Trò chơi ô chữ – Chúa nhật II mùa Vọng – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật I mùa Vọng – Năm C

1. Luca                 

2. Hoang mang              

3. Chúa Giê su               

4. Địa cầu

5. Quyền lực         

6. Ngẩng đầu lên            

7. Vinh quang                

8. Thiên hạ

9. Đề phòng         

10. lo lắng                      

11. Muôn dân                

12. Khắp mặt đất

Từ khóa: CHÚA QUANG LÂM

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org