Học giáo lý Năm Hiệp Thông- Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

Cùng nhau học giáo lý

39. H. Chúa Thánh Thần có vai trò nào trong đời sống Chúa Kitô?

T. Tất cả công việc của Chúa Giêsu chỉ có thể hiểu được là do Chúa Thánh Thần tác động. Sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng ta gọi là Thánh Thần được biểu lộ cách hoàn toàn trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu. Từ việc truyền tin Ngôi Lời Nhập Thể, tới sự phục sinh vinh hiển và đến việc thánh hóa bánh rượu thành Mình Máu Chúa Kitô qua mỗi Thánh Lễ. (Mt 1,18), (Lc 4,16-19), (Mc 1,12), (Ga 19,30), (Ga 20,22), (Ga 20,21)…114 [689-691, 702-731]

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org