Thông báo: Giờ Thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng Mân Côi tại Giáo xứ

THÔNG BÁO: GIỜ THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG MÂN CÔI TẠI GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ

Giáo xứ Đồng Trì xin thông báo:

Chúa Nhật (06/10/2019) là đầu tháng Mân Côi, tại Giáo xứ Đồng Trì sẽ có dâng hoa và rước kiệu tôn kính Đức Mẹ. Vì vậy, giờ lễ của Chúa nhật có sự thay đổi như sau (chỉ trong Chúa nhật này). Cụ thể:

– 7h30: Thánh lễ Thiếu Nhi
16h30: Dâng hoa kính Đức Mẹ
17h00: Rước kiệu tôn kính Đức Mẹ
17h30: Thánh lễ

Giáo xứ Đồng Trì xin kính báo để quí cộng đoàn được biết và thu xếp thời gian tham dự Thánh lễ.

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]