Lễ Đức Mẹ Hà Nội tại nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc năm 2018

Thứ Hai ngày 02/07/2018, giáo xứ Cửa Bắc vui mừng đón Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha phụ tá Lôrenxô Chu Văn Minh, quý Cha, quý thầy phó tế về dâng lễ Đức Mẹ Hà Nội quan thày thành phố Hà Nội và cũng là Tước hiệu nhà thờ Cửa Bắc. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có quý thày, quý sơ, khách mời cùng anh chị em giáo dân các nơi và toàn thể giáo dân xứ Cửa Bắc.

Trước đó ngày 01/07/2018 vào lúc 20h Giáo xứ Cửa Bắc đã rước kiệu trọng thể tôn vinh Đức Mẹ xung quanh khuôn viên của giáo xứ. 

Trong ngày đại lễ, để bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ trước Thánh Lễ vào lúc 18h30 có chương trình hát thánh ca Tôn vinh Đức Mẹ, 19h bắt đầu Thánh lễ.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chia sẻ về ý nghĩa lịch sử để có ngày Lễ Đức Mẹ Hà Nội: Vào ngày này 02/07/1627 Thiên Chúa đã gửi Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) nhà truyền giáo đầu tiên đến Hà Nội trùng với ngày Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Thánh Isave và từ đó Đức Hồng Y Giuse MariaTrịnh Như Khuê đã chọn ngày này (ngày 02/07) hằng năm làm ngày lễ Kính Đức Mẹ Hà Nội. Đức Hồng Y cũng khuyên dạy cộng đoàn hãy noi gương Đức Mẹ tín thác vào Thiên Chúa và thương yêu hết mọi người.

Cuối Thánh lễ Cha xứ Anphongsô Phạm Hùng đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ Cửa Bắc hết lòng cảm ơn Đức Hồng Y, Đức cha phụ tá Lôrenxô, quý Cha, quý thày, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã tới hiệp dâng thánh Lễ cầu nguyện cho thành phố Hà Nội cũng như cho giáo xứ Cửa Bắc, ngài cũng chúc mừng Hội Con Đức Mẹ Hà Nội của giáo xứ nhân ngày lễ bổn mạng hôm nay.

14239 cua bac 814239 cua bac 814239 cua bac 814239 cua bac 814239 cua bac 814239 cua bac 814239 cua bac 8

Phêrô Đại
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)