Chúa nhân từ, nhưng con người phải sám hối – Chúa nhật II mùa Vọng – Năm A

CHÚA NHÂN TỪ NHƯNG CON NGƯỜI CŨNG PHẢI SÁM HỐI
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM A
(Mt 3, 1-12)

Bước vào Mùa Vọng – Mùa của niềm vui thiêng thánh, đợi chờ và hy vọng mong ngày Chúa đến. Với trình thuật của Isaia và Matthêô, Phụng vụ Lời Chúa tuần II năm A, giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về Ðấng sắp đến. Isaia loan báo: “Từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở... ” (x. Is 11, 1-10). Vậy, rõ ràng Đấng ấy xuất thuộc tộc Giêsê, cha của Ðavít. Đấng ấy sẽ được Thiên Chúa tuôn đổ xuống bẩy ơn của Chúa Thánh Thần đúng như tiên báo Isaia loan báo: “Thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa”  (Isaia 11, 2-3). Đấng ấy sẽ xét xử mọi người cách công minh, nhưng thật rộng rãi cách đặc biệt với kẻ nghèo khó. Cảnh thái bình sẽ sớm được thịnh trị.

Mùa Vọng, dù hướng tâm hồn chúng ta về ngày Đấng ấy sẽ đến vào chung cuộc của thế giới. Nhưng đồng thời cũng hướng tâm hồn chúng ta hướng đặc biệt về Đại Lễ Chúa Giáng sinh, như tương lai gần, dấu chỉ để chuẩn bị. Nên chúng ta cũng phải nhìn thấy việc Chúa sinh ra như để phán xét mọi người.

Isaia loan báo dung mạo của một Thiên Chúa quyền năng nhân từ, đến trong cảnh hòa bình giữa trời và đất, giữa con người với vạn vật cỏ cây và muôn loài chim thú. Đấng ấy “không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng” (Is 11, 1-4).

Và cảnh hòa bình “sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy”. Nào là “Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc” (Is 11, 6-10).

Đấng Thiên Sai đến sẽ phân xử công minh cho người hèn yếu và bênh vực kẻ khó nghèo hèn. Vì Người không phân xử theo mắt thấy hay đoán phỏng chừng tai nghe. Người thắt đai lưng bằng công chính và nịt hông bằng tín thành, chính trực và thông suốt. Ðứng trước một Ðấng Thiên Chúa thánh thiện như vậy, giữa một dân tộc còn nhiều tội lỗi, việc phải làm ngay là năn năn thống hối theo lời Gioan khuyên bảo là cần thiết.

Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến … chớ tự phụ nghĩ rằng : tổ tiên chúng tôi là Abraham. Vì ta bảo cho các người hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.” Kết quả là: “Dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.” (x. Mt 3,1-12). Lời của Gioan vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày hôm nay.

Gioan Tiền Hô lớn tiếng  kêu gọi: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến“. Mùa Vọng năm nay, chúng ta đang sống như thế nào, nếu không phải là chuẩn bị tâm hồn, giục lòng tin, cử hành Phụng vụ cho sốt sắng để lãnh nhận Ân Sủng mà Chúa Kitô đã mang đến trong thế gian cho mọi người hưởng nhờ. Mùa Vọng là như “tiền đường” để bước tiếp vào những ngày thánh. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần bằng lời cầu nguyện, ngõ hầu Mùa Giáng Sinh sắp đến gặp thấy chúng ta sẳn sàng tiếp đón Ðấng Cứu Thế ngự đến!

Hãy ăn năn thống hối“. Ðể gặp được Ðấng cứu thế, con người cần phải hoán cải chính mình, nghĩa là tiến đến cùng Chúa Kitô với đức tin tươi vui, bỏ đi những cách thức suy tưởng và nếp sống ngăn cản chúng ta sống theo Chúa cách trọn hảo.

Chúng ta hãy đặt vào tay Mẹ Maria Nữ Vương của niềm hy vọng mọi ước muốn tốt lành của chúng ta, để Mẹ giúp chúng ta sống Mùa Vọng này cho xứng. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org