Học Giáo lý năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XI Thường Niên

Lời Chúa: “Đức Giêsu đáp: ‘Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi nước và Thần Khí’” (Ga 3,5).

40. H. Chúa Thánh Thần được biết đến qua dấu chỉ và dưới những danh xưng nào?

T. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Chúa Giêsu với hình chim câu (Lc 3,22). Các Kitô hữu ban đầu biết đến Chúa Thánh Thần như là dầu chữa bệnh, nước ban sự sống, cơn gió mạnh, những lưỡi lửa. Chính Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần như Đấng Cố vấn, Đấng An ủi, Thầy dạy, Thần Chân lý. Trong các Bí tích của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần được ban xuống qua việc đặt tay và xức dầu. 115 [691-693]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, khi Chúa thổi hơi vào các tông đồ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”, xin Chúa Thánh Thần do Chúa cử đến hướng dẫn các nhà cầm quyền trên thế giới biết hiệp thông với nhau để luôn luôn phục vụ công lý và hoà bình cho mọi người.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org