục vụ – Tòa Tổng Giám mục Hà Nội,

40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Email: bbttgphanoi@gmail.com

Điện thoại: 0335.693.915

Các địa chỉ mạng xã hội:

Website: https://tgphanoi.org hoặc https://tonggiaophanhanoi.org

Youtube: https://youtube.com/tgphanoi1 và youtube.com/tgphanoi2

Fanpage: https://facebook.com/tgphanoi1

Twitter: https://twitter.com/tgp_hanoi

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-406217710

Điều 4. Thánh quan thầy

UBTT TGP Hà Nội nhận Tổng lãnh Thiên thần Micae là quan thầy, và mừng lễ vào ngày 29/9 hằng năm.

Điều 5. Việc điều hành

UBTT TGP Hà Nội đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Giám mục Giáo phận.

Ban Điều hành thừa lệnh Đức Giám mục Giáo phận để triển khai công việc của Ban theo ý hướng của ngài.

II. ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Đường hướng

UBTT TGP Hà Nội hoạt động theo các định hướng:

1. Loan báo Tin Mừng Chúa Ki-tô và đời sống thánh thiện của Giáo hội;

2. Phát huy sự hiệp thông trong đời sống của Giáo hội;

3. Nhắm đến sự thật toàn vẹn;

4. Xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống nhằm phát triển con người toàn diện;

5. Phục vụ việc đối thoại với thế giới.

Điều 7. Hoạt động

Căn cứ trên đường hướng hoạt động, UBTT TGP Hà Nội hoạt động nhắm đến các mục đích cụ thể sau:

1. Góp phần loan báo Tin Mừng Chúa Ki-tô và huấn luyện đời sống đức tin cho các độc giả;

2. Thông tin các sinh hoạt của TGP Hà Nội và Giáo hội phổ quát;

3. Loan truyền gương sáng đời sống đức tin của cá nhân cũng như của cộng đoàn tín hữu trong TGP Hà Nội;

4. Chuyển tải các tài liệu liên quan tới nội dung đức tin, giáo huấn của Giáo hội, giáo lý, học Kinh Thánh…

5. Quảng bá các giá trị nghệ thuật công giáo tới công chúng: Kiến trúc, âm nhạc, lễ hội, văn hóa, hội họa, điêu khắc, thi ca…

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động

– Bảo vệ phẩm giá con người;

– Tôn trọng sự thật;

– Nhắm tới công ích;

– Nâng cao chuyên môn và trách nhiệm trong truyền thông;

– Duy trì sự quân bình giữa thông tin, huấn luyện và giải trí;

– Nhắm tới việc đào tạo con người biết phê phán;

– Xây dựng sự hiệp thông.

Điều 9. Hoạt động thường niên và bất thường

Hoạt động thường niên:

1. UBTT TGP Hà Nội mỗi năm họp mặt 2 lần toàn thể các thành viên vào các dịp: Ngày Thế giới Truyền thông (Chúa nhật VII Phục sinh/vào tháng 5) và Lễ thánh Mi-ca-e quan thầy (29/9).

2. BTT Giáo hạt họp mặt tất cả các thành viên 2 lần/năm.

Hoạt động bất thường:

1. Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn…

2. Tổ chức tĩnh tâm.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 10. Cơ cấu tổ chức

Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội được chia làm ba cấp: Giáo phận, Giáo hạt và Giáo xứ.

Ban điều hành cấp giáo phận bao gồm: Trưởng ban, Phó ban, Thư ký, Thủ quỹ và các Ủy viên.

Ban điều hành cấp giáo hạt bao gồm: Cha Đặc trách và một ban đại diện được ngài chỉ định.

Ban điều hành cấp giáo xứ và giáo họ do Cha xứ điều hành, với sự cộng tác của các thành viên Ban Truyền thông giáo xứ.

Điều 11. Chức năng và nhiệm vụ

1. Cha Trưởng ban UBTT TGP

– Cha Trưởng ban UBTT TGP có trách nhiệm điều hành chung, triệu tập các cuộc họp của Ủy ban cấp giáo phận.

– Cùng với các thành viên Ban Điều hành tổng kết các hoạt động, tài chính thu chi trong năm; lên kế hoạch tổng thể hoạt động và dự toán tài chính thu chi cho năm tới để trình Đức Giám mục Giáo phận;

– Triển khai các hoạt động chung của Ủy ban tới cấp giáo hạt.

– Điều hành Văn phòng thường trực;

– Giám sát các hoạt động truyền thông Công giáo tại TGP Hà Nội.

2. Phó Ban

– Hỗ trợ Trưởng ban trong công tác điều hành chung;

– Chịu trách nhiệm cách đặc biệt kỹ thuật và quản lý cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị của Ủy ban;

– Thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động của Ủy ban khi Trưởng ban vắng mặt.

3. Thư ký

– Ghi chép và lưu trữ các biên bản cuộc họp, các tài liệu liên quan;

– In ấn và phát hành tài liệu.

4. Thủ quỹ

– Chịu trách nhiệm giữ quỹ, ghi chép thu chi của Ủy ban;

– Lưu giữ các chứng từ trong hoạt động tài chính của Ủy ban;

– Bảo quản các trang thiết bị, kiểm kê và báo cáo hàng tháng;

– Lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm;

5. Ủy viên – Đặc trách Ban Truyền thông Giáo hạt

–  Cùng Cha Trưởng ban UBTT TGP Hà Nội họp bàn kế hoạch và đưa ra quyết định đối với những vấn đề mang tính định hướng và quan trọng trong hoạt động của Ủy ban.

– Cha Đặc trách Ban Truyền thông điều hành và chịu trách nhiệm chung đối với hoạt động truyền thông trong giáo hạt;

– Hỗ trợ các giáo xứ tổ chức những sự kiện quan trọng của giáo xứ khi có đề nghị trợ giúp;

– Soạn thảo và ban hành nội quy hoạt động cho Ban Truyền thông Giáo hạt, nhưng luôn phải đảm bảo những quy định trong Quy chế này;

– Cha Đặc trách Ban Truyền thông Giáo hạt mỗi tháng dâng một Thánh lễ cầu nguyện riêng cho các thành viên;

– Tổ chức tĩnh tâm cho các thành viên trong Ban vào dịp thuận tiện trong năm;

– Giám sát các hoạt động truyền thông tại các giáo xứ trong giáo hạt của mình.

6. Các thành viên

– Cộng tác với cha xứ trong hoạt động truyền thông tại giáo xứ;

– Cộng tác với Văn phòng Thường trực trong việc viết bài, phản ánh các sinh hoạt đức tin tại giáo xứ;

– Tham gia các buổi sinh hoạt định kỳ của Ban Truyền thông cấp giáo hạt;

– Trong vòng 1 năm phải có ít nhất 2 tác phẩm báo chí gửi về Văn phòng Thường trực.

7. Văn Phòng thường trực

1. Chức năng

Văn phòng thường trực là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành công việc sản xuất chương trình, quản lý trang thiết bị của UBTT TGP Hà Nội, sắp xếp nhân sự cho các sự kiện cấp giáo phận.

2. Nhiệm vụ các bộ phận

– Trưởng phòng (cha trưởng ban): chịu trách nhiệm điều phối mọi hoạt động của văn phòng thường trực, xây dựng chương trình chung, và chịu trách nhiệm cuối cùng trên nội dung được sản xuất.

– Phó phòng: lên chương trình chi tiết, triển khai, điều phối nhân sự, giám sát và sản xuất.

– Bộ phận Chuyên môn:

+) Biên tập viên: chịu trách nhiệm chỉnh sửa và cải tiến nội dung các tin tức cũng như bài viết nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất bản.

+) Kỹ thuật viên: chịu trách nhiệm chất lượng về âm thanh, hình ảnh, thiết kế nội dung cần đảm bảo những tiêu chuẩn chuyên môn; khắc phục cũng như xử lý các sự cố của sản phẩm và thiết bị; đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp nhất về chuyên môn đảm nhiệm.

+) Phóng viên: thu tập thông tin, viết bài, viết tin, phỏng vấn…

8. Ban Truyền thông giáo hạt

– Ban Truyền thông các giáo hạt thực hiện việc đưa tin các sự kiện trong giáo hạt của mình theo đường hướng chung của UBTT TGP Hà Nội;

– Cộng tác với Văn phòng Thường trực thực hiện việc sản xuất các chương trình liên quan đến địa phương của mình;

– Các thành viênthực hiện nhiệm vụ truyền thông trong giáo hạt dưới sự điều hành trực tiếp của Cha Đặc trách BTT Giáo hạt;

– Hỗ trợ các giáo xứ tổ chức những sự kiện quan trọng của giáo xứ khi có đề nghị trợ giúp.

9. Ban Truyền thông giáo xứ

Các cha xứ thiết lập Ban Truyền thông của giáo xứ mình khi xét thấy các thành viên trong giáo xứ hội đủ khả năng để làm truyền thông theo đường hướng và mục đích tại bản Quy chế này.

Điều 12. Bổ nhiệm

1. Cấp Giáo phận

– Cha Trưởng ban UBTT TGP Hà Nội do Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm. Trưởng ban thay mặt Đức Giám mục Giáo phận điều hành các công việc truyền thông trong Tổng Giáo phận.

Phó ban UBTT TGP Hà Nội do Cha Trưởng ban giới thiệu và Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm.

– Thư ký và thủ quỹ của UBTT TGP Hà Nội do Cha Trưởng ban cắt đặt.

– Ủy viên (quý cha đặc trách các giáo hạt) do quý cha trong giáo hạt bầu chọn.

Nhân viên Văn phòng thường trực UBTT TGP Hà Nội do Cha Trưởng ban UBTT TGP lựa chọn và kết nạp.

2. Cấp giáo hạt

– Cha Đặc trách Ban Truyền thông Giáo hạt do các cha trong giáo hạt bầu chọn.

Ban Đại diện do Cha Đặc trách truyền thông Giáo hạt chỉ định.

3. Cấp giáo xứ/họ

Người phụ trách truyền thông cấp giáo xứ là người đã có tư cách thành viên của UBTT TGP Hà Nội và được cha xứ chỉ định.

Điều 13. Hết quyền hạn

Cha Trưởng ban và Phó ban UBTT TGP Hà Nội hết quyền khi bổ nhiệm mãn hạn, thay đổi giáo vụ hoặc khi từ nhiệm và được Đức Giám mục Giáo phận chấp thuận.

Thư ký và thủ quỹ hết quyền khi mãn nhiệm hoặc từ nhiệm và được Cha Trưởng ban chấp thuận.

Cha Đặc trách Truyền thông giáo hạt hết quyền khi thuyên chuyển nhiệm sở tới giáo hạt khác hoặc khi từ nhiệm và được Cha Quản hạt chấp thuận.

Ban đại diện cấp giáo hạt hết quyền khi mãn nhiệm hoặc từ nhiệm và được Cha Đặc trách chấp thuận.

Người phụ trách truyền thông cấp giáo xứ hết quyền tùy quy định riêng của giáo xứ.

Điều 14. Điều kiện gia nhập thành viên UBTT TGP Hà Nội

Để trở thành thành viên của UBTT TGP Hà Nội, ứng viên phải hội đủ các điều kiện sau:

1. Là tín hữu có cư sở hoặc bán cư sở tại TGP Hà Nội, tự nguyện tham gia, có giấy giới thiệu của cha xứ hoặc bề trên của cộng đoàn (dòng tu, tu hội…);

2. Đã tham gia các khóa tập huấn căn bản, và có ít nhất 3 tác phẩm được đăng tải trên các nền tảng truyền thông chính thức của UBTT TGP Hà Nội;

3. Đơn xin gia nhập UBTT TGP Hà Nội.

Điều 15. Thủ tục kết nạp thành viên

Sau khi đơn xin gia nhập UBTT TGP Hà Nội được Cha Đặc trách Truyền thông giáo hạt của đương sự chấp thuận, nghi thức kết nạp sẽ được cử hành vào dịp thuận lợi với sự tham dự của các thành viên trong Giáo hạt.

Người đã được kết nạp thành thành viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận thành viên của UBTT TGP Hà Nội.

Điều 16. Tinh thần làm việc

– Mọi thành viên luôn sẵn sàng lên đường khi nhận được kế hoạch tác nghiệp;

– Đến tận nơi diễn ra sự kiện để phản ánh sự kiện cách trung thực nhất;

– Tham dự sự kiện hay tiếp xúc nhân vật luôn trong thái độ lắng nghe;

– Luôn cẩn trọng phân định kỹ càng các dữ kiện thu thập, tổng hợp và đánh giá cách quân bình khi tác nghiệp;

– Sẵn sàng liên kết và hỗ trợ các thành viên khác trong hoạt động truyền thông;

– Khi tác nghiệp, cần đúng mực trong nói năng, ăn mặc lịch sự và gọn gàng, đặc biệt cần tránh gây chia trí cho cộng đoàn tham dự phụng vụ.

Điều 17. Khen thưởngKỷ luật

1. UBTT TGP và giáo hạt có những hình thức khen thưởng phù hợp theo từng thời kỳ đối với những cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc trong công việc truyền thông của Tổng Giáo phận.

2. Các thành viên Ban Điều hành khi vi phạm nghiêm trọng các quy định của Ủy ban thì chính Đức Giám mục Giáo phận sẽ xem xét các hình thức kỷ luật phù hợp, tùy mức độ.

3. Các thành viên sẽ tạm dừng tư cách thành viên bởi cha Đặc trách khi: bỏ tham gia sinh hoạt định kỳ 3 lần, vi phạm các quy định về bổn phận được nói ở điều 9, khi đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. Việc tạm dừng tư cách của thành viên sẽ được cha Đặc trách tham khảo ý kiến của Ban Đại diện.

4. Khi có thành viên nào lỗi các qui tắc đạo đức về truyền thông, được nhắc tới tại điều 9, các cha trưởng ban phải kịp thời nhắc nhở, nếu ngoan cố, có thể tước tư cách thành viên.

IV. VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BAN HÀNH

Điều 18. Sửa đổi Quy chế

Mọi chi tiết sửa đổi hoặc bổ sung trong Quy chế này cần được Ban Điều hành bàn thảo, thông qua, đề nghị và được Đức Giám mục Giáo phận phê chuẩn.

Điều 19. Ban hành

Quy chế  UBTT TGP Hà Nội này gồm 19 điều, được chính Đức Giám mục Giáo phận phê chuẩn.

Quy chế này có giá trị áp dụng từ ngày ký.

Mọi thành viên có trách nhiệm tuân thủ trên tinh thần tự nguyện, bác ái, vì lợi ích chung.

Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Trưởng Ủy ban Truyền thông
Tổng Giáo phận Hà Nội

Lm. Gio-an Phạm Văn Đát

Post Views: 1