THÔNG BÁO: Giờ lễ Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8/2019) tại Giáo xứ

ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI
QUAN THẦY ĐỆ NHẤT GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ

* THỨ TƯ (14/8/2019): Thánh lễ Vọng
        – 18h00: Thánh lễ tại Nhà xứ Đồng Trì (lễ bổn mạng Hội Đức Bà Giáo xứ)
        – 19h30: Thánh lễ tại Giáo họ Tự Khoát

* THỨ NĂM (15/8/2019): ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI – Quan thầy Đệ nhất Giáo xứ
       – 17h30: Rước kiệu tôn kính Đức Mẹ
       – 18h00: Thánh lễ mừng kính Trọng thể Đức Mẹ Lên Trời
(chỉ có Thánh lễ tại Nhà xứ Đồng Trì)

Giáo xứ Đồng Trì xin kính báo tới quí cộng đoàn được biết để thu xếp công việc tham dự Đại lễ.

 

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]