Thông báo: Hội thi Giáo lý Giáo xứ Đồng Trì năm 2018

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ

THÔNG BÁO
HỘI THI GIÁO LÝ GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ NĂM 2018

Sau một thời gian học hỏi, nhằm đánh giá những kết quả đạt được từ khi phát động phong trào học giáo lý trong giáo xứ, đồng thời cũng để chuẩn bị cho các đội của các giới đại diện cho Giáo xứ tham dự hội thi cấp Giáo hạt Chính tòa, được sự đồng ý của cha xứ Antôn, Ban Giáo lý Giáo xứ Đồng Trì sẽ tổ chức Hội Thi Giáo lý tại Giáo xứ vào lúc 19h00 ngày Chúa Nhật (15/7/2018).

Vậy, Giáo xứ Đồng Trì thông báo tới quí cộng đoàn trong Giáo xứ được biết và đến tham dự cổ vũ động viên cho các đội thi đạt kết quả cao.

Xin trân trọng cảm ơn!