Kết thúc kỳ thường huấn linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội 2018

Trưa ngày 13/9/2018 chương trình thường huấn cho linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội diễn ra tại Tòa Tổng Giám mục đã kết thúc. Với 8 bài chia sẻ xoay quanh chủ đề “Gìn giữ và bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta theo Laudato Si”, các linh mục tiếp tục được mời gọi cải thiện nếp sống của chính mình và góp phần vào việc thúc đẩy anh chị em giáo hữu chung tay bảo về ngôi nhà chung.

Hai đề tài liên quan đến thần học do linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS đảm nhận. Đề tài thứ nhất về “Hy tế Thánh Thể với cảnh vực môi sinh” được đào sâu về các khía cạnh tương thông bao trùm cả vũ trụ trong mỗi Thánh lễ hằng ngày. Từ công trình sáng tạo cho đến cứu chuộc và viễn cảnh trời mới đất mới, mọi tạo vật đều được dự phần vào một tổng thể toàn hảo, trong đó con người là một phần quan trọng. Đề tài thứ hai “Suy nghĩ về tương quan giữa Thiên Chúa, con người và thiên nhiên”. Những suy tư cho thấy con người đã tự phá vỡ mối tương quan thân tình và hài hòa vốn có từ khi tạo thành giữa ba chủ thể. Sự phá vỡ ấy tiếp tục tồn tại nơi con người của ngày hôm nay. Hoán cải trở về sống hài hòa với Thiên Chúa và với thiên nhiên vạn vật là điều khẩn thiết.

Các đề tài đào sâu chủ đề dưới khía cạnh khoa học do Tiến sỹ Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà, Trưởng khoa Môi trường, Trường đại học Tài nguyên môi trường Tp. Hồ Chí Minh đảm nhận. Với đề tài “Nhận thức và vai trò của cộng đồng về Biến đổi khí hậu và bảo vệ ngôi nhà chung” và đề tài “Vấn đề ô nhiễm, rác thải và “văn hóa thải bỏ””, Tiến sỹ đã cho thấy bức tranh thảm họa của môi trường thiên nhiên khắp nơi trên thế giới, cách riêng tại Việt Nam. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng làm biến dạng thiên nhiên và những giải pháp có tính khoa học thực hành trong đời sống đã được thuyết trình viên triển khai rõ ràng. Một suy tư trong tư cách là một giáo dân làm khoa học đã được Tiến sỹ Vân Hà trình bày qua đề tài “Đối thoại, Liên đới, Lan tỏa”.

Các khía cạnh mục vụ cụ thể dưới ánh sáng của thông điệp Laudato Si được linh mục Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng, SDB quảng diễn qua 3 đề tài: “Bối cảnh và tinh thần Laudato Si – Giới thiệu thông điệp Laudato Si”;  “Kém là hơn – Chủ nghĩa tiêu thụ cực đoan”; và “Giáo huấn Xã hội Công giáo gồm cả Giáo huấn về Môi trường”. Ở mỗi đề tài, cha Vinh sơn đã đi vào chính bản văn của Thông điệp để tìm hiểu những ý tưởng của Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô. Từ đó, những gợi mở về công tác mục vụ cho các linh mục được đưa ra và mời gọi mỗi linh mục cùng chung tay bảo vệ ngôi nhà chung.

Các đề tài về ba khía cạnh Thần học, Khoa học và Mục vụ này được trình bày đan xen trong 3 ngày qua. Vào buổi chiều ngày thứ 2 của kỳ thường huấn, các linh mục đã có dịp gặp gỡ vị Đại diện Tòa thánh, Đức Tổng giám mục Zalewski và đồng tế Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa.

Trong giờ cuối cùng của kỳ thường huấn đã diễn ra cuộc hội thảo nhỏ xoay quanh những đề tài đã được trình bày.

Cuối giờ, Đức Hồng Y Phê-rô đã đúc kết và nói lời cảm ơn các thành phần đã giúp cho chương trình thường huấn được diễn tiết tốt đẹp. Cách đặc biệt Đức Hồng Y cảm ơn ban ẩm thực và các Thuyết trình viên đã giúp cho những bữa ăn ngon cũng như những bài thuyết trình bổ ích.

Sau bữa trưa, các linh mục đã trở về nhiệm sở mình đang phục vụ mang theo những thao thức và trăn trở về một môi sinh đang bị phá vỡ, một thực trạng bị lạm dụng cần được hoán cải.

14558 KT thuong huan 8

linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS

14558 KT thuong huan 8

14558 KT thuong huan 8

linh mục Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng, SDB và Tiến sỹ Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà

14558 KT thuong huan 8

14558 KT thuong huan 8

14558 KT thuong huan 8

14558 KT thuong huan 8

BBT
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)