Thông báo thay đổi giờ lễ ngày Chúa Nhật tại Giáo xứ Đồng Trì sang giờ mùa hè

Giáo xứ Đồng Trì xin thông báo:

Để thuận tiện hơn cho quí cộng đoàn đi tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật trong những ngày nắng nóng mùa hè, vì vậy Giáo xứ Đồng Trì sẽ tiến hành thay đổi giờ lễ chiều Chúa Nhật bắt đầu từ Chúa nhật (3/7/2022). Cụ thể như sau:

  • Thánh lễ Chúa Nhật vào tối thứ 7 vẫn 18h15 (không thay đổi)
  • Thánh lễ ngày Chúa Nhật:

– Sáng: 7h30 (Lễ Thiếu Nhi) (không thay đổi)

– Chiều: 17h30

– Thánh lễ tối Chúa Nhật ở các giáo họ vẫn giữ nguyên lúc 19h30.

Vậy Giáo xứ kính báo tới cộng đoàn được biết và thu xếp tham dự Thánh lễ Chúa Nhật.

Xin Chúa chúc lành cho quí cộng đoàn.

Xin cảm ơn!