Thông báo: Khai giảng Lớp Giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng khoá 2 năm 2023

Ban Giáo Lý Giáo xứ Đồng Trì xin thông báo:

Nhằm giúp các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, Ban Giáo lý Giáo xứ Đồng Trì mở Lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Dự tòng khoá 2 năm 2023, khai giảng vào lúc 20h00 Thứ Bảy (04/11/2023), tại Nhà Giáo lý Giáo xứ Đồng Trì.

Các bạn trẻ có nhu cầu học lớp Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng xin đến nhận và nộp đơn đăng ký tại Văn phòng Giáo xứ Đồng Trì. Nếu không thể trực tiếp đến lấy đơn thì có thể download mẫu đơn tại đây: Đơn đăng ký học GLHN

Ban Giáo lý Giáo xứ sẽ nhận đơn chậm nhất đến ngày khai giảng (04/11/2023). Sau thời gian đó, lớp không nhận học viên nữa.

Lưu ý: Đối với các bạn thuộc Giáo xứ, Giáo phận khác muốn đăng ký học tại Giáo xứ Đồng Trì vui lòng xin Giấy Giới Thiệu của Cha xứ, và Giấy Chứng Nhận Đã Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội (có xác nhận của Cha xứ).

Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với Sơ Maria Tuyết Anh (ĐT: 039.424.5529)

BAN GIÁO LÝ