Trò chơi ô chữ – Chúa nhật V thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật IV thường niên B

1. Giảng dạy

2. Các kinh sư

3. Con Một Thiên Chúa

4. Sửng sốt

5. Thần ô uế nhập

6. Đấng Thánh

7. Caphacnaum

8. Danh tiếng

9. Galile

10. Ra lệnh

11. Thét lên một tiếng

12. Tuân lệnh

Từ khóa: GIÊSU NADARÉT

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]