Sài Gòn trong tôi

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bắc, nhưng giờ đây tôi đang sống và cảm nghiệm hơi thở của Sài Thành. Ban đầu khi mới bước chân vào miền đất này tôi cũng chưa có thiện cảm lắm, nhưng càng sống tôi càng cảm nhận một Sài Gòn thân thiện, dễ mến vô cùng,

The post Sài Gòn trong tôi appeared first on Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org