Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội tĩnh tâm tháng 9-2019

Đức TGM Giuse giúp các linh mục hồi tâm

Từ chiều ngày 03/9 đến trưa ngày 04/9, toàn thể linh mục đoàn Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội đã quy tụ về Nhà Chung để tĩnh tâm và bàn công việc Địa phận theo định kỳ đầu tháng lẻ.

Sau giờ Kinh Chiều, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã dùng lá thư của Đức Giáo Hoàng Phanxico gửi các linh mục vào ngày 04/8/2019 để giúp các linh mục hồi tâm nhìn lại chính mình.

Các linh mục đã chạy đến với Tòa Giải tội trong giờ Chầu Thánh Thể ban tối.

Giờ làm việc sáng ngày 04/9, Đức TGM Giuse đã chủ sự việc triển khai công việc của một số ban. Qua đó, Ban Giáo lý, Ban Thiếu nhi, Ban Giáo dân, Ban Giới trẻ, Ban Xây dựng đã lần lượt trình bày về chương trình hoạt động và những dự phóng cho tương lai. Các bản Nội quy dự thảo của Ban Giáo dân và Ban Xây dựng đã được gửi tới các linh mục để được góp ý hoàn thiện.

Trong dịp này, Đức TGM Giuse đã lược lại công việc củng cố các ban và việc sắp xếp nhân sự trong thời gian qua. Ngài thông báo về quyết định chuyển Khoa Triết của Đại Chủng Viện ra khỏi khuôn viên Tòa Tổng Giám mục  với sự đồng thuận 100% của Ban Tư vấn.

Hướng đến chương trình mục vụ cho Tổng Giáo phận trong 3 năm tới, Đức TGM Giuse đã đưa ra lộ trình với chủ đề cho từng năm: năm 2020 chủ đề Nên thánh; năm 2021 chủ đề Hiệp thông; năm 2022 chủ đề Truyền Giáo.

 16195 tinh tam 1

Giờ chia sẻ công tác mục vụ 

BBT
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)