Viết cho em về mục đích cuộc đời

Nhưng em à, em có nghĩ mỗi chúng ta cũng giống như cô cháu gái của thầy không? hình như mình bị thế gian này “đánh lạc hướng” mất rồi, nỗi khắc khoải về người Cha đã bị đánh tráo bằng đủ thứ hình thức có vẻ hấp dẫn hơn…

The post Viết cho em về mục đích cuộc đời appeared first on Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org