Hình ảnh – Giáo xứ Chính Tòa cung nghinh Đức Mẹ đầu tháng hoa năm 2024

Vào lúc 17h30, Chúa nhật, ngày 05/05/2024, Giáo xứ Chính Tòa tổ chức cung nghinh Đức Mẹ nhân dịp đầu Tháng Hoa. Cuộc rước do Cha xứ An-tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự với sự hiệp thông Cha phó Giu-se Trần Xuân Vị, thầy Phó tế Trần Xuân Thủy, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng thánh Phao-lô, quý hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Truyền Thông TGP Hà Nội

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org