Quý Cha mang thánh hiệu Antôn mừng lễ quan thày tại giáo xứ Lường Xá

Như đã thành thông lệ, từ mấy năm nay, cứ mỗi dịp mừng lễ thánh Antôn thành Padua, quý cha trong TGP Hà Nội đã nhận thánh Antôn làm quan thầy, lại quy tụ một nơi, để cùng nhau ôn lại đời sống đạo đức, gương sáng của thánh nhân và dâng Thánh lễ mừng kính ngài cách trọng thể trong niềm hân hoan, tri ân và cảm tạ.

Những năm trước đây, quý cha đã về Bằng Sở, Tiêu Hạ, Lam Điền, để mừng kính Thánh Antôn. Năm nay, giáo xứ Lường Xá đã được chọn làm điểm hẹn để quý cha quy tụ về mừng lễ kính Thánh quan thầy vào ngày 12 tháng 6.

Đầu Thánh lễ, Cha xứ Lường Xá Antôn Trịnh Duy Công đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa gửi lời chào và lời chúc mừng quý Cha nhân dịp lễ bổn mạng. Tiếp đến, Cha chủ tế Antôn Trần Quang Tiến, thay mặt quý Cha có lời chào cộng đoàn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Antôn Nguyễn Văn Độ, đã đề cao việc tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, loan truyền Đức Khôn Ngoan là chính Chúa. Đọc lại cuộc đời thánh Antôn kèm theo là những phép lạ Ngài làm, mời gọi mọi người yêu mến Thánh nhân, năng đến nhờ Thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho trước tòa Chúa, nhất là noi gương Thánh nhân say mê đọc, suy gẫm và sống Tin Mừng, đồng thời thực hành đức bác ái như Thánh nhân trong môi trường sống của mỗi người hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một vị đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lường Xá, có lời chúc mừng quý Cha cùng với những bông hoa tươi thắm, bày tỏ tâm tình yêu mến và kính trọng quí Cha, trong ngày lễ kính thánh quan thầy.

Đáp lại thịnh tình của Giáo xứ, Cha Antôn Trần Duy Lương thay mặt cho quý Cha, cám ơn Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Lường Xá, đã nhiệt tình tiếp đón và chuẩn bị để Thánh lễ mừng quan thầy của quý Cha được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh An-tôn, nguyện xin Chúa thương chúc lành cho quý Cha và tất cả mọi người.

14164 luong xa 2

14164 luong xa 2

Cù Trọng Đua

BBT Gx Lường Xá

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)