THƯ NGỎ: Về việc Biên soạn Kỷ yếu nhân kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ

THƯ NGỎ
Về việc Biên soạn Kỷ yếu
nhân kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì

 

Kính thưa cộng đoàn!

Hướng tới kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì, thể theo ước muốn của Ban Hội đồng Mục vụ, được sự cho phép của Cha xứ Antôn, Ban Kỷ yếu Giáo xứ Đồng Trì sẽ thực hiện biên soạn cuốn kỷ yếu của Giáo xứ, mới mục đích nhìn lại những điểm mốc trong hành trình đức tin của Giáo xứ từ khi thành lập đến nay, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và giúp củng cố đời sống đức tin của cộng đoàn trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

Đây là một việc làm đòi hỏi nhiều thời gian và công sức đóng góp của nhiều người, nhiều thế hệ. Để có được cuốn kỷ yếu giá trị, cần có sự chung tay của quý cộng đoàn đang sinh sống trong và ngoài giáo xứ, qua việc kể lại ký ức về Giáo xứ, cung cấp những hình ảnh, tài liệu về các sự kiện liên quan đến Giáo xứ, đến Cha thánh Théophane Vénard (Ven) và ngôi thánh đường 100 năm tuổi. Một nguồn tài liệu đáng kể khác là những hình ảnh mà các gia đình trong Giáo xứ hoặc giáo dân gốc Đồng Trì còn đang lưu giữ trong album của các gia đình.

Xin quý cộng đoàn vui lòng cộng tác vào việc thực hiện cuốn kỷ yếu của Giáo xứ qua các việc làm cụ thể như sau:

1. Đối với các vị cao niên: Kể lại ký ức của mình về Giáo xứ, về ngôi thánh đường, về Cha thánh Théophane Vénard (Ven), về các cuộc thăm viếng của quý Đấng bậc… Xin vui lòng thông báo để Giáo xứ cử người đến tận nhà phỏng vấn các cụ.

2. Đối với các gia đình còn lưu giữ những tài liệu, chứng từ về Giáo xứ, nhà thờ, về Cha thánh Théophane Vénard (Ven), về các cuộc thăm viếng của quý Đấng bậc, các hình ảnh về việc rửa tội, rước lễ, thêm sức, hôn phối… của các thành viên trong gia đình: Xin cho Ban Kỷ yếu mượn để sao chụp lại. Ban Kỷ yếu sẽ giữ gìn cận thận và gửi trả đúng thời gian.

3. Đối với các Giáo họ: Ngọc Hồi, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, Tự Khoát. Xin tham gia gửi bài viết giới thiệu về Giáo họ của mình theo nội dung gợi ý như sau:

– Chủ đề:

+ Giới thiệu chung về Giáo họ (tên giáo họ, Thánh quan thầy, ngôi thánh đường, địa dư hành chính và con người,…)

+ Sự hình thành và phát triển của Giáo họ.

+ Hoạt động mục vụ của Giáo họ.

– Thể loại: Văn xuôi, văn vần (Bài viết kèm hình ảnh của Giáo họ).

4. Đối với các Hội đoàn thuộc Giáo xứ Đồng Trì: Xin quý vị tham gia viết bài giới thiệu về hội đoàn của mình, với nội dung gợi ý:

– Chủ đề:

+ Giới thiệu chung về Hội đoàn (Thánh quan thầy, thời gian thành lập, đường hướng hoạt động,…).

+ Sự hình thành và phát triển của Hội đoàn.

+ Hoạt động mục vụ của Hội đoàn trong và ngoài Giáo xứ.

+ Suy tư, cảm nghiệm, tâm tình với Giáo xứ.

– Thể loại: Văn xuôi, văn vần (Bài viết kèm hình ảnh của hội đoàn).

5. Để cuốn Kỷ yếu thêm phong phú, Ban Kỷ yếu mong nhận được các bài viết của quý cộng đoàn về chủ đề “Tri ân tiền nhân” hoặc “Giữ gìn và Phát triển truyền thống tốt đẹp của tiền nhân”.

Những ký ức, hình ảnh về thánh đường và Giáo xứ Đồng Trì đang ngày một phai mờ theo năm tháng. Nếu không mau chóng thu thập, ghi lại để lưu giữ những ký ức và hình ảnh tốt đẹp ấy, chúng ta sẽ mãi mãi mất đi những di sản tinh thần vật chất quý báu của tiền nhân.

Ban Kỷ yếu sẽ tiếp nhận hình ảnh, tài liệu của Quý vị cho mượn kể từ ngày 01/02/2021. Mọi ý kiến đóng góp, bài viết và hình ảnh xin Quý Cộng đoàn liên hệ với thầy xứ hoặc gửi về địa chỉ email của Giáo xứ: bankyyeu@giaoxudongtri.com hoặc Facbook: Giáo xứ Đồng Trì (https://www.facebook.com/gxdongtri).

Chúng con rất mong nhận được sự đồng tình và chung tay của Quý Cộng đoàn. Kính chúc Quý Cộng đoàn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và dư tràn phúc lộc của Thiên Chúa!

Chúng con xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BAN KỶ YẾU GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ