Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hoà bình và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới

Đức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô lưu ý rằng tháng 10 là tháng Mân Côi và tháng Truyền giáo. Ngài mời gọi tất cả tín hữu Công giáo lần hạt Mân Côi và cầu xin hoà bình ở Ukraine, cũng như mọi khu vực bị chiến tranh tàn phá, và cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới.

Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 01/10/2023, ĐTC nói với người hành hương tại Quảng trường Thánh Phê-rô: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine đang đau khổ và trên tất cả các vùng lãnh thổ chịu thương tích bởi chiến tranh”.

Ngài nhắc nhở các tín hữu rằng tháng 10 là tháng Mân Côi: “Tôi kêu mời anh chị em trải nghiệm vẻ đẹp của việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, cùng Đức Ma-ri-a chiêm ngưỡng các mầu nhiệm của Đức Ki-tô và xin Mẹ chuyển cầu cho các nhu cầu của Giáo hội và thế giới”.

Ngài mong mỗi người Công giáo có thể cầu nguyện cho hoà bình và việc truyền giáo cho các dân tộc.

ĐTC cũng hướng lòng đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bắt đầu vào thứ Tư, ngày 4/10/2023. Ngài nói: “Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tổ chức Đại hội đầu tiên trong tháng này về chủ đề sự hiệp hành của Giáo hội”.

Theo Vatican News
Lược dịch: Khánh Ly

Facebook

Twitter

Email

Print