Khóa Huấn Luyện Trợ Úy Và Huynh Trưởng Hè 2019

Trong 4 ngày, từ ngày 02/6 – 05/6/2019, Ban Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức khóa huấn luyện Phong trào TNTT cấp Trợ úy dành cho quý Thầy Chủng sinh, quý Sơ, anh em Ứng sinh và cấp Huynh trưởng dành cho các em Dự trưởng thuộc các Giáo xứ trong Hạt Chính tòa.

Mục đích của khóa huấn luyện nhằm giúp cho quý Thầy, quý Sơ và các Huynh trưởng có thêm hiểu biết và kinh nghiệm về Phong trào TNTT, thấm nhuần tinh thần của Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng của Phong trào, để qua đó giúp cho việc thành lập và làm phát triền các Xứ đoàn trong Tổng giáo phận.

Khóa huấn luyện được hướng dẫn bởi quý Ban nghiên huấn Tổng giáo phận Sài gòn, quý Cha Tuyên úy Giáo tỉnh Hà Nội.

Tham dự khóa huấn luyện cấp Trợ úy gồm có: hơn 100 thầy Chủng sinh, 47 Ứng sinh, 63 Sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và một số em đệ tử Dòng Thánh Phaolô Hà Nội.

Tham dự khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp I gồm có 160 em.

Dưới đây là một số hình ảnh của những ngày huấn luyện.

 Hình ảnh huấn luyện Huynh trưởng

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

 

Hình ảnh huấn luyện Trợ úy

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

15738 tro uy 12

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]