Video – Thánh lễ đầu năm 2021 tại Hà Nội

Thánh lễ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong Thánh lễ đầu năm 2021 lúc 10h00 ngày 01/01/2021.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]