Lịch Công Giáo từ Chúa Nhật XI Thường niên (17/06/2018) đến Chúa Nhật Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita (24/06/2018)

17  04  X  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Thánh Phê-rô Đa, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội và họ Kim Tân chầu Mình Thánh.

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng

Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

Cùng nhau học giáo lý

98. Hỏi: Việc mang thai Chúa Giêsu một cách đồng trinh có ý nghĩa gì?

Thưa: Ðiều này có nghĩa là Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng Ðức Trinh Nữ chỉ do quyền năng của Chúa Thánh Thần mà thôi, không có sự can thiệp của người đàn ông. Người là Con Thiên Chúa trên trời theo thần tính, là Con của Ðức Maria theo nhân tính, nhưng thực sự là Con Thiên Chúa trong hai bản tính, cùng hiện diện trong một Ngôi vị duy nhất, là ngôi vị thần linh.

99. Hỏi: Câu “Ðức Maria trọn đời đồng trinh” có ý nghĩa gì?

Thưa: “Ðức Maria trọn đời đồng trinh” có nghĩa là Mẹ “vẫn còn đồng trinh khi thụ thai Con mình, đồng trinh khi sinh Con, đồng trinh khi bồng ẵm Người, đồng trinh khi cho Người bú mớm, là người mẹ đồng trinh, vĩnh viễn đồng trinh” (thánh Augustinô). Khi các Phúc Âm nói về “anh chị em của Chúa Giêsu,” thì đó là những người bà con họ hàng gần của Chúa Giêsu, theo như cách nói thông thường trong Thánh Kinh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

18  05  X  Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

19  06  X  Thứ Ba Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.

1 V 21,17-29; Mt 5,43-48.

20  07  X   Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.

 2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18. 

21  08  Tr   Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.

22  09  X  Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gioan Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo.

2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19,23.

23  10  X  Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.

Ban chiều, cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24  11  Tr  CHÚA NHẬT. SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Nam Xá, xứ Bút Sơn, họ Linh Nội và họ Sơn Tượng chầu Mình Thánh.

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

Cùng nhau học giáo lý

100. Hỏi: Bằng cách nào tình mẫu tử thiêng liêng của Ðức Maria mang tính phổ quát?

Thưa: Ðức Maria chỉ có một người Con duy nhất, là Chúa Giêsu, nhưng trong Người, tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ nới rộng cho hết mọi người đã được Chúa Giêsu cứu độ. Vâng phục bên cạnh Ađam mới là Ðức Giêsu Kitô, Ðức Trinh Nữ là bà Evà mới, bà mẹ đích thực của chúng sinh. Với tình yêu từ mẫu, Mẹ cộng tác vào việc sinh hạ và nuôi dưỡng họ trong trật tự ân sủng. Vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ, Ðức Maria là hình ảnh của Hội thánh, là sự thể hiện toàn hảo nhất của Hội thánh.

101. Hỏi: “Cả cuộc đời Ðức Kitô là một Mầu nhiệm” nghĩa là gì?

Thưa: Cả cuộc đời của Ðức Kitô là một sự kiện mạc khải. Ðiều có thể thấy được trong cuộc đời trần thế của Người dẫn chúng ta đến Mầu nhiệm vô hình, nhất là Mầu nhiệm Con Thiên Chúa của Người: “Ai thấy Tôi là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Ðàng khác, mặc dù ơn cứu độ đã được hoàn thành trọn vẹn qua thập giá và cuộc phục sinh, nhưng trọn cuộc đời của Ðức Kitô là Mầu nhiệm cứu độ, vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm, đã nói và đã chịu đau khổ đều có mục đích là để cứu độ loài người sa ngã và để tái lập ơn gọi làm con Thiên Chúa của chúng ta.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).