Chương trình tổng quát mừng 185 năm tử đạo Cha Thánh Phê-rô Lê Tùy

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

MỪNG 185 NĂM TỬ ĐẠO CHA THÁNH PHÊRÔ LÊ TUỲ

 (Ngày 10 & 11 tháng 10 năm 2018)

…………………

Thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018

* 7h00: Đặt Hòm Xương Thánh Để Cộng Đoàn Hôn Kính (cộng đoàn hôn kính cho đến trước giờ lễ của ngày hôm sau)

* 14h00: Chuông báo

* 14h30 – 15h00: Hội Vô Nhiễm Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Mân Côi

* 15h00: Thánh Lễ Khai Mạc: Cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn chủ sự (Ca đoàn I, II Bằng Sở)

* 16h00: Rước Kiệu Cha Thánh xung quanh làng (Chủ sự: Cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn)

* 20h00: Hoan Ca & Diễn Nguyện (Huynh Trưởng và Giới Trẻ)

* 22h30: Bế Mạc – Nghỉ Đêm

 

Thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018

CHÍNH NGÀY LỄ

– 5h30: Thánh Lễ: Cha Giám Đốc Trung Tâm chủ sự (Ca đoàn I, II Bằng Sở)

– 6h30: Tìm hiểu về các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhân dịp mừng 30 Tôn Phong Hiển Thánh (Qua video)

– 9h30: Thánh lễ Đại Triều do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự (Ca đoàn I,II Bằng Sở)

– 11h00: Bế mạc.

 

Note: Giải tội ngày 10/10: quý cha dòng Don Bosco Vạn Phúc. Ngày 11/10 từ sáng cho tới trước giờ lễ, vẫn quý cha dòng Don Bosco Vạn Phúc, và quý cha nào đến sớm, xin ngồi tòa phục vụ khách hành hương. Xin quý cha mang lễ phục đỏ.

T/m. Ban Tổ Chức

Linh mục: Antôn Trần Quang Tiến

Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở