Thông báo: Thay đổi giờ Thánh lễ Chúa Nhật theo giờ Mùa Đông và Thánh lễ đầu tháng Mân Côi

Giáo xứ Đồng Trì xin thông báo:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, Giáo xứ sẽ thay đổi giờ Lễ Chúa nhật theo giờ mùa đông (áp dụng từ tháng 10/2018), cụ thể như sau:

* Thứ 7: Thánh lễ lúc 18h30

* Chúa nhật:
– Sáng: 7h30 (Lễ Thiếu Nhi)
– Chiều: 16h30

Riêng chiều Chúa Nhật (06/10/2018) là đầu tháng Mân Côi, tại Giáo xứ Đồng Trì sẽ có dâng hoa và rước kiệu tôn kính Đức Mẹ. Vì vậy, giờ lễ của Chúa nhật này vẫn giữ nguyên như trước (chỉ trong Chúa nhật này, từ Chúa nhật sau theo giờ mùa đông). Cụ thể:

– 16h00: Dâng hoa kính Đức Mẹ
– 16h30: Rước kiệu tôn kính Đức Mẹ
– 17h00: Thánh lễ

Giáo xứ Đồng Trì xin kính báo để quí cộng đoàn được biết và thu xếp thời gian tham dự Thánh lễ.