Tiếng vọng gởi người gieo hạt…Nước Trời

Thầy mến! Khi lang thang vào trang web của giáo phận, con bắt gặp những bài cảm nghiệm, chia sẻ dễ đi vào lòng người và để lại một chút suy tư. Và hôm nay con đọc trang cảm nghiệm của thầy trước một biến cố quan trọng và ý nghĩa của thầy và các thầy cùng lớp.

The post Tiếng vọng gởi người gieo hạt…Nước Trời appeared first on Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org