Thông báo: Lịch Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời – Quan thầy Giáo xứ Đồng Trì (15-8-2018)

LỊCH LỄ ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
QUAN THẦY GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ

* Thứ 3: Thánh lễ Vọng lúc 18h00 (Quan thầy Hội Đức Bà Giáo xứ)

* Thứ 4: Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời – Quan thầy Đệ Nhất Giáo xứ Đồng Trì:

– 17h30: Rước kiệu tôn kính Đức Mẹ

– 18h00: Thánh lễ mừng kính Trọng thể Đức Mẹ Lên Trời

Giáo xứ Đồng Trì xin kính báo tới quí cộng đoàn được biết để thu xếp đến tham dự Đại lễ.

 

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]