Những bổ nhiệm mới tại Tổng Giáo phận Hà Nội từ tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
BỔ NHIỆM CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT VÀ
PHỤ TRÁCH CÁC TIỂU BAN TRONG TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Kính thưa: cha Tổng Đại Diện, quý Cha Quản Hạt, quý Cha,

quý Tu sĩ nam nữ, quý Ban hành giáo

và anh chị em tín hữu 

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin trân trọng thông báo: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội đã chính thức bổ nhiệm:

 

I. CÁC LINH MỤC ĐẶC TRÁCH CÁC BAN MỤC VỤ

1. Antôn Nguyễn Văn Thắng – Tổng Đại diện: Đại diện Giám mục đặc trách các Dòng tu và các cộng đoàn sống đời thánh hiến

2. Brunô Phạm Bá Quế: Giám Đốc Đại Chủng Viện

3. Giuse Nguyễn Văn Diễm: Phó Giám đốc Đại Chủng Viện

4. Giuse Nguyễn Văn Liên: Đặc trách Giáo dân

5. Phaolô Nguyễn Trung Thiên: Đặc trách Ơn gọi

6. Giuse Đỗ Văn Tuyến: Đặc trách Nhà Ứng sinh

7. F.X Trần Truyền Giáo: Đặc trách Giới trẻ

– Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp: Phó ban Giới trẻ

8. Phêrô Tạ Văn Tuân: Đặc trách Sinh viên

9. Giuse Đào Trọng Thành: Đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể

– Phêrô Nguyễn Quang Khánh: Phó ban Thiếu Nhi Thánh Thể

10. Gioan B. Phan Văn Hà: Đặc trách Di dân

11. Giuse Đào Hữu Thọ: Đặc trách Phụng vụ

12. Antôn Phạm Văn Dũng: Đặc trách Truyền giáo

13. Anphong Phạm Hùng: Đặc trách Ngoại kiều

14. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh: Đặc trách Thánh Nhạc

– Trần Truyền Giáo: Phó ban Thánh nhạc

15. Giuse Trịnh Ngọc Hiên CsSr: Đại diện các Tu sĩ

16. Giuse Lê Danh Tường: Đặc trách Truyền thông

17. Phêrô Nguyễn Đức Toản: Đặc trách Caritas

18. Giuse Vũ Quang Học: Đặc trách Giáo lý viên

19. Phaolo Nguyễn Huy Trình: Đặc trách Xây dựng

– Toma Aq. Nguyễn Xuân Thủy: Ủy viên Ban Xây dựng

– Giuse Nguyễn Văn Tuấn: Ủy viên Ban Xây dựng

– Phêrô Bùi Ngọc Tuấn: Ủy viên Ban Xây dựng

20. Toma Aq. Nguyễn Xuân Thủy: Tổng Quản lý

21. Gioan Nguyễn Văn Toàn: Phó Tổng quản lý – Thư ký

 

II. CÁC LINH MỤC QUẢN HẠT

1. Brunô Nguyễn Văn San: Quản hạt giáo hạt Thanh Oai

2. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn: Quản hạt giáo hạt Phú Xuyên

3. Phanxicô X. Lê Thanh Nghị: Quản hạt giáo hạt Lý Nhân

4. Giuse Bùi Quang Tào: Quản hạt giáo hạt Phủ Lý

5. Giuse Nguyễn Văn Hy: Quản hạt giáo hạt Nam Định

 

Các Bổ nhiệm này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2019.

    

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2019

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

Kính báo