Thông báo: Thay đổi giờ Thánh lễ Chúa Nhật theo giờ Mùa Hè (từ tháng 6/2019)

Giáo xứ Đồng Trì xin thông báo:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, Giáo xứ sẽ thay đổi giờ Lễ Chúa nhật theo giờ mùa hè (áp dụng từ tháng 6/2019), cụ thể như sau:

* Nhà xứ Đồng Trì:
– Thứ 7: 18h30 (Lễ Chúa Nhật)
– Chúa Nhật: + Sáng (7h30): Thánh lễ Thiếu Nhi
                      + Chiều (17h00): Thánh lễ
* Thánh lễ Chúa Nhật tại các Giáo họ:
+ Tuần 1: Giáo họ Vĩnh Ninh (19h30)
+ Tuần 2: Giáo họ Vĩnh Thịnh (19h30)
+ Tuần 3: Giáo họ Tự Khoát (19h30)
+ Tuần 4: Giáo họ Ngọc Hồi (19h30)
Giờ lễ các ngày trong tuần tại Nhà xứ Đồng Trì vẫn được giữ nguyên không thay đổi: Thứ 2, 3, 4, 6 (18h15) – Thứ 5 (18h30)

Giáo xứ Đồng Trì xin kính báo để quí cộng đoàn được biết và thu xếp thời gian tham dự Thánh lễ.