Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Suy niệm dùng cho các giờ cầu nguyện chung mỗi ngày

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ðề nghị: sau suy niệm mỗi ngày, nếu có thể nên lần hạt một chục (đọc thêm một vài kinh về Thánh Tâm, tùy ý).

NGÀY 1 THÁNG 6

Cầu Nguyện Cho Mọi Người Ðược Ơn Kính Mến Thánh Tâm Chúa.

Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mở ra đón ta thì không bao giờ khép lại nữa.

Gioan 3, 17,21.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án. Nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

SUY NIỆM.

Ðức Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa làm người với đủ thất tình là Hỉ- Nộ- Ai- Cụ- Ái- Ố- Dục để Chúa Giêsu có thể đáp ứng và chia sẻ vui buồn của chúng ta.

Nhưng có thể nói là chính chúng ta, hay ít nữa là vì chúng ta thiếu hiểu biết mà làm khổ cho Chúa rất nhiều.

Chính Chúa khi hiện ra với Thánh Trinh Nữ Magarita đã cho Thánh nữ thấy và dạy Thánh nữ nói lại cho ta biểu tượng: “Trái Tim Chúa phồng lên đau đớn, vì chất chứa một tình yêu quá bao la, quá tha thiết vừa đối với Thiên Chúa vừa đối với loài người chúng ta”.

Thánh Tâm càng phồng lên, càng bức xúc, càng đau đớn, vì tình Chúa đối với Thiên Chúa Cha và với ta như lò lửa phừng phừng trong Trái Tim Chúa, nhưng phía trên có một Thánh giá đen và chung quanh Trái tim là một vòng gai nhọn. Tim càng phồng lên gai nhọn càng cắm sâu vào tim.

Thánh giá đen là biểu tượng tội lỗi nặng nề cản ngăm lửa tình yêu vút cao, tỏa rộng. Vòng gai tượng trưng vô vàn tội lỗi tuy không làm mất ơn Chúa, nhưng coi thường các tội nhẹ như nói hành nói xấu người khác, gian lận trong việc nhỏ, liều lĩnh trong những dịp tội tức là những tội tuy nhẹ nhưng cố tình là coi thường tình yêu.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn tình yêu bị hãm lại vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con ơn sám hối và sửa mình.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, trên thánh giá Chúa đã giang tay để chờ đợi chúng con trở về cùng Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm trở về.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng con. Xin xót thương tha thứ cho chúng con.

* Hát.

NGÀY 2 THÁNG 6

Cầu Xin Ơn Biết Ðáp Lại Tình Chúa

Suối Tình Yêu.

Gioan: 4, 6-14.

Ở đấy có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mệt mỏi, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Ðức Giêsu nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống”, các môn đệ của Người đã vào thành để mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: ” Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?”. Quả thế, người Do thái không được giao tiếp với người Samari. Chúa Giêsu trả lời.

“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người sẽ ban cho chị nước hằng sống”.

Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy”. Ðức Giêsu trả lời:

“Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”.

SUY NIỆM.

Tuy cũng nhận mình là con cháu ông Abraham, nhưng người Samari thường bị người Do thái khinh dể gọi là dòng giống ngoại tình, nên có thể nói họ không ưa nhau.

Nhưng Ðức Chúa Giêsu, chính là tình yêu điển hình của Thiên Chúa. Ngài tìm mọi cơ hội để gây tình người, để đưa mọi người về cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết người phụ nữ Samaria này, còn bị chính người đồng hương của chị khinh thường vì chị có đời sống buông thả. Ðã chung sống với năm người đàn ông, mà hiện đang dan díu với một người nữa. Thế mà tính chị lại chua ngoa, nên ai ai cũng ghét. Sáng sớm và khi chiều về, trời mát, phụ nữ đến giếng lấy nước rất đông, mà chị không dám đến với họ. Lúc trưa nắng, vắng người chị mới dám đến.

Chúa Giêsu đã ngồi đó chờ chị, đã tự hạ xin chị miếng nước, để khơi chuyện với chị. Nhưng chị đã đanh đá mỉa mai. Ông là người Do thái mà lại xin một phụ nữ Samaria cho ông uống nước à?.

Nhưng Chúa Giêsu đã hướng chị về Thiên Chúa và cho chị biết Ngài mới là Nước Hằng Sống mà chị cần.

Thái độ và lời nói của Chúa đã làm dịu sự chua ngoa của chị và chị đã khiêm nhường xin Chúa cho chị Nước Hằng Sống.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu, từ Thánh Tâm Chúa nước hằng sống đã tuôn ra. Xin thanh tẩy con và cho con được no thỏa tình Chúa yêu con. Xin Chúa làm vua lòng con.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thâu để mở ra mạch nước trường sinh. Xin thanh tẩy và thánh hóa con, để con được đời đời làm con dân của Chúa.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị vòng gai tội lỗi chúng con quấn chung quanh. Xin cho chúng con biết sám hối để gỡ hết gai ra cho Chúa.

* Hát.

* Kinh dâng mình.

NGÀY 03 THÁNG 6

Cầu Xin Ơn Biết Ðón Nghe Lời Chúa

Gioan 4, 19-24.

Khi người phụ nữ Samaria thấy Ðức Giêsu biết được những điều riêng tư của mình, chị thưa: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ… Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa”. Ðức Giêsu phán:

“Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thợ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Ðấng các người không biết, còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cúu độ phát xuất từ dân Do thái. Nhưng giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật”.

SUY NIỆM

Người phụ nữ Samaria đã được thái độ khiêm nhường và lòng nhân ái của Chúa Giêsu chinh phục nên chị hướng về thờ phượng Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, không chỉ nói cho riêng chị mà dạy cho chính chúng ta phải thờ Thiên Chúa ở đâu và thế nào.

Nếu xưa Thiên Chúa đã dùng đền thờ để qui tụ dân Do thái và giáo hóa cho họ được niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng rồi họ lại lầm tưởng Thiên Chúa chỉ ngự nơi đền thờ Giêrusalem. Họ lại tự hào về đền thờ và hãnh diện vì đền thờ Giêrusalem là vinh quang của họ. Rồi chỉ lo bảo vệ và làm giàu cho đền thờ mà quên chính linh hồn mình và tha nhân là đền thờ mà Chúa muốn ngự đến. Nên Thiên Chúa đã để cho kẻ ngoại xâm chiếm, đốt phá đền thờ, và bắt họ đi lưu đày xa xứ. Thiên Chúa lại sai các tiên tri đến dạy cho họ là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Ở với kẻ tín trung mà cũng ở với cả dân ngoại, nhờ đó mà dân Do thái đã hối cải để bất cứ ở đâu, dù ở trong cảnh lưu đày lầm than họ vẫn tin Thiên Chúa ở với họ, kính sợ và tuân giữ luật Chúa.

Chúa Giêsu dạy phải thờ phượng Thiên Chúa trong Thần khí và sự thật, tức là phải nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu mà dâng lên Thiên Chúa mọi chúc tụng và vinh quan vì Thiên Chúa là Cha toàn năng phải được muôn dân, muôn đời, muôn thuở tôn vinh. Và chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ngài là Ðường, là Chân lý, và là Sự sống. Chỉ ai theo Chúa mới không lạc đường, không bị lừa dối và được sống hạnh phúc đời đời.

Chúng ta sẽ được Chúa Giêsu soi sáng cho biết phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào.

Và chúng ta sẽ được có một tình yêu sống động đối với Thiên Chúa, là Ðấng tha thiết yêu ta và mong ta đáp tình Ngài, nếu chúng ta tìm những điều đó trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghĩa là hãy kính mến Thánh Tâm Chúa và xin Thánh Tâm Chúa làm thầy hướng dẫn ta.

CẦU NGUYỆN.

1. Lạy Chúa Giêsu, để con được nhờ Thánh Tâm Chúa mà thờ lạy Chúa Cha. Xin Chúa hãy làm vua lòng con.

* Hát.

2. Lạy Chúa Giêsu, để con được vững bước theo chân lý, xin Thánh Tâm Chúa hãy làm vua lòng con.

* Hát.

3. Lạy Chúa Giêsu, con nguyện xin cho con được vào ẩn trong Thánh Tâm Chúa để được cùng Chúa tôn vinh Thiên Chúa Cha.

* Hát.

Ngày 4 tháng 6

Cầu Xin Ơn Ðược Thấu Hiểu Tình Chúa Yêu Ta

Matthêu: 11, 25-27.

Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

SUY NIỆM.

Chúa Giêsu đã tuyên bố: sự sống đời đời là biết Cha là Thiên Chúa và Ðấng Cha sai là Giêsu Kitô. Nhưng cũng như Chúa Giêsu đã nói: Không ai biết Cha ngoài Con và những kẻ Con mặc khải cho, thì ai muốn biết về Thiên Chúa Cha, muốn đ0ược làm con Cha phải nhờ Ðức Giêsu Kitô.

Nhưng như Chúa Giêsu nhắn nhủ ta: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Chúa chỉ dạy những ai bé mọn, khiêm nhường, tìm thấy để học biết mà phục vụ chứ không để vinh vang.

Ðàng khác, biết theo nghĩa Kinh thánh là kính mến, những ai kính mến Thiên Chúa sẽ được sống thân tình với Thiên Chúa. Hai người bạn có sống thân tình với nhau mới hiểu nhau. Người trong gia đình cũng thế, dù rất thương yêu nhau, nhưng người con nào sống thân mật với với cha mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ. Về Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng chỉ có thể tỏ cho ai sống thân mật với Người để Người có thể dạy cho biết về Cha.

Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi ta: Hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, tức là hãy kính mến Thánh Tâm Ngài ta mới được nhờ Ngài, với Ngài mà kính mến Thiên Chúa Cha.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh tâm Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Xin cho con được nên giống Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng, xin cho con cũng biết luôn luôn sống đẹp ý Chúa.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. Xin cho con biết khóc tội lỗi mình.

* Hát.

Ngày 5 tháng 6

Cầu Xin Ơn Ðược Vào Ẩn Mình trong Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ga. 6, 37-40.

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

SUY NIỆM

Thiên Chúa Cha đã cùng Thiên Chúa Con dựng nên muôn vật cho ta và dựng nên ta cho Ngài. Vì thế dù ta tội lỗi, ta vô ơn, ta phản bội Ngài, Ngài cũng không bỏ mặc ta, mà còn ban cho ta chính Chúa Con, Con duy nhất, Con rất yêu dấu của Ngài.

Chúa Con đã mặc nhân tính và sinh ra ở giữa loài người, mang thân phận yếu hèn của nhân loại, để nên anh em với chúng ta. Với tâm tình của một người anh vì mến Cha mà lo cho các em, Chúa Giêsu đã coi tất cả chúng ta là em của Chúa.

“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Nhưng chúng ta đừng quên chi tiết này, là ta chỉ thực sự thuộc về Chúa Giêsu khi chúng ta tự tìm đến với Ngài.

Chúa Giêsu mong mỏi mọi người đến với Thánh Tâm Ngài, để được thuộc về Chúa. Nhưng Chúa tôn trọng tự do của mỗi người, Chúa nài van ta “Hãy đến với tôi”, Chúa không cưỡng ép ai.

Mà ai đến với Chúa Giêsu, nếu không phải là những kẻ tin thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã vì yêu ta mà chết vì ta và đã để lưỡi đòng mở Thánh Tâm Người ra, khi Người đã chết, đã trút hết máu và nước từ Thánh Tâm ra, để thanh tẩy ta và bổ dưỡng cho ta. Vậy ta hãy vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu qua thương tích đã được mở ra, tức là hằng kính mến Thánh Tâm đã phải lưỡi đòng đâm thâu vì yêu thương ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng cũng là anh em với chúng con đã phải đau khổ vì chúng con.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng mở ra, để cho chúng con là kẻ tội lỗi được vào ẩn, để tránh cơn thịnh nộ của Chúa.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mở ra và không bao giờ khép lại, để nên nơi trú ẩn cho mọi người nơi Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

Ngày 6 tháng 6

Xin Ơn Thanh Tẩy Nhờ Các Cơn Thử Thách Chúa Giêsu Gửi Cho

Ga. 15, 18-21.

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Ðấng đã sai Thầy.

SUY NIỆM.

Ðức Chúa Giêsu đã bị thế gian ghét, con cái thế gian đã vu vạ cáo gian, đã bắt Chúa, đánh đập và treo Chúa lên khổ giá, một cực hình vừa đau đớn, vừa nhục nhã. Chỉ vì Chúa đã vạch trần tội lỗi và âm mưu của thế gian, và mời gọi chúng ta: “Ai muốn theo Ta, hãy quên mình vác lấy khổ giá hàng ngày mà theo Ta”.

Nhưng Chúa cũng đã nói một câu: “Nhưng Ta đã thắng thế gian”. Ngụ ý lời ấy là: Ai theo Ta cũng sẽ thắng thế gian.

Nhưng nếu ta không theo gương Chúa và cùng chiến đấu chống lại thế gian thì sao gọi là thắng?

Thánh Tâm Chúa Giêsu vì yêu thương ta, đã chịu bao nhiêu khổ đau vì ta, và con tim luôn luôn mở ra để làm nơi trú ẩn cho ta. Nhưng cần ta phải tỏ rõ thái độ, nghĩa là ta nhất quyết theo Chúa hay không.

Muốn theo Chúa phải quyết tâm theo đến cùng. Muốn theo Chúa phải quên mình để có thể nên mọi sự cho mọi người như chính Chúa đã phán: “Ta đến không để cai trị mà để phục vụ”.

Ai vì Chúa muốn phục vụ anh em thì ngay lúc đó đã được Chúa phục vụ mình, và cũng ngay từ quyết tâm quên mình phục vụ, ta sẽ cảm thấy phục vụ là nguồn vui, là nhẹ nhàng, vì không phải ta phục vụ người cùi, người đau yếu, người phản bội ta mà ta phục vụ Chúa ẩn mình trong họ để nhìn ta, theo dõi ta, tạo cho ta cơ hội để tha thứ, để tập yêu thương cả kẻ thù.

CẦU NGUYỆN.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu hy vọng vô cùng, vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Chúng con quyết tâm theo Chúa.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là thánh điện của Thiên Chúa. Xin cho chúng con được phục vụ trong thánh điện.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Tòa Ðấng Tối Cao. Xin cho chúng con được nhận vào đoàn túc vệ trước Tòa Thiên Chúa.

* Hát.

* Kinh dâng mình

Ngày 7 tháng 6

Xin Ơn Biết Coi Thường Của Cải Thế Gian

Marcô. 10, 17-22.

Ðức Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Ðức Giêsu đáp: “Sao anh gọi tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ”. Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Ðức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

SUY NIỆM

Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Ðược cả thiên hạ mà mất linh hồn thì ích gì?”.

Giàu sang, tiền bạc nhiều, đâu có ngăn trở ta vào Nước Trời. Nhưng chính là lòng dính bén giàu sang mới thật sự là chướng ngại.

Người thanh niên đến với Chúa Giêsu, là người có nếp sống đạo hạnh tốt, nhưng vì anh ta có nhiều của cải vật chất nên khi Chúa khen và đề nghị: “Con chỉ còn thiếu một điều là, con về bán tất cả gia sản, lấy tiền làm phúc cho kẻ khó, rồi trở lại đây theo Ta, con sẽ được kho tàng trên trời” thì anh sụ mặt bỏ đi.

Thật đáng tiếc cho anh, vì nhờ được giáo dục theo luật Môisê, anh có đầy đủ đức tính tốt, đến nỗi nhìn anh Chúa Giêsu đã có cảm tình dạt dào với anh, nên muốn anh được kiện toàn trong sự thánh thiện, chỉ còn một bước nhỏ là thóat ly khỏi ảnh hưởng tiền bạc.

Giá như anh theo tiếng Chúa gọi, thì người môn đệ được dựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, và được Ðức Chúa Giêsu trối Ðức Maria cho, có thể không là Gioan, mà là anh: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ”.

Nói thế, Chúa Giêsu không có ý bảo là anh mất nước trời, nhưng chắc chắn là khó vì không ai có thể vừa làm tôi tiền bạc vừa thờ phượng Thiên Chúa hết tâm hồn được, vả lại của cải không chỉ làm chậm tiến mà còn khó vào cửa hẹp. Chúa Giêsu đã nói cửa vào Thiên đàng là cửa hẹp.

CẦU NGUYỆN

1. Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Xin đốt lửa mến Chúa trong lòng con.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. Xin hướng dẫn con sống công bình và bác ái.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy sự yêu mến và nhân ái, xin dạy con biết yêu thương và đối xử nhân ái với mọi người.

* Hát.

Ngày 8 tháng 6

Xin Ơn Biết Ðối Ðãi Cư Xử Hiền Lành

Phúc Thay Ai Hiền Lành Vì Họ Sẽ Ðược Ðất Hứa Làm Gia Nghiệp.

Matthêu. 11, 28-30.

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng cho. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.

SUY NIỆM

Không có cái ách nào cứng cỏi và nặng nề bằng tính kiêu ngạo, dễ tức giận và thù hận của con người. Kiêu ngạo làm cho ta dễ tưởng mình bị xúc phạm và vì thế dễ tức giận. Tức giận làm cho ta dễ mất bình tĩnh, hằn học, muốn báo thù làm cho con người chúng ta thành bẳn gắt, luôn luôn cau có, đa nghi, nhiều khi gây bất công và khổ đau cho tha nhân đời này và cho chính mình đời sau. Ðó là những tính xấu, những vất vả, những gánh nặng mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Thánh Tâm nhân hậu của Chúa để Chúa cất đi cho, và được học cách xử thế của Chúa, vì Thánh Tâm Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành Chúa sẽ bồi dưỡng cho và chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

Nhưng hiền lành không có nghĩa là ù lỳ, là ba phải, ai làm chi cũng mặc, không dám cộng tác, sợ thất bại. Thấy điều sai trái nơi tha nhân, không dám can thiệp sợ mất lòng, nhất là không dám nghiêm túc thi hành khi con cái, hay những người thuộc về mình cố tình lầm lỗi.

Ðức Chúa Giêsu hiền lành, nhưng Người đã lên tiếng cảnh cáo những kẻ hợm hĩnh, giả hình và gian ác của nhóm Pharisiêu và bện roi đuổi kẻ buôn bán ra khỏi khuôn viên nhà thờ và bảo Giacôbê Gioan là con cái sấm sét.

CẦU NGUYỆN

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn đầy mọi nhân đức, xin giúp con theo gương Chúa sống hiền lành hòa và thuận thảo với mọi người.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu rất đáng khen ngợi mọi bề. Xin cho chúng con biết luôn luôn ngợi khen Chúa bằng cách cố gắng sống dịu hiền và khiêm nhường như Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là tâm điểm cho mọi tâm hồn phải hướng về đó. Xin giúp chung con luôn luôn hướng về Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

* Kinh dâng mình

Ngày 9 tháng 6

Xin Ơn Biết Vui Lòng Chịu Ðau Khổ Vì Chúa

Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi

Luca. 7, 11-15.

Sau đó, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa”. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

SUY NIỆM.

Còn thử thách nào lớn lao hơn, còn đau khổ nào xé gan ruột hơn sự đau khổ của một bà góa trẻ khóc đứa con duy nhất của mình, mà nó lại là con trai, đang tuổi mới lớn, là niềm vui, là lẽ sống, là cây gậy cho tuổi già của bà mai sau.

Nhưng tất cả những sầu khổ ta gặp dù bởi tội lỗi của ta cũng không ngoài tình yêu, an bài của Chúa. Vì khổ đau chính là cách Chúa thanh tẩy và tinh luyện ta. Ví như người mẹ tắm rửa, hay chích thuốc cho con, nó khóc nó la, nó sợ, nhưng mẹ nó biết là cần cho nó, nên phải tắm, rửa phải ôm chặt lấy nó cho cô y tá chích cho nó.

Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi là kinh nghiệm khôn ngoan của tiền nhân từ ngàn đời để lại, mà ai ai cũng cho là phải.

Vậy mà ta dám trách Chúa vì để ta gặp đau khổ sau? Vậy hãy bình tâm và áp dụng bài học của khổ giá Chúa vác đến nơi tử hình để bị đóng đinh vào đó. Ðừng quên lời Chúa bảo hai môn đệ trên đường Emmau. Chớ thì Ðức Kitô không phải qua đau khổ rồi mới được phục sinh vinh quang sao?.

Gặp khổ đau ta không thể tránh được thì cứ khóc. Nhưng đừng quên rằng Ðức Kitô Giêsu là tình thương hữu hình của tình thương vô hình nhưng vô biên của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không để ta đau khổ vô ích, nhưng đau khổ ta gặp trên đời chính là cách Chúa cảnh báo hay răn dạy. Nếu đau khổ do tội lỗi mà ra thì đó là Chúa dạy ta: Tội ở đâu thì hình phạt ở đó. Nhưng hình phạt chính là cách Chúa thanh tẩy ta. Ta sám hối, tội được tha thì khổ đau cũng hết.

Còn đau khổ phần xác, như thuốc đắng dã tật. Cái đáng mau qua, và sức khỏe được hồi phục. Nên dù đắng ta vẫn uống và phải mất tiền mua cái đắng đó, thì tại sao ta lại tránh cái đắng mang ơn Chúa đến cho ta?.

Bà góa Nain đau đớn khóc thương con mình bao nhiêu thì khi con được sống lại lòng bà tràn ngập niềm vui.

Cầu nguyện

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là kho tàng chứa mọi sự thánh thiện. Xin cho chúng con nhận ra và tận hưởng ơn thánh Chúa ban khi để chúng con gặp đau khổ.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. Xin làm cho lòng chúng con được là nơi Thiên Chúa viếng thăm.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối tràn lan ơn thánh. Xin cho chúng con được thanh tẩy trong Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

Ngày 10 tháng 6

Cầu Xin Ơn Biết Thật Tình mong Ðược Thăng Tiến Phần Hồn.

Thánh vịnh 62, 2-4.

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ

Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con khát khao Ngài,

Tấm thân này mòn mỏi đợi trông

Như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Suy niệm.

Chủ nhà nào không hãnh diện vì trước nhà mình có một cây luôn luôn có hoa thơm và trái ngon? Và ai ai trên đường giữa hè, nắng gắt mà lại không sung sướng gặp thấy tàn cây, bóng mát?.

Kinh Thánh cũng tỏ lộ ý Thiên Chúa: Ngài làm sao không quý một tâm hồn công chính ở trước mặt Ngài? Ngài làm sao không vui mừng thấy giữa nhân loại lại có những người công chính làm thư giãn được sự bực bội mà tội lỗi đại chúng gây cho Ngài. Nhưng ước ao suông không đủ mà phải ra tay. Tôi ước trươc cửa sổ phòng tôi có bông kiểng thì tôi phải trồng phải sắm mới có.

Vì thế Thánh vịnh ví: người công chính như cây trồng trước tiền đình nhà Chúa, luôn luôn cành lá sum sê và có hoa thơm ngát. Người công chính như cây trồng bên suối nước, bốn mùa xanh tươi, nhưng phải là tự nhiên nó nở. Vì ít ra phải xin hay phải nhậ. Thiên Chúa luôn nghe lời thì thầm cầu nguyện của ta.

Ước ao nên công chính là ước ao được đẹp lòng Thiên Chúa và được Thiên Chúa dùng mà chia sẻ an vui cho đồng loại. Vì người công chính là người biết chia sẻ và giang rộng tay chờ tha nhân.

Ước ao như thế làm sao không đẹp lòng Chúa và không kéo ơn Chúa xuống cho mình và cho tha nhân. Vì thế người công chính thật không ước ao cho mình hơn người khác, mà ước ao cho mọi người được như mình hay mình được như họ.

Nước và máu từ Thánh Tâm Chúa chảy ra là để tưới bón cho những ai khát khao nên công chính. Ta hãy đến cùng Thánh Tâm để đời ta được tốt tươi và sai hoa thơm trái ngọt.

Cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu tuôn đổ hồng ân trên những ai kính mến Thánh Tâm Chúa, xin Chúa cho con được hưởng dồi dào nước và máu từ Thánh Tâm Chúa tuôn ra.

* Hát.

2. Chúa Giêsu luôn luôn thỏa mãn những ai khao khát nên giống Thánh Tâm Chúa. Xin cho con được thỏa thuê tình Chúa yêu thương.

* Hát.

3. Chúa Giêsu nhìn nhục và hằng thương xót vô cùng. Xin cho con biết xót thương người như Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

Ngày 11 tháng 6.

Xin Ơn Biết Cảm Thông Với Mọi Người

Phúc thay ai xót thương người

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Matthêu 8, 5-13.

Khi Ðức Giêsu vào thành Caphanaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài van: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Ði” là nó đi, bảo người kia “Ðến” là nó đến, và bảo người nô lệ tôi : “Làm cái này”, là nó làm”. Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop trong nước trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Rồi Ðức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy”. Và ngay giờ đó, người đầy tớ đước khỏi bệnh.

Suy niệm.

Xót thương là tâm tình đẹp lòng Thiên Chúa.

Thời Chúa Giêsu, người Do thái đang bị đô hộ, nhưng có ông đại úy đạo binh Rôma tuy là sĩ quan cấp nhỏ nhưng đối với người dân bản xứ, địa vị ông cũng có thể hét ra lửa. Nhưng vì có tâm hồn biết xót thương, ông đã xử sự với đứa nhỏ nô lệ của ông như con, đang khi trước pháp luật của đế quốc Rôma xưa, người nô lệ phải tùy thuộc vào chủ như một con vật, không có một quyền lợi nào. Ngay cả con cái họ sinh ra cũng bị coi như súc vật, chủ có thể đem bán hay đổi chác.

Tự nghĩ mình là người ngoại đạo không xứng đến gặp Chúa Giêsu, ông đã nhờ kỳ mục Do thái mời Chúa giúp ông, xin Chúa đến chữa bệnh cho đứa nhỏ mà ông đã hết lòng tìm thầy chạy thuốc.

Chúa đến, ông ra đón và khiêm nhường thưa: thưa thầy, tôi chẳng đáng Thầy cất thân đến vài Thầy chỉ nói một lời đủ cho thằng nhỏ của tôi lành mạnh.

Trước mặt nhiều người, Chúa đã tuyên bố: Ta chưa thấy ai trong dân Do thái có niềm tin như ông này, và Chúa bảo ông “Ông tin thế nào thì được như ông muốn”.

Quả là vì xót thương tha nhân, ông đã được Chúa xót thương mà cho ông có thêm niềm tin, và niềm tin của ông được Chúa khen thưởng.

Vì thương xót tha nhân là được nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu, là Ðấng thương xót vô cùng.

Cầu nguyện

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu giàu lòng xót thương. Xin cho mọi người chúng con được nên giống Chúa, xót thương tha nhân.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng thương xót mọi người ca khen danh Chúa. Xin xót thương con.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng thương và quảng đại tha thứ cho kẻ lỗi lầm mà biết hối cải. Xin thương xót chúng con.

* Hát.

Ngày 12 tháng 6

Cầu Nguyện Cho Giới Trẻ Giữ Ðược Tâm Hồn Trong Trắng

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa

Ga. 13, 23-26.

Trong số các môn đệ, có một người đuợc Ðức Giêsu thương mến. Trong bữa tiệc ly, ông được dựa đầu vào ngực Chúa Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?”, ông này liền nghiêng mình thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ai vậy?”. Ðức Giêsu trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”. Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Íicariô.

Suy niệm.

Các thánh giáo phụ và truyền thống Hội Thánh vẫn tin rằng: người môn đệ Chúa Giêsu thương mến trong bữa tiệc ly đã ngả đầu vào ngực Chúa Giêsu là Tông đồ Gioan, một tông đồ trẻ nhất chưa có gia đình, ông được Chúa Giêsu tiết lộ bí mật một cách xa xôi. Thầy chấm miếng bạnh đưa cho ai thì chính người ấy là kẻ phản bội.

Những trẻ được Chúa Giêsu ôm vào lòng cũng là vì chúng trong sạch.

Ðức Maria được làm Mẹ sinh ra Chúa Giêsu, bồng ẵm hài nhi Giêsu trên tay, cho Người bú, cũng là Ðấng mà Hội thánh tôn vinh: Ðức Maria là Ðấng cực tinh cực sạch.

Nhưng không nên chỉ hạn chế cụm từ trong sạch vào Ðức Khiết tịnh, mà trong sạch cũng là những người không để cho của cải trần gian làm mất sự thẳng ngay trong vấn đề tiền bạc, trong cách cư xử công bằng và ngay thẳng với tha nhân, trong việc bác ái vô vị lợi.

Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là lò luyện cho tâm hồn các Thánh nên trong sạch, bằng lửa kính mến.

Một thỏi sắt đen vùi vào lò lửa, sẽ được lửa thâm nhập làm cho bở ra mọi gỉ sắt, và nhờ những nhát búa làm cho chúng bung ra, thỏi sắt dần dần được nên trong sạch, dẻo dai và bền.

Ai kính mến Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng được Chúa đốt nóng bằng tình yêu và bằng thử thách loại đi mọi thứ ten sét.

Người Nhật bản có loại gương rất quý gọi là Lưu Cầu Kiếm. Khởi đầu nó là thanh sắt do bà con tặng để mừng đứa con trai mới sinh. Những thanh sắt ấy được rèn lại thành một khối, rồi thả xuống giếng. Mỗi năm nó lại được đưa lên và được rèn thành thanh kiếm, mỗi năm mỗi tinh vi hơn. Ðến năm thứ 18 thì nó được rèn thành kiếm đẹp và được tôi lần chót bằng mấy giọt máu của người thanh niên ấy và thành vật gia bảo.

Những ai được tôi luyện trong lửa Thánh Tâm Chúa ngay từ thiếu thời, chắc chắn trở thành không chỉ là thanh kiếm quý của gia đình, mà là bảo kiếm của Nước trời, sẽ bảo vệ danh dự cho gia đình và cả Hội thánh.

Cầu nguyện.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Xin thanh tẩy chúng con nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là lò luyện cho các linh hồn nên thanh khiết. Xin tinh luyện chúng con nên trong sạch và vững chí.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn tuôn tràn sự thánh thiện và trong trắng. Xin thanh tẩy chúng con thành bảo kiếm nước trời.

* Hát.

Ngày 13 tháng 6

Xin Ơn An Bình Tâm Hồn

Phúc thay ai xây dựng hòa bình

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa

Luca 2, 13-20.

Bỗng có muôn vàn thiên binh họp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”. Họ liền lên đường hối hả ra đi, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Suy niệm.

Thiếu hòa bình nội tâm con người không thể vươn lên. Thiếu hòa bình trong gia đình là khổ đau. Thiếu hòa bình trong xã hội thì đất nước không thể phát triển được.

Nguyên nhân thiếu hòa bình tâm hôn là do kiêu ngạo và ích kỷ. Vì kiêu ngạo, người ta tranh giành nhau địa vị và tiếng khen, vì ích kỷ người ta không muốn kẻ khác hơn mình. Không muốn kẻ khác hơn thì nói xấu, dèm pha nhau, rồi lôi kéo người khác làm bè cánh, tìm cách hạ nhau, nhỏ thì khủng bố, lớn thì chiến tranh. Chiến tranh thì nhà cửa bị tan hoang và chết chóc.

Con Thiên Chúa đã làm gương khiêm nhường, tự hạ mặc nhân tính và quên mình cho hạnh phúc tha nhân.

Ngày Chúa giáng sinh, ca đoàn Thiên sứ đã cầu chúc hòa bình cho loài người Chúa thương.

Vì thế những ai xây dựng hòa bình là làm cho mình nên giống Ðức Kitô là Thái tử hòa bình.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là trường đào tạo cán bộ hòa bình và là nguồn sinh lực tiếp viện cho các chiến sĩ hòa bình. Chúa đã mời gọi: Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Khiêm nhường là nên tảng cho hòa bình. Hiền lành là thái độ phải có để xây dựng hòa bình, để cho mọi người được làm con Thiên Chúa.

Cầu nguyện.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu hay thương xót kẻ có tội, vì tuy bị xúc phạm Thánh Tâm Chúa vẫn nhịn nhục và yêu thương nhân loại.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu bị xúc phạm bêu rếu nhưng vẫn khiêm nhường chịu đựng và hiền lành thứ tha. Xin thương xót chúng con.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng ta, nhưng vẫn dịu dàng đón nhận kẻ tội lỗi để thứ tha. Xin thương xót chúng con.

* Hát.

Ngày 14 tháng 6

Cầu Xin Ơn Biết Tôn Trọng Giá Trị Người Khác

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, nước trời là của họ.

Ga 12, 23-25.

Ðức Giêsu trả lời: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh, thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mói sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.

Suy niệm.

Các thánh tử đạo là những người bị bách hại và đã quyết tâm theo Chúa Kitô. Ðời sống và sự chết của các Ngài đã minh chứng điều Chúa dạy: “Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính”.

Nếu các Ðấng cũng ham sống và sợ chết, thì làm sao danh tánh các Ngài được truyền tụng, cung kính không chỉ tại quê hương các Ngài mà còn lan rộng ra cả thế giới. Ví dụ như Thánh Ðaminh Ninh, một thanh niên có thể suốt đời không ra khỏi cổng làng, ngoài một lần duy nhất là khi Người bị trói tay và cổ đeo gông, và giải lên tỉnh để chịu đòn vọt, rồi bị giam vào ngục chờ ngày được hiến mạng sống mình vì Chúa và chết vì Chúa. Người con trai ấy không được nhiều người trong làng biết đến, lại lưu danh muôn đời, được cả thế giới biết và kính tôn, đang khi các vua bắt đạo thì ngay bây giờ đã không được mấy người biết đến, có chăng cũng chỉ còn tên trong lịch sử mà thôi.

Như vậy hạnh phúc thật ở đâu?.

Tất nhiên không phải ở ngôi cao, tước quý, không ở tiền bạc. Vì Chúa hạ bệ những kẻ cậy quyền ỷ thế, hống hách, mà nâng cao mọi kẻ khiêm nhường là những ai dù ở ngôi cao địa vị lớn nhưng theo Chúa Giêsu để phục vụ tha nhân.

Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là sức mạnh cho các Thánh Tử đạo, là gương mẫu cho những ai muốn sống khiêm nhường.

Cầu nguyện.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là sức mạnh các thánh tử đạo. Xin cho chúng con được vì mến Chúa mà can đảm xưng đức tin.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã cam chịu mọi sự sỉ nhục và khổ đau vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con được vui mừng hạnh phúc khi được chịu sỉ nhục vì đức tin.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con ơn biết quên mình cho tha nhân.

* Hát.

(Lưu ý: còn thiếu ngày 15/06)

Ngày 16 tháng 6

Xin Cho Các Thanh Thiếu Niên Trong Trắng.

Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương giới trẻ.

Luca 18, 15.

Người ta đem cả thơ đến với Ðức Giêsu, vậy môn đệ trách mắng họ. Nhưng Ðức Giêsu gọi chúng lại và nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em thì họ sẽ chẳng được vào”.

Suy niệm.

Trong thế giới tự nhiên có ba cái đẹp làm dịu lòng người là hoa sớm nở, chim hót ban mai và trẻ thơ trong trắng. Nhưng hoa sớm nở tối tàn, chim hót cũng chỉ có lúc, còn tuổi thơ trong trắng của trẻ sẽ làm cho đời chúng luôn luôn tươi đẹp và đến tuổi già cũng được được vẻ vang không chỉ trước mặt Chúa mà cả trước mặt người ta, vì Kinh Thánh nói: “Trẻ đi lối nào già cũng tiếp tục con đường đó”. Trẻ thơ trong trắng không chỉ làm cho cha mẹ hãnh diễn mà còn là một hứa hẹn tương lai tốt đẹp cho cả xã hội.

Chúa Giêsu rất quý trẻ nhỏ.

Lúc Chúa giảng dạy hay săn sóc bệnh nhân thì người ta vây quanh Chúa đông đảo, các bà mẹ không thể đem con đến gần Ngài được, đến trưa, người ta phải về lo bữa ăn thì các bà mới dám đưa trẻ đến, nhưng cũng là lúc mà các Tông đồ đã nhận ra Chúa mệt mỏi cần nghỉ dưỡng lấy sức, thế mà trẻ lại khuấy động giờ nghỉ của Chúa. Các ông không cho chúng đến. Nhưng Chúa can và nói: Hãy để các trẻ đến với Ta. Phúc của chúng là tòa cao trên trời.

Như Kinh thánh nói: Chúa ngủ nhưng trái tim Người vẫn thức. Chúa ngồi dạy đón các trẻ, ôm chúng vào lòng và chúc phúc lành cho chúng. Và Chúa lên án những ai làm gương xấu cho trẻ, đáng tội tròng thớt đá vào cổ và xô xuống biển. Chúa yêu trẻ vì sự đơn sơ trong trắng của chúng, làm cho Chúa thỏa lòng. Và hễ ai có tâm hồn đơn sơ đều được Chúa yêu thương. Ai có tâm hồn trong trắng, là có thông hành vào Nước Trời.

Thánh Tâm Chúa ước ao cho mọi người chúng ta nên như trẻ, có trái tim trong trắng và nếp sống đơn sơ.

Cầu nguyện.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu trinh khiết vẹn toàn. Xin giữ gìn tuổi thơ được trong trắng.

* Hát.

2. Thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn ơn thánh hóa, xin thánh hóa giới trẻ.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là hy sinh tinh tuyền đẹp lòng Ðức Chúa Cha. Xin biến đổi chúng con thành lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa.

* Hát.

Ngày 17 tháng 6

Xin Ơn Kiên Trì Cầu Nguyện

Cứ xin thì sẽ được.

Matthêu 7, 7-11.

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.

Suy niệm.

Thiên Chúa đã ban chính con yêu quý và duy nhất của Ngài cho chúng ta thì hỏi còn gì quý giá hơn, cao trọng hơn mà Thiên Chúa không ban cho chúng ta.

Nhưng, thường thì của rẻ là của hôi, của lấy đầy nồi là của chẳng ngon. Không phải vì Thiên Chúa luôn luôn ban cho ta dồi dào ơn phúc mà ơn Chúa mất giá, mất cao quý, mất hiệu lực. Nhưng vì chúng ta không thiết tha mong đợi và cầu xin thì chúng ta ít được hưởng ơn Chúa. Vì thế Chúa muốn chúng ta cần ơn Chúa, thật lòng gắn bó, vậy chúng ta phải kiên trì cầu xin, kiên trì như Chúa nói về một bà góa cố nài nẵng một vị thẩm phán. Ông ta chẳng sợ trời cũng chẳng nể ai, nhưng vì bà góa cứ xin mãi, thì ông ta cũng mất tự chủ mà xử cho bà được thắng kiện.

Chính Chúa Giêsu đã tỏ ra mình yếu đuối trước những ai thành khẩn van xin Ngài qua dụ ngôn người hàng xóm, nửa đêm gõ cửa người bạn xin vay bánh. Khi lúc đầu anh ta không mở, nhưng rồi anh ta phải dậy lấy bánh giúp cho bạn.

Nhưng có thể đôi khi chúng ta đã tha thiết cầu xin lâu ngày mà không được. Như vậy có thể là Chúa thử thách chúng ta, mà cũng có thể chúng ta chưa thành tâm cầu xin, như những người khóc mướn, tuy có vẻ là ảo não, thiết tha nhưng thực tế thì không vậy.

Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng tha thiết yêu thương chúng ta. Nhưng cần chúng ta phải thật tình, thiết tha thì sẽ được Thiên Chúa thỏa mãn điều chúng ta xin.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là bàn thờ thánh hóa mọi ước nguyện và mọi lời cầu nguyện của chúng con. Xin Thánh Tâm Chúa giúp chúng con bền chí cầu nguyện.

* Hát.

2. Chúa Giêsu vui nhận những điều chúng ta mong ước làm chính điều ước mong của Thánh Tâm Chúa, nếu chúng ta nhờ Thánh Tâm Chúa và với Thánh Tâm Chúa bền chí cầu nguyện.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ dâng những ước nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa nếu chúng ta dâng những ước nguyện của chúng ta cho Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

Ngày 18 tháng 6

Xin Ơn Biết Cầu Nguyện Cho Những Người Khinh Ghét Ta.

Phải yêu thương kẻ thù.

Matthêu 5, 43-48.

“Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

Suy niệm.

Ðang khi quằn quại trong đau khổ trên Thánh giá và bị các tư tế, luật sĩ, biệt phái sỉ nhục, thách thức… Chúa đã xin Ðức Chúa Cha tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Chúa cũng dạy chúng ta: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu cho kẻ làm sự dữ cho mình”.

Yêu kẻ thù là cách biến thù thành bạn. Tuy là khó nhưng Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ giúp sức cho những ai thành tâm muốn thực thi lời Chúa dạy.

Lịch sử Hội Thánh cho ta rất nhiều gương anh hùng. Xưa miền Firenza (Ý) có thói quen tốt lành ngày thứ 6 Tuần Thánh, không được mang khí giới để nhắc và kính nhớ Chúa chịu nạn. Thánh Gioan Gualberto cho dò la biết được kẻ giết em mình, đã nhân ngày thứ sáu Chúa chịu nạn ra khỏi lâu đài, không mang khí giới, liền đem gia nhân đón đầu kẻ thù.

Trước thế công, kẻ thù của ông đã xuống ngựa, quỳ xuống lạy ông và xin vì ngày Chúa Cứu Thế tử nạn, tha mạng cho anh. Gualberto lưỡng lự giây lát rồi nhảy xuống ngựa, ôm kẻ thù và nói: “vì Chúa tôi tha cho anh”.

Họ ôm nhau tha thiết như đôi bạn thân tình lâu ngày không gặp nhau.

Rồi ngay lúc đó, Gualberto cảm thấy lòng khoan khoái, cho gia nhân về. Một mình ông cũng bỏ khí gới, đến nhà thờ đang lúc đông đảo người xếp hàng lên hôn kinh thánh, ông đứng vào hàng đợi đến phiên mình. Xin lưu ý: Ông là trưởng nam, xuất thân từ gia đình quý tộc, hàng công hầu.

Tương truyền rằng, ông vừa quỳ xuống thì một cánh tay tượng sút đinh giơ ra đặt lên vai ông.

Nhưng điều lịch sử dòng Thánh Phanxicô ghi lại và lưu truyền cho tới bây giờ là từ ngày đó Gualberto đã vào tu Dòng Thánh Phanxicô và đã chết thánh thiện.

Cầu nguyện.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là sức mạnh giúp những ai thành tâm kính mến thánh tâm Chúa vượt qua được mọi khó khăn để nên thánh.

* Hát.

3. Trên thánh giá Chúa Giêsu đã xin Ðức Chúa Cha tha cho kẻ làm khổ đau cho mình. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp con thắng được mọi cám dỗ, thù hằn.

* Hát.

3. Chúa Giêsu đã nhân từ hỏi tên gia nhân thượng tế Caipha: Sao anh và mặt tôi? Xin Thánh Tâm Chúa giúp con được quảng đại cầu cho kẻ mưu hại mình.

* Hát.

Ngày 19 tháng 6

Xin Ơn Ðược Luôn Ý Thức Chúa Săn Sóc Ta.

Tin tưởng vào Chúa quan phòng.

Matthêu 6, 25-34.

“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trong hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học, chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà , Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống chi là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Suy niệm.

Có cha mẹ nào quân bình lý trí mà không yêu, không lo lắng cho cả hiện tại và tương lai con cái mình?.

Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương ta như con cái. Vì thế Ðức Giêsu dạy ta: Ðừng lo lắng về cái ăn cái mặc. Chim trời không gieo không gặt, không thu tích mà Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Bông hoa ngoài đồng cũng đâu biết kéo sợi và dệt vải, hay thêu thùa, nhưng dù vua Solomon cũng không có y phục sang trọng và đẹp như màu sắc tinh vi, và hài hòa như chúng.

Nếu Thiên Chúa đã không bỏ qua một bông hoa nhỏ hay một con chim sẻ thì không lẽ Chúa bỏ một người nào trong chúng ta, dù chúng ta tội lỗi và nhiều tính hư tật xấu, dù đã có lần chúng ta vô ơn và phản bội tình Ngài. Kinh thánh, tức Lời Chúa nói: “Ta đâu muốn kẻ có tội hư đi, mà không phải là ta muốn nó hối cải để được tha thứ sao?

Vậy ta hãy tin tưởng và tình Thiên Chúa yêu ta bao la không bến bờ, thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, mặn mà và kiên trung như Thái sơn, như vầng nguyệt. Nhẫn nhục chờ đợi những ai đã xa Chúa và quên tình Ngài, như bà mẹ góa mất con chờ đợi nó. Vì trước mặt Chúa ta có giá trị hơn chim sẻ hay bông hoa nhiều.

Về phần xác, dĩ nhiên là ta phải sử dụng tất cả những khả năng về trí tuệ, về sự khéo léo của chân tay để mưu sinh. Nhưng đừng quên rằng không có ơn Chúa phù trợ, chúng ta chẳng làm nên trò trống gì. Chúa lại luôn thương phù trợ những ai kính mến và cầu khẩn Ngài.

Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là nơi ta gặp gỡ Thiên Chúa. Ai yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ được biết mình phải làm gì để được hưởng tình Thiên Chúa yêu thương.

Cầu nguyện.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng yêu thương hết mọi người không kể giàu hay nghèo. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng ta biết theo gương Thánh Tâm tin tưởng vào tình Chúa yêu ta.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, không có ai cậy trông Chúa mà phải thất vọng, xin thương xót chúng con.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con được mở lòng đón Chúa.

* Hát.

Ngày 20 tháng 6

Xin Ơn Trung Thành Với Ơn Chúa Gọi.

Xây nhà trên đá.

Matthêu 7, 20-27.

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa” là được vào Nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?” và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các người, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập ào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Con ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Suy niệm.

Khi công khai loan báo tin mừng. Chúa Giêsu đã chiêu mộ môn đệ. Nhưng không phải hết thảy các môn đệ đều chân chính và thành tâm. Một số khi nghe Chúa tuyên bố: “Ai ăn thịt Ta cùng uống máu Ta, sẽ được sống muôn đời…” thì đã bỏ Chúa mà đi. Và trong số mười hai Tông đồ Chúa, Giuđa là kẻ phản bội.

Môn đệ chân chính không phải là những ai đã nhân danh Chuýa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, hay làm được phép lạ. Nhưng là những người nhiệt tâm, trì chí dù bị thử thách, phải ý thức ơn gọi cao quý của mình như Thánh Phêrô thưa với Chúa: “Bỏ Thầy con biết theo ai? Vì Thầy mói có lời ban sự sống?”

Vậy làm sao nào để phân biệt môn đệ chân chính với các môn đệ bất chính?.

Tiêu chuẩn Chúa Giêsu đặt ra là: Ai nghe lời Chúa mà đem ra thực hành, thì như người xây nhà trên đá, mưa sa, gió táp… nhà sẽ không bị sụp đổ.

Trái lại, ai nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì ví như người dại xây nhà trên các, khi mưa sa, gió táp nhà ấy sẽ bị cuốn đi.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là đền thánh Ðức Chúa Trời, tức là đền đài quý giá và vững chắc được xây trên nền tảng khiêm nhường, được che chở bằng đức vâng lời, nên là nhà bền vững. Ai kính mến Thánh Tâm Chúa thì sẽ được đời đời ở trong nhà Chúa.

Cầu nguyện.

1. Ðền Thánh Thiên Chúa ưa chuộng là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho chúng con được vào thờ lạy Thiên Chúa trong đền thánh này.

* Hát.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. Xin cho chúng con được theo gương Chúa khiêm nhường và vâng lời.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. Xin cho chúng con cũng được nhờ Thánh Tâm Chúa mà sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha.

* Hát.

Ngày 21 tháng 6

Cầu Xin Ơn Bình Cho Tâm Hồn.

Thánh Tâm Chúa Giêsu ban sự bình an.

Matthêu 8, 23-27.

Ðức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất”. Ðức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin”. Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ.

Người ta ngạc nhiên và nói: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh”.

Suy niệm

Ðời chúng ta luôn luôn như trùng dương dao động. Hồn chúng ta như chiếc bách ngược dòng, như thuyền nan trên biển cả, phải luôn luôn đương đầu với sóng to gió lớn, là các dịp tội và các cám dỗ đủ loại, hỉ, nộ, ai, ái, ố, dục, thiếu thiện lương, thiếu mái ấm, thiếu thốn tình yêu.

Biển dao động, vì gió làm nổi lên những đợt sóng, làm chao đảo và nhiều khi đập ta nát con thuyền. Nhiều khi là cuồng phong, có thể nhẫn chìm cả tàu lớn, chứ không chỉ chao đảo hay quay cuồng.

Những bao đào thiêng liêng và cuồng phong đối với linh hồn không chỉ đe dọa một người, một đời, mà nhiều khi cả Hội thánh và nhiều đời.

Sóng nổi dậy là tính hư tật xấu của ta, nếu ta không đề phòng hay dẹp ngay từ ban đầu, rất có thể linh hồn điêu đứng và chao đảo.

Nhưng cũng như thuyền của các môn đệ giữa lúc biển động mạnh, nước ập vào thuyền… mà Chúa vẫn bình thản tựa gối ngủ ngon. Có thể Chúa mệt mỏi vì suốt ngày bị đám đông bao quanh. Có thể Chúa muốn cho môn đệ nhớ đến lời Kinh thnáh. Ta ngủ nhưng trái tim ta vẫn thức. Các môn đệ hoảng lên, lay Chúa dạy nói: xin cứu chúng con, chúng con chết mất.

Chúa trách các ông, sao nhát thế, những kẻ kém lòng tin, và Chúa truyền cho sóng im gió lặng. Mặt biển lại phẳng lặng như tờ.

Thánh Tâm Chúa Giêsu ở với những tâm hồn trong sạch. Mà nếu có Chúa ở với ta thì dù trùng dương có dậy sóng, ta cứ tin tưởng vào tình yêu Chúa và vui sống.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin ở với chúng con để dù sóng ta gió lớn, chúng con vẫn được tin cậy vào Chúa mà vui sống.

* Hát.

2. Trần gian với bao là gương mù dịp tội, đe dọa chúng con như trùng dương dậy sóng. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là cảng an toàn cho chúng con trú ẩn.

* Hát.

3. Ðời chúng con cũng như chiếc thuyền nan trên biển cả. Thánh Tâm Chúa Giêsu giữ gìn chúng con an toàn cả xác hồn.

* Hát.

Ngày 22 tháng 6

Xin Ơn Biết Ðáp Tình Chúa.

Chúa Giêsu thương dân chúng lầm than.

Matthêu 10, 40-42.

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.

Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ, ai tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Suy niệm.

Mặc dù tính sinh ra làm người với đầy đủ thất tình, Chúa Giêsu có thể và Chúa muốn luôn luôn chia sẻ với ta mọi vui, buồn, thương nhớ, sợ sệt và yêu thương để giúp ta thánh hóa mọi hoàn cảnh, mọi ưu tư.

Nhưng nhất là Chúa để ý đến đời lầm than của chúng ta với tâm tình thương cảm không hề mỏi mệt.

Chúa đã tự động đến với người bất toại 38 năm trời bên hồ nước. Chúa không ngại chờ đón người phong cùi. Chúa thân hành đi xa hai ngày đàng đến chỗ Lazarô đã được an táng 4 ngày để gọi ông ra khỏi mồ. Chúa tự ví mình như người chăn chiên đi tìm chiên lạc, bất chấp nguy hiểm cho bản thân, Chúa làm phép lạ cho bánh hóa nhiều để những người theo Chúa ra về không bị xỉu dọc đường.

Chúa nhẫn nại chờ người phụ nữ Samaria, tạo cho chị cơ hội sám hối. Chúa nhân hậu cứu người phụ nữ bị đám đông đòi ném đá vì tội ngoại tình.

Chúa cho con bà góa Naim mà người ta đang khiêng đi chôn được sống lại để lau nước mắt cho bà.

Ôi tình Chúa yêu ta bao la và dạt dào. Chúa luôn luôn mở rộng lòng, giang rộng tay chờ đón ta, và miệng luôn luôn mời gọi: Hãy đến với ta, tất cả những ai gánh nặng và mệt mỏi, ta sẽ đỡ gánh và bồi dưỡng cho.

Nhưng biết bao lần Chúa đã phải than: “Ta mong có ai đó đến chia vui sẻ buồn, mà toàn là bị hắt hủi. Ta gõ cửa mà chẳng ai thèm mở cho”.

Vậy ít nữa là ta hãy an ủi Thánh Tâm Chúa luôn luôn héo hắt vì bị quên lãng. Luôn phải đứng chờ ta mở cửa lòng cho, như một người hành khất rét run vì sương đêm, gió lạnh.

Hãy mở cửa lòng ta cho Chúa vào sưởi ấm. Hãy nói và làm điều Chúa mong mỏi là dâng lòng ta cho Chúa.

Chúa sẽ chẳng quên đáp lại một cách quảng đại đâu?.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân từ và hay thương xót. Xin thương cứu chúng con khỏi lầm than trong tội lỗi.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi tâm hồn chai cứng, bất toại, và thanh tẩy con cả hồn lẫn xác.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Máu Thánh Chúa thanh tẩy chúng con khỏi bệnh phong cùi là các tật xấu.

* Hát.

Ngày 23 tháng 6

Xin Ơn Biết Quảng Ðại Chịu Ðựng những Người Khó Tính.

Dụ ngôn cỏ lùng.

Matthêu 13, 24-30.

Ðức Giêsu trình bày cho dâng chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó”. Ðầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi đi gom lại không?” Ông đáp: “Ðừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.

Suy niệm

Lúa là loại ngũ cốc cần cho đời sống. Cỏ lùng là loại cỏ mới trông giống như cây lúa, lá sắc cạnh, mau lớn và làm hại hoa mầu. Người nông dân rất ngán nó và cũng sợ nó lẫn vào lúa, mà hạt nó thì không thể là thức ăn cho con người.

Một người kia hiềm khích với chủ ruộng, lén gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông.

Gia nhân ông thấy được nên xin đi nhổ cỏ lùng. Ông can: đừng vội, vì rễ lúa và rễ cỏ đã quyện lại với nhau. Nhổ cỏ tất nhổ luôn cả lúa. Ðợi tới mùa gặt sẽ hay.

Nói dụ ngôn này Chúa Giêsu có ý dạy ta phải biết bao dung, nhịn nhục kẻ gian ác cho qua thời của nó. Miễn là ta đừng xa tình Chúa.

Ðàng khác, nếu cây lúa tốt không thể ảnh hưởng tốt cho cỏ lùng được. Nhưng người hiền có thể hoán cải kẻ ác vì có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Chính vì thế mà Chúa dạy ta phải là muối cho đất, là ánh sáng cho đời.

Ðời dù có đen, có nhơ nhớp như chiếc áo lấm mực hoặc vấy bùn, thì cũng có bột giặt trị được nó. Tình thương của Thiên Chúa hòa với tâm tình mến Chúa yêu người của ta thì không có thứ tội lỗi nào mà tôn tại được.

Ðể được lòng mến Chúa yêu người, ta hãy học cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghĩa là hãy nhìn vào tình yêu của Chúa và xin được nên giống Thánh Tâm Chúa.

Ai có lòng kính mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, người đó không chỉ sống tốt cho mình mà còn nhờ sức sống của Thánh Tâm Chúa thông truyền sự thánh thiện cho người khác.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin cho biết sống khiêm nhường để có thể hòa mình với mọi người và cư xử hiền lành như Chúa.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã nhịn nhục để chinh phục chúng con. Xin cho chúng con biết luôn nhường nhịn tha nhân, vì “một sự nhịn là chín sự lành”.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức được không ai là hư hỏng hoàn toàn, nhưng dù họ hoàn toàn hư hỏng, Thánh Tâm Chúa vẫn đổi mới được họ.

* Hát.

Ngày 24 tháng 6

Cầu Xin Ơn Ðược Nên Giống Chúa Giêsu

Làm thế nào để nên giống Chúa Giêsu

Matthêu 17, 24-28

Khi thầy trò tới Caphnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “có chứ”. Ông về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi ông: “Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: “Thưa Thầy, người ngoài”. Ðức Giêsu liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền, anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và của anh”.

Suy niệm

Thiên Chúa Cha đã ban con một yêu quý của Ngài cho thế gian, để vừa làm mẫu gương vừa là nguồn sinh lực để thánh hóa dân Chúa. Nhưng để thế gian thấy được mẫu gương thánh thiện, Con Thiên Chúa đã mặc nhân tính sinh ra làm người, sống giữa trần thế. Và trong mọi hoàn cảnh Ðức Chúa Giêsu đã làm gương xử thế, khó nghèo, khiêm nhường, khiết tịnh, nhất là quên mình để phục vụ đến hiến thân mình, vác khổ giá và chết trên khổ giá. Làm lễ toàn thiêu thượng tiến Thiên Chúa để đền tội cho nhân loại và dùng khổ giá, tức cuộc khổ nạn đầy đau thương và nhục nhã mà phá tan vương quốc Satan, để giải thoát nhân loại khỏi ách nộ lệ tội lỗi, để ai muốn được đời đời làm con Thiên Chúa thì đứng lên giũ bỏ xiềng xích, bước ra khỏi ngục tối mà theo chân Chúa Giêsu.

Chúa lại mời gọi: ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, tức quên mình, vác thập giá mà theo. Và Chúa quả quyết: Ai muốn giữ mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì Ta sẽ được sống đời đời.

Vì thế động tác tâm linh cần thiết để thăng tiến ta, làm cho ta nên giống Chúa là kính mến Thánh Tâm Chúa. Vì Thánh Tâm Chúa Giêsu là chính khả năng phát sinh tình yêu. Tình yêu là khuôn đúc cho tâm hồn nền giống Chúa. Yêu nhau yêu cả lối về.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con lòng can đảm, quyết theo tiếng Chúa gọi nên thánh, dù thấy trước nhiều chông gai.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp con thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Thiên Chúa

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin nhắc nhở con: chỉ có một điều cần thiết hơn cả là được nên giống Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

Ngày 25 tháng 6

Xin Chúa Biến Ðổi Lòng Con nên Giống Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.

Matthêu 17, 1-8.

Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy Môisê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay, Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môisê một cái, và ông Elia một cái”. Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Các ngươi hãy vâng nghe lời Nguời. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Ðức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “trỗi dậy, đi đừng sợ”. Các ông nguớc mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Ðức Giêsu mà thôi.

Suy niệm.

Trên núi Tabor, đang khi ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan ngủ mệt, thì ông Môisê và ông Elia đến đàm đạo với Chúa. Giật mình thức dậy, các ông thấy dung nhan Chúa huy hoàng như mặt trời, y phục của Chúa cũng trắng tinh. Các ông luống cuống không biết phải làm gì, ẩn vào đâu.

Cũng vừa lúc hai ông Môisê và Elia biến đi, chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu với các ông.

Vốn dĩ là Thiên Chúa vinh quang, nhưng để có thể chịu khổ đau, nhục nhã và chết treo khổ giá mà đền vì tội lỗi chúng ta và giải phóng chúng ta, Chúa Giêsu đã mặc nhân tính để che giấu vinh quang của Ngài.

Cũng như mặt trăng và trái đất được rực sáng giữa bầu trời đen tối, và phản chiếu ánh sáng làm rạng rỡ trái đất và làm lung linh cảnh vật, Ðức Giêsu chính là nguồn phát ra vinh quang để soi sáng và làm rạng rỡ cho những ai gần Ngài, để họ lại phản chiếu ánh sáng thân thương làm nhân chứng cho sự thực hư của Thiên Chúa.

Nhưng còn hơn thế là những ai được đón nhận vinh quang của Chúa Giêsu, thì vinh quang ấy không chỉ bao phủ bên ngoài, như ánh sáng mặt trời phủ mặt trăng mà còn thâm nhập cả linh hồn. Khác nào thỏi sắt được lùi vào lửa sẽ được lửa thâm nhập làm cho thỏi sắt đen trở nên rực sáng.

Tỏ vinh quang của Ngài, Chúa Giêsu muốn cho ta biết nếu ta gần Chúa bằng lòng kính mến, ta cũng sẽ được vinh quang Chúa thấm nhập và biến đổi đời ta.

Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là lò lửa có sức biến người kính mến Thánh Tâm được rực sáng lửa kính mến.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là lò lửa mến bừng cháy, xin cho lòng chúng con cháy lửa mến Chúa va yêu người.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con xin dâng linh hồn và xác, để được Chúa lùi vào lửa kính mến của Thánh Tâm Chúa, để chúng con thành lửa mà Chúa sẽ ném vào thế gian.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho đời chúng con được bốc cháy lửa kính mến.

* Hát.

Ngày 26 tháng 6

Xin Ơn Ðức Tin Sáng Suốt.

Ðức Chúa Giêsu cho hai người mù được sáng mắt.

Matthêu 20, 29-34

Khi Ðức Giêsu và môn đệ ra khỏi thành Giêrikhô, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa có hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Ðức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng: “Lạy Ngài, lạy Con vua Ðavid, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Ðám đông quát nạt, bảo họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn nữa. “Lạy Ngài, lạy con vua Ðavid, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Ðức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và nói: “Các anh muốn tôi làm gì cho các anh”, họ thưa: “Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra”. Ðức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ, tức khắc họ nhìn thấy được và đi theo Người.

Suy niệm.

Mù là một khuyết tật gây nhiều đau khổ và thiệt thòi cho nạn nhân. Ngày cũng như đêm họ luôn luôn sống trong u tối.

Nghe người ta khen trời đẹp cùng chẳng biết thế nào, ngửi hương thơm của hoa mà không biết sắc hoa thế nào. Cả đến nét mặt yêu thương của cha mẹ hay con cái cũng không được thấy.

Rồi cũng vì mù mà không tự túc, tự cung được phải nhờ vào người khác, cũng vì đó gặp nhiều phiền phức, tủi nhục.

Nhưng đem khuyết tật này sánh với sự mù lòa thiêng liêng thì thật là cả một trời một vực.

Hai người mù nghe nói về Chúa Giêsu và nghe đám đông huyên náo rủ nhau đi đón Chúa Giêsu, họ lại càng nôn nao. Nhưng biết thân phận mình không thể chen lấn được với dân chúng, mà cũng chẳng biết phải chen lấn theo hướng nào, thật là khổ. Họ được biết Chúa sẽ trẩy lên Giêrusalem, nên rủ nhau mò đến điểm mà họ biết chắc thế nào Ngài cũng đi qua.

Họ chờ Chúa, ở đó nghe tiếng ồn ào, hiểu là Chúa đang đến. Họ kêu lên: Lạy Ngài con vua Ðavid, xin thương xót chúng tôi. Người ta nạt họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn hơn. Chúa đã biết họ đang mong mỏi nơi Chúa điều gì, và Chúa chạnh lòng thương gọi họ lại. Cử chỉ ấy phát xuất từ Thánh Tâm nhân từ.

Nhưng sứ mạng của Chúa chính là mở lòng mở trí họ nhận biết họ được Thiên Chúa yêu thương và chính Chúa được sai đến với họ để giải thoát không chỉ hai người khiếm thị ấy khỏi đau khổ vì mù, mà còn để giải thoát cả nhân loại khỏi những lầm lạc, để chúng ta nhận biết được Thiên Chúa Cha yêu thương ta, đề đừng tin tưởng vào vật chất, vò của cải trần gian, vào những khoái cảm giác quan, vào những vinh dự mau qua.

Nhưng nếu ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là ánh sáng mà còn là linh dược chữa tận căn tật mù quáng thiêng liêng của ta, cho ta biết Thiên Chúa là Cha nhân lành và Ðức Kitô là tình yêu hữu hình của tình Cha.

Nếu chúng ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa chắc chắn chúng ta sẽ được luôn luôn sáng mắt tâm hồn.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho mắt đức tin chúng con được sáng để thấy và hiểu tình Chúa yêu con.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, thiếu đức tin đời tâm linh chúng con khổ hơn khuyết tật thể xác, và khổ hơn nữa là chúng con lại không cảm thấy khổ vì thiếu đức tin. Xin Thánh Tâm Chúa thương xót chúng con.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Thánh Tâm Chúa luôn là ánh sáng cho đời chúng con.

* Hát.

Ngày 27 tháng 6

Xin Chúa Tha Tội Lỗi Và Xin Thanh Tẩy Tâm Hồn.

Ðức Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán trong đền thờ.

Matthêu 21, 12-17.

Ðức Giêsu vào Ðền thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong Ðền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi người bảo họ: “Ðã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biết thành sào huyệt của bọn cướp. Có những kẻ mùa lòa, què quặt đến với Người trong Ðền thờ, và Người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng Người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong Ðền thờ: “Hoan hô Con vua Ðavid”, thì tức tối và nói với Người rằng: “Ông có nghe chúng nói gì không?” Ðức Giêsu đáp: “Có, nhưng còn lời này, các ông chưa bao giờ đọc sao: Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen? Rồi Người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Betania và qua đêm tại đó.

Suy niệm.

Ðền thờ là nơi cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người được gặp gỡ Thiên Chúa.

Và Ðức Chúa Giêsu là con hiếu thảo của Thiên Chúa Cha. Khi thấy người ta buôn bán trong nhà thờ Thiên Chúa, Thánh Tâm Chúa không thể chịu nổi liền nhặt dây bện thành roi đuổi họ và súc vật họ bày bán ra khỏi khuôn viên đền thờ.

Nhưng điều làm Thánh Tâm Chúa dao động không phải là sự buôn bán trong đền thờ và dù vì đó nhà thờ ngổn ngang và dơ bẩn, nhưng chính là sự nhơ nhớp lòng người do sự buôn gian bán lận trong khuôn viên đền thờ mới làm Chúa quan tâm.

Những người buôn bán chiên cừu đã lợi dụng thế bất lợi của khách hành hương mà bán giá cắt cổ. Người đổi tiền thì đếm gian, họ đã làm ô uế chính tâm hồn họ, là Ðền thờ mà Chúa đã xây dựng bằng cuộc sống lam lũ, khó nghèo, tay làm hàm nhai. Phải bảo vệ bằng cuộc tử nạn đau khổ và thanh tẩy bằng chính Máu Thánh Chúa.

Chính sự ngang nhiên bóc lột khách hành hương một cách ích kỷ và thiếu bác ái của họ làm Chúa Giêsu phải ra tay. Các môn đệ cũng nhớ lại lời Kinh thánh và nhắc với nhau: “Sự sốt sắng việc nhà Chúa làm hao tổn thân tôi”.

Sự dối trá và tham lam mù quáng của họ đã biến chính lòng họ, đời họ thành sào huyệt của quân trộm cướp.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là đền thờ Ðức Chúa Trời. Xin Chúa cũng biến đổi chúng con thành đền thờ của Chúa.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin đừng để của cải trần gian che lấp lương tâm chúng con, kẻo chúng con làm cho chúng phải đau buồn.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết hối lỗi và sẵn sàng đền tạ Thánh Tâm Chúa vì những tội lỗi đức công bằng và bác ái.

* Hát.

Ngày 28 tháng 6

Xin Ơn Mến Chúa Yêu Người

Dụ ngôn hai người con.

Matthêu 21, 28-32.

Các ông nghĩ sao: “Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu”. nhưng sau nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa Ngài, con đây”, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.

Suy niệm.

Không sai lỗi là người tốt.

Có lỗi lầm mà sám hối là đáng quý.

Có thể người con lớn đã có chương trình riêng ngày đó nên khi nghe bố bảo đi làm thì anh nói con không đi được, hiểu là anh đang có công việc phải làm hoặc mắc hẹn với người ta, nghĩa là anh không phải hạng người lêu lổng nên buột miệng: thưa Cha, con không đi làm được, từ chối lời cha nhưng rồi hối lại. Việc chung gia đình phải chu toàn trước, việc riêng phải gác lại vì ích chung, thế là anh đi làm. Như vậy anh là con người có ý thức, có chương trình về công việc và cũng là người con thảo, luôn vâng lời.

Trái lại, người con thứ hai vừa nghe cha bảo ra làm vườn nho, anh vui vẻ thưa ngay: Dạ, nhưng vì anh chẳng có ý thức gì về công việc, nên ra đến đường gặp bạn rủ đi chơi là anh không nghĩ gì đến công việc phải làm, đi với bạn ngay. Anh không là con người nề nếp, anh thiếu ý thức về bổn phận. Tuy không cố tình lỗi lời cha, nhưng cách sống ấy thật đáng trách.

Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta không ý thức về thời giờ, về bổn phận thì thời giờ sẽ qua đi vô ích, mà bổn phận thì không chu toàn, con người như vậy nếu chưa xấu thì rồi cũng là con người vô dụng.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương mẫu cho sự vâng lời và quý trọng thời gian. Nếu ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa uốn nắn và chỉ vẽ cho việc gì phải làm và nên làm, để đời ta không trở thành vô dụng, mà còn được Chúa yêu thương.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương vâng lời, xin giúp chúng con biết luôn bỏ ý riêng để thực thi điều ích chung đòi hỏi.

* Hát.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là bàn thờ hiến thánh những tư tưởng, ước muốn và công việc hằng ngày của chúng ta. Xin thánh hóa chúng con.

* Hát.

3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn luôn là ơn soi sáng, là sức mạnh cho những ai kính mến Thánh Tâm Chúa.

* Hát.

Ngày 29 tháng 6

Xin Chúa Cho Ta Áo Cưới là Yêu Thương Tha Nhân

Dụ ngôn tiệc cưới.

Matthêu 22, 11-14.

Bấy giờ, nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?”. Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

Suy niệm.

Tiệc cưới là một bữa tiệc, có thể nói là duy nhất trong đời của từng người con, mà cha mẹ muốn làm vinh dự cho con.

Cũng là bữa tiệc quy tụ đông đảo người thân của cha mẹ và bạn hữu của con mình.

Ông vua làm tiệc cưới cho con đã cho đi mời trước các người vị vọng. Và tới giờ lại sai người đến nhắc nhở cho từng người. Nhưng mỗi khách đưa ra một lý do riêng để khiếu… cũng có người sỉ nhục hay giết sai nhân.

Vua giận, sai lính đi tiêu diệt những kẻ vô lễ, vô ơn và cho người ra đón các ngã tư, gặp ai dù giàu nghèo, và ép cả những người khuyết tật vào miễn sao cho phòng tiệc đầy người.

Nhưng đang tiệc vui, vua vào thăm thực khách và thấy một người không mặc áo cưới liền bảo lích trói anh ta, quăng vào ngục tối.

Nghe qua, ta thấy ông vua ấy bất công và tàn ác, người ta đâu có muốn đi dự tiệc cưới, ép người ta rồi lại trị tội người ta.

Nhưng thực ra là vua đã cho may hay thuê nhiều áo cưới bày sẵn nơi phòng khách, người ta chỉ việc khoác áo đó và mà cũng không làm.

Hai hạng người:

– Giàu sang không đáp lời mời.

– Ðáp lời mời, nhưng coi thường thể thức xã giao.

Không đáp lời mời của vua, tượng trưng cho tôi coi thường ơn Chúa. Ðáp lời mời mà không mang áo cưới. Aùo cưới tượng trưng cho đức ái. Phòng tiệc tượng trưng cho Hội thánh.

Coi thường ơn Chúa, Chúa sẽ rút ơn và ta sẽ bị loại khỏi nước trời.

Không mặc áo cưới là thiếu đức ái, thiếu tinh thần hội nhập, đời ta sẽ cô đơn và mất các ơn đoàn sủng Chúa ban để thăng tiến cộng đoàn và bảo vệ cá nhân.

Hội thánh là nhiệm thể của Chúa Kitô, muốn gia nhập và sống vui trong hội thánh phải biết quý trọng hội thánh.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là phòng tiệc Nước trời mà Chúa mời gọi mọi người chúng ta vào tham dự và áo cưới cũng là Thánh Tâm Chúa, mà ta phải mặc vào là kính mến mới được dự tiệc Nước trời.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là phòng tiệc Nước trời, mà chúng con được mời tham dự. Xin cho chúng con biết đáp tiếng Chúa mời gọi.

* Hát.

2. Áo cưới là biểu tượng đức ái mọi người phải có mới được vào phòng tiệc. Xin cho chúng con được lòng kính mến Thánh Tâm Chúa như áo phải có khi dự tiệc Nước trời.

* Hát.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu được tôn vinh khi chúng ta đáp lời Chúa gọi mời.

* Hát.

Ngày 30 tháng 6

Hãy Dâng Toàn Thân Và Trọn Ðời Ta để Kính Mến Thánh Tâm Chúa.

Hãy ở lại trong tình Chúa yêu.

Gioan 15, 4-7.

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhắt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

Suy niệm.

Cành nho phải liền với thân nho mới sống và mới có hoa trái.

Khi được Rửa tội, chúng ta đã được trở nên chi thể của Chúa Giêsu Kitô, và cũng như cành nho phải liền với thân cây nho mới được hưởng nhựa sống từ gốc nho chuyển tới. Nếu cành nho bị chặt lìa khỏi thân nho thì cành nho sẽ khô héo và bị cắt đi. Cành nho không sinh trái cũng bị cắt bỏ.

Linh hồn không sinh hoa lành trái tốt là các việc phúc đức, thì khác chi cành nho không hoa trái. Nhưng nếu cành nho xấu bị người làm vườn cắt bỏ, thì linh hôn chúng ta dù tội lỗi Chúa Giêsu cũng không bỏ nếu tự ta, ta không quay lưng lại với Chúa Giêsu. Chúa muốn cho ta sám hối để được thứ tha và được hưởng nhựa sống siêu nhiên.

Thánh Tâm Chúa Giêsu dù phải tan nát vì tội lỗi chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta, nhưng Chúa kêu gọi ta sám hối và tin vào tin mừng. Mà tin mừng nếu không phải là tin Ðức Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, thay ta và Chúa đã phục sinh để nói với ta rằng nếu ta tin Chúa đã phục sinh tức là Chúa đang sống và lẽ sống của Chúa là yêu thương, là tha thứ, là chờ đợi đời ta trở về cùng Ngài.

Ta đã được trở về cùng Chúa, hãy bám chặt lấy Người, vì Người là sức sống của ta. Nhờ Người ta mới có khả năng phát sinh hoa trái thơm ngon, và cũng nhờ ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa, hoa trái của ta mới tồn tại.

Cầu nguyện.

1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng con. Xin tha thứ và cứu chúng con khỏi chết đời đời.

* Hát.

2. Tội cố tình là không tin vào Chúa có quyền tha tội và mong được thứ tha. Ta hãy chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa với lòng sám hối ăn năn.

* Hát.

3. Chúa Giêsu đã tuyên bố chỉ có tội cố tình chối bỏ ơn Chúa mới không được tha. Vậy dù tội lỗi thế nào ta cũng hãy chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu với lòng chân thành sám hối.

* Hát.

CÁC KINH THỜ LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

I. Kinh Đền tạ Trái Tim Chúa

(Được ơn đại xá nếu đọc vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa)

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa, là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy. Lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí tích Yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tạ chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rày còn dâng lên bàn thờ mọi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ này về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

II – Kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa

(của thánh nữ Magarita)

Lạy Chúa, con là (Magarita Maria) con xin dâng phó trót mình con, hồn xác con, sự sống, các việc làm, các sự khốn khó con chịu cho Trái Tim Chúa. Từ nay, con quyết dâng trí lòng, hồn xác, mọi tài năng trong ngoài con để kính mến, làm vinh Danh Chúa. Con quyết dâng cả thân con cho Trái Tim Chúa, và làm mọi việc vì kính mến Trái Tim Chúa, tránh lánh mọi tội phạm đến Trái Tim Chúa.

Con xin nhận Trái Tim Chúa làm Tình yêu của con. Xin Trái Tim nhân lành Chúa che chở con đời này, để con lo việc rỗi linh hồn cho chắc. Xin tha các tội con phạm khi còn sống, và bênh chữa con trong giờ chết.

Lạy Trái Tim nhân lành, xin bênh vực con trước mặt Đức Chúa Cha, và cứu con khỏi cơn giận của Người. Con yếu đuối hèn sức, nên con trông cậy Trái Tim Chúa hay thương vô cùng phá tan mọi nết xấu, mọi sự trái ngược cùng Trái Tim Chúa trong bản thân con, xin đốt lửa kính mến trong tâm hồn con, để từ nay con luôn kính mến Chúa, chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa.

Con xin Chúa ghi khắc tên con vào Trái Tim Chúa rất sâu, vì dù sống hay chết, con chẳng còn coi sự gì hơn Chúa nữa. Amen.

III – Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

của Đức Piô XI

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng.

Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con.

Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn.

Mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con.

Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết.

Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên.

Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội.

Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng.

Nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng.

Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh.

Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng.

Chúng con hợp một ý cùng Bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội.

Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời.

Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm; sự sống, sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy.

Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng xin dâng cả anh em, họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.

Ớ Trái Tim cực thánh, xin cai trị trong lòng chúng con.

Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ.

Xin thêm lòng tin, cậy, kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Xin phá những sự dữ hay vây bọc tư bề.

Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết.

Xin ban mọi ơn lành cho Đức Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu.

Xin phù hộ cho các Linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các Đấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.

Ớ Trái Tim hay thương vô cùng, xin chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Xin ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này.

Xin đưa chúng con lên Thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

(Toàn niên Kinh nguyện, Bùi chu tr 135)

IV – Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu

-Xin Chúa thương xót chúng con

-Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

-Xin Chúa thương xót chúng con

-Chúa Kitô nghe cho chúng con

-Chúa Kitô nhận lời chúng con

-Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

Thưa: Thương xót chúng con

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật

Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời

Trái tim Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Cha hằng có đời đời

Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh

Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thứ Hai cho trọn

Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời

Trái tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng cực cao cực trọng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy

Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu

Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu

Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức

Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy

Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự

Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin

Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh

Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nhơ bội phần

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi

Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời

Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con

Lời nguyện:

Chúng con lạy Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa con trông đến Trái Tim Con Rất Yêu dấu Chúa con,

cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van,

vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa con, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH DÂNG GIA ÐÌNH.

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy làm vua chúng con, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa.

Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con.

Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, sự vất và và làm ăn của chúng con.

Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ.

Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Ðức Chúa Giêsu mọi nơi mọi lúc. Amen.

KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM

Con kính lạy Trái tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu , đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn, mồ hôi máu chảy ra vì tội thiên hạ, lại trối để Mình cùng Máu Thánh nuôi lấy chúng con, tóm lại mọi ơn trọng xưa nay kể chẳng xiết. Thương ôi, có nhiều kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng bất nhân ngỗ nghịch cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ này về sau, con quyết chí dốc lòng ở siêng năng thờ phượng kính mến Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết sức, cho được đền vì những sự bất nghĩa ấy, là khi con kính thờ chẳng nên, cùng khi con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong Mình Thánh Máu Thánh, cùng kính lạy Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ngự trong ấy. Amen.

Linh mục Phê rô Nguyễn Châu Hải

Nguồn: tinmung.net